Now showing items 1-20 of 38

  • Abastiment d’energia fotovoltaica en una nau industrial 

   Sánchez Gómez, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El progrés tecnològic governat al llarg dels últims temps, ha generat implícitament una gran demanda energètica precisament per poder dur-lo a terme. Durant aquest temps aquesta demanda ha sigut coberta a partir d’energies ...
  • Analysis of Hybrid LCC-VSC HVDC Transmission Systems 

   Song, Jie (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   High Voltage Direct Current(HVDC) is widely considered as an efficient and economical option for long distances transmission of electric power compared to ac transmission. Conventional HVDC transmission is based on line ...
  • Análisis de comportamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red 

   González Rodríguez, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   En un periodo muy corto de Historia, la humanidad ha pasado de vivir en un mundo en el que no se tenían límites de contaminación y sostenibilidad a vivir en uno en el que se han forzado grandes restricciones para no ...
  • Análisis de las Curvas Características de una Planta Fotovoltaica bajo el Efecto del Sombreado y Modelo de un Inversor 

   Nsoka Banbe, Iliana Elisabeth (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este estudio, se han planteado diferentes situaciones de sombreados estáticos sobre diferentes configuraciones eléctricas de plantas fotovoltaicas. Así, se han extraído los resultados de las consecuencias, sobre la ...
  • Análisis y optimización del sistema actual de gestión energética de una microgrid en Bolivia: Caso sistema aislado Cobija 

   Tapia Pereira, Hilda Gabriela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   COMSA
   El presente trabajo consiste en un análisis técnico de la Gestión de Energía actual de una de las micro–redes híbridas más representativas de Sudamérica, el Sistema Aislado Cobija, que funciona en base a grupos electrógenos ...
  • Control i integració de plantes fotovoltaiques 

   Sánchez Jimenez, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’abast del projecte inclou el dimensionament d’una LS-PVPP, així com un anàlisi dels seus components i la seva posterior modelització. En concret, s’estudia el control de la potència activa per poder garantir l’integració ...
  • Control of a converter for photovoltaic plants 

   Villaret Soldado, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project presents a model of the process involved in obtaining electrical energy from sunlight. The solar energy is a growing resource of energy, so it has been analyzed its process of conversion for a better understanding. ...
  • Cost Estimation of Transmission Lines For Future European Grid 

   Belevi Polanco, Diego Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The continuous increase of electric demand , the necessity to establish and integrate renewable energy sources in the power mix and the momentum of European energy operators to create a consolidated European energy market ...
  • Desarrollo de una metodología de estimación de potencia disponible, basada en redes neuronales artificiales, para la implementación del servicio de red under-frequency en centrales de generación fotovoltaica 

   Leiva Vilaplana, Jose Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En la actualidad, la creciente introducción de nuevas centrales de generación eléctrica renovable supone un reto tecnológico para el sistema eléctrico actual, que ha de hacer frente a un paradigma diferente en el ámbito ...
  • Desenvolupament de software per a la comunicació amb carregadors de vehicle elèctric 

   Prat Plana, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Salicru S.A.
   El Treball de Fi de Grau que s’exposa a continuació abasta la definició i implementació d’una API REST dins un projecte de desenvolupament de software per a estacions de càrrega de vehicles elèctrics per a l’empresa SALICRU, ...
  • Diseño de una instalación fotovoltaica aislada para una vivienda 

   Fernández Berlanga, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Las instalaciones fotovoltaicas son cada vez más frecuentes en el mundo. El hecho de obtener la energía de una forma limpia es un gran atractivo ético, además de poder llegar a obtener beneficios de ello. Se dispone de una ...
  • Disseny d'un patinet elèctric 

   Cases Pomer, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és el de dissenyar i confeccionar un patinet elèctric. Actualment la mobilitat urbana sostenible està en ple desenvolupament com a conseqüència de les ultimes regulacions mediambientals i el ...
  • Disseny i dimensionament d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica 

   Mendoza García, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball busca dimensionar i dissenyar una instal·lació fotovoltaica localitzada en la coberta d'una nau industrial a Gavà per tal de reduir la demanda energètica de la xarxa d'aquesta empresa. En una primera ...
  • Disseny i estudi energètic i econòmic de la implementació de plaques solars als terrats dels edificis d'un barri de Granollers 

   López Morejón, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball de final de grau tracta del procés d’estudi de la instal·lació de panells solars a un bloc de pisos. D’aquesta manera, al final d’aquest, serem capaços de veure quins avantatges té i si és compatible una ...
  • Dynamic analysis of large-scale photovoltaic power plants 

   Salazar Chiralt, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Due to the increasing penetration of renewable energies in the electric system and the corresponding stability issues that it can cause in the electric grid, the dynamic analysis of large-scale photovoltaic power plants ...
  • Dynamic analysis of large-scale photovoltaic power plants 

   Salazar Chiralt, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Due to the increasing penetration of renewable energies in the electric system and the corresponding stability issues that it can cause in the electric grid, the dynamic analysis of large-scale photovoltaic power plants ...
  • Economical evaluation of energetic islands with HVDC and hydrogen generation 

   Villanueva Espelta, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-13)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   This thesis aims to study offshore windfarms, with the goal of obtaining an estimation to relate their power to their cost. In order to do so, it is made studies of all the electrical transmission systems they involve ...
  • Economical study of electric power transmission with superconducting lines for integration of large-scale renewable generation 

   Prats Campmany, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   With the continuous increase in electricity demand, the ever-growing production of renewable energy and the necessity to connect distant areas to consolidate a more interconnected grid, necessity for more efficient and ...
  • Eina per l’estudi d’instal·lacionsfotovoltaiques 

   Miquel Marina, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-24)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es pretén crear una eina tant per a petits consumidors d’energia de la xarxa, amb instal·lacions en edificis residencials com per organismes i institucions amb intenció de fer un anàlisi de la potencial ...
  • ESTUDI DE LES OSCIL·LACIONS INTERÀREA EN LA XARXA NTS 

   Jarana Medina, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-20)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest treball és l’estudi de les oscil·lacions interàrea. Per fer això s’ha hagut de realitzar una recerca àmplia d’aspectes més generals per poder tenir una idea clara sobre aquest tema. En el ...