Now showing items 1-3 of 3

 • Algebra lineal 

  Boadas Elvira, Juan (Edicions UPC, 2002)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  Aquest text aborda els temes fonamentals de l'Àlgebra Lineal que formen part dels continguts de primer curs de les carreres d'Enginyeria i Ciències: aplicacions lineals, matrius, determinants, diagonalització, producte ...
 • Fonaments i estructures d'àlgebra lineal 

  Boadas Elvira, Juan; Olivar Tost, Gerard (Edicions UPC, 1993)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquesta publicació s'ha d'entendre com una col·lecció d'apunts de classe, millorats i escrits en un format més clar. No es pretén que sigui una obra de referència, ja que omet alguna demostració i no fa un tractament ...
 • Funcions reals d'una variable real 

  Boadas Elvira, Juan (Escola Universitària Ppsitècnica de Vilanova i la Geltrú, Universitat Politèncica de Catalunya, 2001)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Conté: vol. 1. Qüestions inicials, límits, continuïtat, derivació -- vol. 3. Integral definida, integral impròpia