Now showing items 1-20 of 36

  • A MOF-compliant approach to software quality modeling 

   Burgués Illa, Xavier; Franch Gutiérrez, Javier; Ribó, Josep M. (2004-12)
   Research report
   Open Access
   Software quality is a many-faceted concept that depends on the kind of artifact to be measured, the context where measurement takes place, the quality framework used, and others. Furthermore, there is a great deal of ...
  • A software tool for e-assessment of relational database skills 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Romero Moral, Óscar; Urpí Tubella, Antoni (Tempus Publications, 2016-01-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The objective of this paper is to present a software tool for the e-assessment of relational database skills. The tool is referred to as LearnSQL (Learning Environment for Automatic Rating of Notions of SQL). LearnSQL is ...
  • Adaptació d'assignatures de bases de dades a l'EEES 

   Martín Escofet, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (2010)
   Conference report
   Open Access
   Els canvis recents en els plans d'estudis de la UPC i la UOC tenen en compte el nou espai europeu d'educació superior (EEES). Una de les conseqüències directes d'aquests canvis és la necessitat d'afitar i optimitzar el ...
  • Adapting LEARN-SQL to database computer supported cooperative learning 

   Burgués Illa, Xavier; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Urpí Tubella, Antoni; Rodríguez González, María Elena (2010)
   Conference report
   Open Access
   LEARN-SQL is a tool that we are using since three years ago in several database courses, and that has shown its positive effects in the learning of different database issues. This tool allows proposing remote questionnaires ...
  • Avaluació de la incorporació d'activitats d'aprenentatge actiu i cooperatiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. 

   Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena (2012)
   Conference report
   Open Access
   Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge ...
  • ComProLab: A component programming laboratory 

   Franch Gutiérrez, Javier; Botella López, Pere; Burgués Illa, Xavier; Ribó Balust, Josep Maria (Knowledge Systems Institute, 1997)
   Conference report
   Open Access
   We present here an approach to component programming which defines languages and tools at both the product and the process levels. At the product level, we allow the use of already existing languages to write functional ...
  • COSTUME: un método para la combinación de modelos de calidad 

   Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutiérrez, Javier; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Grau Colom, Gemma (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2003)
   Conference report
   Open Access
   El uso de modelos de calidad durante la selección de componentes COTS (Comercial Off-The-Shelf) proporciona un entorno adecuado para la descripción de los dominios a los que éstos pertenecen. En este artículo tratamos la ...
  • Development of service-oriented architectures using model-driven development : a mapping study 

   Ameller, David; Burgués Illa, Xavier; Collell, Oriol; Costal Costa, Dolors; Franch Gutiérrez, Javier; Papazoglou, Mike P. (2015-06-01)
   Article
   Open Access
   Context: Model-Driven Development (MDD) and Service-Oriented Architecture (SOA) are two challenging research areas in software engineering. MDD is about improving software development whilst SOA is a service-based conceptual ...
  • E-assessment of relational database skills by means of LearnSQL 

   Quer, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Romero Moral, Óscar; Urpí Tubella, Antoni (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017)
   Conference report
   Open Access
   LearnSQL is a software system that allows the automatic and efficient e-learning and e-assessment of relational database skills. It has been used at the Barcelona School of Informatics for 18 semesters with an average of ...
  • Evaluation of expressions in a multiparadigm framework 

   Burgués Illa, Xavier; Franch Gutiérrez, Javier (1995-03)
   Research report
   Open Access
   A framework that combines imperative programs with algebraic specifications is presented. We focus on an execution mechanism that allows the arbitrary combination of programs and equations, which is based on the evaluation ...
  • Extensive formalisation of SHERPA criteria with NoFun 

   Burgués Illa, Xavier; Pastor Collado, Juan Antonio; Franch Gutiérrez, Javier (2001-01)
   Research report
   Open Access
   We present a proposal for selecting ERP products from a formal description of their relevant characteristics. The work is based on a previous and successful collaboration with a midsize company in the field of software ...
  • Formalising ERP selection criteria 

   Burgués Illa, Xavier; Franch Gutiérrez, Javier; Pastor Collado, Juan Antonio (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2000)
   Conference report
   Open Access
   We present a proposal for selecting enterprise resource planning (ERP) products from a formal description of their relevant characteristics. The work is based on a previous and successfull collaboration with a midsize ...
  • Inducing metaassociations and induced relationships 

   Burgués Illa, Xavier; Franch Gutiérrez, Javier; Ribó, Josep Maria (2009)
   Article
   Open Access
   In the last years, UML has been tailored to be used as a domainspecific modelling notation in several contexts. Extending UML with this purpose entails several advantages: the integration of the domain in a standard ...
  • Integració i avaluació de la competència genèrica transversal actitud adequada davant el treball en assignatures de bases de dades 

   Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Romero Moral, Óscar; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2014)
   Conference report
   Open Access
   El canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior va portar a la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya a incorporar competències genèriques tranversals en els seus plans d’estudi. ...
  • Introducció de tècniques d’aprenentatge col•laboratiu i semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tubella, Antoni; Rollón Rico, Emma; Rodríguez, M. Elena; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Martí, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de “bases de dades” de la FIB. 2) S’han introduït activitats participatives ...
  • Introduccó de tècniques d’aprenentatge semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martin, Carme; Quer, Carme; Rodríguez, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Conference report
   Open Access
   Una de les conseqüències dels canvis aplicats recentment als plans d’estudis de la UPC per adaptar-los al EEES, és la necessitat d’optimitzar el temps a dedicar a activitats d’aprenentatg que requereixen la participació ...
  • LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification 

   Abelló Gamazo, Alberto; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme (2008)
   Conference lecture
   Open Access
   In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.
  • LEARN-SQL: herramienta de gestión de ejercicios de SQL con autocorrección 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (2009-06-16T09:23:59Z)
   Conference report
   Open Access
   Algunas herramientas de autocorrección existen ya en el ámbito de la docencia informática. No obstante en asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a la gran variedad de tipos de ...
  • LEARN-SQL: una herramienta para el soporte al aprendizaje semipresencial en el ámbito de las bases de datos 

   Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (V CIDUI. Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 2008)
   Conference lecture
   Open Access
   Los cambios recientes en los planes de estudio de la UPC y la UOC tienen en cuenta el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Una de las consecuencias directas de estos cambios es la necesidad de acotar y ...
  • Management of quality requirements in agile and rapid software development: A systematic mapping study 

   Behutiye, Woubshet; Karhapää, Pertti; López Cuesta, Lidia; Burgués Illa, Xavier; Martínez Fernández, Silverio Juan; Vollmer, Anna Maria; Rodríguez, Pilar; Franch Gutiérrez, Javier; Oivo, Markku (Elsevier, 2019-11-12)
   Article
   Open Access
   Context: Quality requirements (QRs) describe the desired quality of software, and they play an important role in the success of software projects. In agile software development (ASD), QRs are often ill-defined and not ...