Now showing items 1-20 of 44

 • Adaptación de un edificio industrial compuesto de planta semisótano, planta baja y cuatro plantas piso para una actividad de alquiler de trasteros de almacenamiento para particulares y pequeñas empresas 

  Pérez-Tarrés Jiménez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  City Self-Storage
  [CASTELLÀ] Estudio de las necesidades globales de la nueva actividad, intentando aprovechar al máximo las instalaciones y distribuciones existentes. Preparación, confección y redacción de la correspondiente licencia ambiental ...
 • Auditoría energética de la Biblioteca Municipal Marian Colomé 

  Barrios Hernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] La presente auditoria energética se centra en la biblioteca municipal Marian Colomé, ubicada en la localidad de Gavá, en donde se ha realizado un estudio y análisis de los consumos energéticos que se producen ...
 • Auditoria energètica de la piscina municipal de El Vendrell 

  Guinovart Seijo, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Auditoria Energètica d’unes instal·lacions esportives, compostes per gimnàs i piscines climatitzades, de l’ajuntament de El Vendrell. Es porta a cap una valoració tècnica i econòmica de l’ús de la energia elèctrica i de ...
 • Auditoria energètica dels edificis municipals de Maria de la Salut 

  Jordà Carbonell, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu del present projecte és fer més eficients energèticament alguns dels edificis municipals de la localitat de Maria de la Salut, Mallorca, com són l’ajuntament, l’escola i el poliesportiu. És realitzarà una auditoria ...
 • Auditoria energètica i gestió d'energia en instal·lació de fàbrica de PetFoods 

  Jiménez Rupérez, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es realitzarà una auditoria energètica per una part del procés que es realitza a una planta de fabricació de PetFoods (menjar per gossos i gats) basada en una fàbrica real. La part de la fàbrica que ...
 • Automatización de una granja de puesta en batería 

  Lendínez Zaragoza, Luís Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En el siguiente proyecto se realiza la automatización de una granja de gallinas en batería. Para ello se ha realizado un estudio del funcionamiento de este tipo de granjas, y de la evolución mundial de este tipo de granjas ...
 • CGUMAT : Centro de gestión unificado de mantenimiento de AT 

  Jiménez Melsión, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Endesa
  Este proyecto tiene como finalidad mejorar la gestión del Mantenimiento en la Subestaciones de la División de Cataluña Centro de la empresa Endesa Distribución. El objetivo es diseñar y programar un Centro de Control ...
 • Diseño de las instalaciones eléctricas de media tensión,baja tensión y alumbrado público de la ampliación urbanística de Mahón 

  Garí Tudurí, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto se han diseñado y justificado las instalaciones eléctricas de Media Tensión, Baja Tensión e Iluminación Vial necesarias para garantizar el suministro eléctrico a todas las parcelas de la ampliación ...
 • Disseny, càlcul i visita virtual de la instal·lació elèctrica d'un institut públic 

  Llufriu Cuadros, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte te com a objectius: 1. Disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques d’un Institut Públic de Secundària de Vilanova i la Geltrú 2. Disseny i realització de la visita virtual de l' Institut en 3dmax a ...
 • Disseny d'instal·lació elèctrica de bombament d'aigües de Sant Adrià i mesuraments de l'estalvi energètic 

  Chtitah, Bachir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CATALÀ] El sistema de clavegueram i tractament d'aigües residuals es veurà afectat si no té instal·lades bones estacions de bombament, ja que aquestes proporcionen millor maneig quan sigui més ràpid el procés de tractament ...
 • Disseny d’un enllumenat públic amb mesures d’eficiència energètiques 

  Díaz Sánchez, Francisco José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte queda definit la instal·lació d’un enllumenat públic amb les necessitats mínimes en un barri residencial d’Alba-rossa, concretament en Viladecans. En la primera part, es fa una descripció dels possibles ...
 • Electrificació d’una casa de colònies aïllada 

  Saavedra Pérez, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu del present projecte és el d’exposar davant els Organismes Competents que la instal·lació elèctrica, reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, per poder legalitzar-la i ...
 • Electrificació d'una gran indústria 

  Rothwell Sánchez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto consta de la electrificación de una Gran Industria. Se ha instalado varios CT s repartidos por toda la nave, alimentados a partir de una línea de MT conectada en anillo. Se ha tenido que realizar ...
 • Electrificació d'una unitat d'actuació municipal 

  Pascual Varela, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L´objectiu principal del present projecte és el disseny i el càlcul elèctric d´una unitat d´actuació municipal que té per superfície 90.000m². En la superfície esmentada s´han ubicat diferents tipus de consums: blocs ...
 • Electrificació d’un centre lúdic - comercial alimentat en Mitja Tensió 

  Aparicio Bau, Julián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu principal del present projecte es la realització elèctrica d’un centre lúdic-comercial. Per aconseguir-ho, en primer lloc s’ha localitzat un terreny apropiat per la seva ubicació, on estigui ben comunicat i ...
 • Electrificació i disseny d'una central fotovoltaica pel subministrament d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) 

  Gibert Ponseti, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Electrificación de una nueva zona de ocio aislada 

  Cerdán Sánchez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El proyecto consiste en suministrar y distribuir la energía eléctrica a la nueva zona de ocio aislada de Cabanillas del Campo (Guadalajara). La zona de ocio consta de 64 tiendas, 10 pubs, 7 discoteca, 1 bolera, 1 chiqui ...
 • Electrificación de un centro comercial 

  López de Zamora Enrich, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Gomar
  El presente proyecto es un estudio para la electrificación de un centro comercial situado a las afueras de la ciudad de Reus, en una zona de alto crecimiento poblacional. El Centro Comercial estará situado en un solar ...
 • Electrificación de un centro comercial ubicado en el interior de una ciudad 

  Hernández Justo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El Objetivo principal del presente proyecto es realizar la instalación eléctrica de un centro comercial en medio de una ciudad. Para conseguir dicho objetivo, en primer lugar se ha localizado un terreno apropiado para ...
 • Electrificación de un polígono industrial 

  Garcia Pastor, José Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El proyecto consiste en suministrar y distribuir la energia electrica a un nuevo poligono industrial similar a Les Salines, en cubelles, el poligono industrial de este proyecto se situará en cunit (Tarragona).Dicho ...