Now showing items 1-20 of 52

  • Adaptación de un edificio industrial compuesto de planta semisótano, planta baja y cuatro plantas piso para una actividad de alquiler de trasteros de almacenamiento para particulares y pequeñas empresas 

   Pérez-Tarrés Jiménez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   City Self-Storage
   [CASTELLÀ] Estudio de las necesidades globales de la nueva actividad, intentando aprovechar al máximo las instalaciones y distribuciones existentes. Preparación, confección y redacción de la correspondiente licencia ambiental ...
  • Auditoria energètica de l'edifici les Bernardes 

   González Escuer, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte d’auditoria energètica de l’edifici les Bernardes de la ciutat de Salt (Girona) destinat als centres Hotel Entitats i Casal de la Gent Gran, es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica ...
  • Auditoria energètica de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell 

   Julià Navarro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest informe tècnic proporciona una descripció detallada de les mesures i les modificacions que han de ser implementades a la biblioteca, de manera que un tècnic qualificat pugui supervisar i dirigir les activitats ...
  • Auditoria energètica de la piscina municipal de El Vendrell 

   Guinovart Seijo, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Auditoria Energètica d’unes instal·lacions esportives, compostes per gimnàs i piscines climatitzades, de l’ajuntament de El Vendrell. Es porta a cap una valoració tècnica i econòmica de l’ús de la energia elèctrica i de ...
  • Auditoria energètica dels edificis municipals de Maria de la Salut 

   Jordà Carbonell, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present projecte és fer més eficients energèticament alguns dels edificis municipals de la localitat de Maria de la Salut, Mallorca, com són l’ajuntament, l’escola i el poliesportiu. És realitzarà una auditoria ...
  • Auditoria energètica i gestió d'energia en instal·lació de fàbrica de PetFoods 

   Jiménez Rupérez, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitzarà una auditoria energètica per una part del procés que es realitza a una planta de fabricació de PetFoods (menjar per gossos i gats) basada en una fàbrica real. La part de la fàbrica que ...
  • Auditoria energética de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova y la Geltrú 

   Andrés Jiménez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo final de grado analiza la situación energética actual, así como los diferentes puntos de consumo y mejoras propuestas en nuestra universidad de Vilanova i la Geltrú. El trabajo se encuentra compuesto ...
  • Auditoría energética de la Biblioteca Municipal Marian Colomé 

   Barrios Hernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] La presente auditoria energética se centra en la biblioteca municipal Marian Colomé, ubicada en la localidad de Gavá, en donde se ha realizado un estudio y análisis de los consumos energéticos que se producen ...
  • Automatización de una granja de puesta en batería 

   Lendínez Zaragoza, Luís Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el siguiente proyecto se realiza la automatización de una granja de gallinas en batería. Para ello se ha realizado un estudio del funcionamiento de este tipo de granjas, y de la evolución mundial de este tipo de granjas ...
  • CGUMAT : Centro de gestión unificado de mantenimiento de AT 

   Jiménez Melsión, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Endesa
   Este proyecto tiene como finalidad mejorar la gestión del Mantenimiento en la Subestaciones de la División de Cataluña Centro de la empresa Endesa Distribución. El objetivo es diseñar y programar un Centro de Control ...
  • Diseño de las instalaciones eléctricas de media tensión,baja tensión y alumbrado público de la ampliación urbanística de Mahón 

   Garí Tudurí, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto se han diseñado y justificado las instalaciones eléctricas de Media Tensión, Baja Tensión e Iluminación Vial necesarias para garantizar el suministro eléctrico a todas las parcelas de la ampliación ...
  • Disseny d'instal·lació elèctrica de bombament d'aigües de Sant Adrià i mesuraments de l'estalvi energètic 

   Chtitah, Bachir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] El sistema de clavegueram i tractament d'aigües residuals es veurà afectat si no té instal·lades bones estacions de bombament, ja que aquestes proporcionen millor maneig quan sigui més ràpid el procés de tractament ...
  • Disseny d’un enllumenat públic amb mesures d’eficiència energètiques 

   Díaz Sánchez, Francisco José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte queda definit la instal·lació d’un enllumenat públic amb les necessitats mínimes en un barri residencial d’Alba-rossa, concretament en Viladecans. En la primera part, es fa una descripció dels possibles ...
  • Disseny, càlcul i visita virtual de la instal·lació elèctrica d'un institut públic 

   Llufriu Cuadros, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte te com a objectius: 1. Disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques d’un Institut Públic de Secundària de Vilanova i la Geltrú 2. Disseny i realització de la visita virtual de l' Institut en 3dmax a ...
  • Electrificació d'una gran indústria 

   Rothwell Sánchez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto consta de la electrificación de una Gran Industria. Se ha instalado varios CT s repartidos por toda la nave, alimentados a partir de una línea de MT conectada en anillo. Se ha tenido que realizar ...
  • Electrificació d'una unitat d'actuació municipal 

   Pascual Varela, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L´objectiu principal del present projecte és el disseny i el càlcul elèctric d´una unitat d´actuació municipal que té per superfície 90.000m². En la superfície esmentada s´han ubicat diferents tipus de consums: blocs ...
  • Electrificació d’un centre lúdic - comercial alimentat en Mitja Tensió 

   Aparicio Bau, Julián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu principal del present projecte es la realització elèctrica d’un centre lúdic-comercial. Per aconseguir-ho, en primer lloc s’ha localitzat un terreny apropiat per la seva ubicació, on estigui ben comunicat i ...
  • Electrificació d’una casa de colònies aïllada 

   Saavedra Pérez, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu del present projecte és el d’exposar davant els Organismes Competents que la instal·lació elèctrica, reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, per poder legalitzar-la i ...
  • Electrificació i disseny d'una central fotovoltaica pel subministrament d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) 

   Gibert Ponseti, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Electrificación de nave industrial 

   Parra Plaza, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En primer lugar, este Proyecto tiene la finalidad de dimensionar y calcular, la línea aérea y subterránea en MT, centro de transformación y líneas de baja tensión de cada uno de las tes trafos, que alimentarán cada una de ...