Now showing items 1-20 of 35

  • Caracterización de radiación no ionizante en el Campus de Terrassa de la UPC 

   Riquelme Pinar, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Contribución al estudio de las interferencias electromagnéticas conducidas en circuitos integrados 

   Berbel Artal, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-28)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis is focused on the conducted electromagnetic Interference generated at Integrated Circuit (IC) Level. Recently, several electrical models have been proposed in order to describe EMI at IC level, but they have ...
  • Design and implementation of UHF patch antenna 

   Synak, Aleksander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This document contains the final report of designing and implementation of a patch antenna,among setting up of dimensions (more information is included in chapter 5.1) , comparing results from Momentum Microwave and real ...
  • Diseño de sensor de múltiples fuerzas para sillas de ruedas 

   El Khayat Rifi, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-29)
   Master thesis
   Open Access
   La monitorización de la posición en los pacientes que tienen movilidad reducida es de gran importancia en el ámbito de la salud, ya que podría suponer un gran riesgo desarrollando enfermedades como las ulceras por presión ...
  • Diseño y caracterización de una antena textile en la banda ISM 

   Navas Gutiérrez, Maite (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This research project is based on the design and characterization of a (MIFA/Dipole) antenna in the (868MHZ/1575 MHz) frequency band. These studies suppose a big advance for the development of smart clothes, showing ...
  • Diseño y caracterización de una antena textile GPS 

   Andreu Ruiz, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This research project is based on the design and characterization of a (MIFA/Dipole) antenna in the (868MHZ/1575 MHz) frequency band. These studies suppose a big advance for the development of smart clothes, showing ...
  • Diseño y medición de una antena wearable 

   El Bouchti, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se ha diseñado y construido una serie de antenas planares destinadas a funcionar en el sistema de comunicaciones inalámbricas Ultra-Wideband. Estas antenas se han fabricado en tecnología planar , ...
  • Disseny d'una antena per comunicació wireless en substractes flexibles de paper 

   Salat Vilardaga, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-24)
   Master thesis
   Open Access
   Les comunicacions sense fils estan a l'ordre del dia i el número d’aplicacions pel seu ús augmenta cada vegada més. Gran part dels productes electrònics disponibles al mercat estant incorporant comunicacions sense fils per ...
  • Disseny i mesura d'elèctrodes tèxtils per aplicacions mèdiques i de l'esport 

   Ribas Sánchez, Josep Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
   Master thesis
   Open Access
   Achieving constant monitoring of muscles and organs would be a huge change for hospitalized or chronic patients and athletes. However, today's technology is not able to provide the best optimal solution in terms of performance ...
  • Estudi d'un sensor inalàmbric per detecció de fluids 

   Rué Romero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte ha estat realitzat dins d’un entorn industrial, en una empresa dedicada al disseny i desenvolupament de sistemes electrònics aplicats a la griferia sanitària. En aquest treball ens centrarem en l’estudi ...
  • Estudi de xarxes VLAN en entorn industrial 

   Peralta Olano, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Magneti Marelli España
   Projecte a desenvolupar a l'empresa Magneti Marelli S.A.UEstudi/desenvolupament d'una nova estructura de xarxes descentralitzades per tal d'individualitzar cada sector de la planta de producció de l'empresa. Mitjançant ...
  • Estudi i disseny d'antena per smartwatch 

   Bai, Yu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi i disseny de detector de camp electromagnètic wearable 

   Benítez Balañà, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es desenvoluparà el disseny i estudi d'un detector de camp electromagnètic totalment integrat en roba mitjançant plataforma Adafruit i antena bordada
  • Estudi i disseny de sensors biomèdics tèxtils 

   López Pérez, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-04)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha estudiat, dissenyat i simulat una sèrie d’antenes del tipus dipol destinades a funcionar sobre la banda ISM a 2,45 GHz. L’objectiu del projecte serà arribar a dissenyar una antena totalment funcional ...
  • Estudi i disseny de sensors tèxtils per aplicacions amb exoesquelets 

   Cruz Gómez, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-29)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest projecte pretén contribuir al camp dels sensors wearables, especialment en el context de la salut i la monitorització del moviment. La combinació de tecnologia resistiva tridimensional i integració en tèxtil obre ...
  • Estudi i simulació de l'impacte de telèfons mòbils en el cos humà 

   Caro Fernández, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   L'ús massiu de dispositius de telefonia mòbil entre la població implica que s'hagin de satisfer una sèrie de normatives per a garantir la seguretat en relació a l'impacte de radiació sobre el cos humà. La taxa d'absorció ...
  • Estudi, disseny i fabricació d'una antena per a sistema electrònic de localització de víctimes 

   Agueros Sole, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte es basa en la investigació del sistema actual de localització de víctimes per allaus anomenat RECCO, amb la intenció de facilitar i augmentar el numero de rescats amb èxit davant d’un allau. El ...
  • Estudi: Disseny i mesura de teixits apantallants / antiradiació electromagnètica per a protecció 

   Almirall Toribio, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-20)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
   In recent years several studies regarding metamaterials have been carried out. The possibility of reaching new properties further from the ones offered by conventional materials has opened new ways of study. Among the ...
  • Estudi: disseny i simulació de teixits apantallants/antiradiació electromagnètica per a protecció 

   Barcons Bou, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els últims anys s’han realitzat una gran quantitat d’investigacions i estudis referents a l’impacte que pot tenir la radiació electromagnètica sobre el cos humà. Malgrat que aquests estudis no poden demostrar l’existència ...
  • Estudio de desarrollo de metamateriales textiles 

   Leiva Aranda, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement