Now showing items 1-20 of 36

 • Analysis and development of database with BI technology 

  Barés Salvía, Aldric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  90% of the Internet data was generated in a massive way and gathered in recent years. This explains the necessity of a solution that allows you to store, process, visualize and manipulate the large quantity of data generated. ...
 • Analysis of community owned renewable energy 

  Arrojo Salvat, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Actreg
  The purpose of this study was to work as a lead for other cities as to implement renewable energy on their own context. In order to do so, a template is made to help these cities. The template has information of all the ...
 • Aplicació de tècniques d'anàlisis de dades a un cas empresarial 

  Pérez Garcia, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball aplica tècniques de mineria de dades a la presa de decisions empresarials. Concretament, s’analitzen diversos sectors industrials, econòmics i geogràfics, i quines variables tenen una influència significativa, ...
 • Auditoría energética de una planta de vapor y condensado 

  Barberán Llopis, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Big data applied to the analysis of business process 

  Amargant Pérez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Seat
  This project consists on the use of such a growing technology like Big Data, to analyze a big amount of information collected of all the different costumers a company has during the period of two years. Through this data ...
 • Big data: data analysis and decision making 

  Capdevila Prat, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project consists of a study of the alternatives available to assist the process of decision-making for businesses. The study of the alternatives has been dimensioned so that the maximum number of fields that were ...
 • Cualificación y validación de una sala clasificada 

  Escolano García, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Grifols
 • Dashboard industrial: panell d'indicadors per gestionar una fàbrica d'una multinacional del sector d'automoció 

  Pocurull Clos, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el context de globalització i competitivitat actuals, sobretot en el sector d’automoció, les diferències competitives entre empreses o companyies està cada vegada més relacionada amb els factors immaterials, tals com ...
 • Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de incidencias y mantenimientos en un entorno de producción SMT 

  Ivars Roberto, Xavier; Martínez Agüera, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de aplicación para auditoria e inspección 

  Pérez Méndez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  A través d'aquest projecte, s'ha realitzat una aplicació que permet modificar la manera de treballar dels tècnics de l'empresa SPA Previcat en una de les tasques que es podria dir que ocupa un 80 – 90% de la seva jornada ...
 • Diseño del modelo operativo del área de operaciones 

  Sales Acosta, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Diseño de un sistema informático para el cálculo de opcionales 

  Soto Fernández, Jaime Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte consisteix en el disseny i implementació d'una plataforma software que sigui capaç de calcular els costos de tots els opcionals de qualsevol model de cotxe de SEAT, el sistema informàtic es podrà adaptar ...
 • Estudi de mercat d'energies renovables per a l'expansió internacional d'una empresa 

  Pastor Sampé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este documento pretende orientar a una empresa que quiera expandirse internacionalmente en el campo de las energías renovables. Este trabajo está indicado más concretamente para fabricantes de aerogeneradores. En primer ...
 • Estudio de la competitividad de clústeres: El caso del clúster TIC del 22@ 

  Serret Álamo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Els grans canvis produïts en l'entorn empresarial, i en especial, el fenomen de la globalització, han provocat que, des de diversos organismes públics, es proposin polítiques per a la millora de la competitivitat de les ...
 • Estudio de patrones de internalización de las PYMES en España 

  Gao, Yizhi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Les pymes són un dels principals motors de creixement i creació d'ocupació a Espanya. Aquest projecte té com a objectiu identificar els patrons que haurien de seguir les pymes espanyoles en la seva projecció internacional ...
 • Estudio de tecnologías eficientes para el ahorro económico en el hogar 

  Miranda Peña, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del projecte no és un altre que el de col·laborar en l’organització d’un esdeveniment que tasca final la d’informar, sensibilitzar i promocionar productes innovadors i energèticament eficients per la llar. ...
 • Finance of a Global Universities Network to assist SMEs on International Trade 

  Vilanova Pérez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consisteix en el disseny d’un pla estratègic de finançament per a una idea de negoci la qual esta molt a prop d’esdevenir una petita empresa d’innovació. En primer lloc, l’estudi s’encarrega de calcular ...
 • Gestión de un proyecto de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica renovable autónomo en una población rural 

  Pastor Sampé, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Seat
  Este proyecto estudia la viabilidad que una pequeña población en el mundo pueda conseguir ser energéticamente autosuficiente, es decir, genere su propia energía con fuentes de energía renovables sin depender de centrales ...
 • Implantación gestión de calidad sistema ISO 9001:2008 a la empresa instaladora Mefisa 

  Criado Morales, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'objectiu d'aquest projecte és l'adequació del sistema de qualitat UNE-ENISO9001- 2008 en una empresa del sector metal·lúrgic. Els pilars bàsics d'aquesta norma són els processos, la importància de la satisfacció del ...
 • Implementation of DMAIC and axiomatic design to the creation of a basic smartphone application 

  Amat Serra, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project implements two theories to the creation of a basic smartphone application: DMAIC and Axiomatic Design Theory. DMAIC is very often used methodology that very successful enterprises had already implemented; it ...