• AC Hubs for Offshore Wind Power Plants Connected with HVDC Transmission Systems 

   Weizenbeck, Josef (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   This work presents a novel control approach for AC Hubs, interconnecting offshore wind farms and different mainland grids via HVDC links. There are several proposals for a European overlay grid by different associations. ...
  • Adecuación de las infraestructuras críticas del sector de la energía, según la legislación vigente 

   Ponzoni de Abreu, Paulo Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-06-08)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  • Advance control of multilevel converters for integration of distributed generation resources into ac grid 

   Pouresmaeil, Edris (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-27)
   Tesis
   Acceso abierto
   Distributed generation (DG) with a converter interface to the power grid is found in many of the green power resources applications. This dissertation describes a multi-objective control technique of voltage source ...
  • Almacenamiento de energía para la reducción del coste de los errores de predicción en la generación eólica 

   Labrador Martínez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Proyecto/Trabajo final de carrera
   Acceso abierto
   El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad de la instalación de un sistema de almacenamiento energético, concretamente de una batería, como instrumento para reducir el coste imputado a los ...
  • An aeroelastic model for the design of bend-twist coupled wind turbine rotor blades 

   Shah Mohammadi, Mohammad Reza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso restringido por decisión del autor
   The present master thesis is devoted to the implementation of a bend-twist elastic coupling evaluation procedure which is robust and precise with relatively low computational time. The evaluation process used a 2D cross ...
  • Analysis of Hybrid LCC-VSC HVDC Transmission Systems 

   Song, Jie (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   High Voltage Direct Current(HVDC) is widely considered as an efficient and economical option for long distances transmission of electric power compared to ac transmission. Conventional HVDC transmission is based on line ...
  • Analysis of the contribution of wind power plants to damp power system oscillations 

   Domínguez García, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09-18)
   Tesis
   Acceso abierto
   Wind power has emerged as one of the most promising renewable energy sources. The very penetration levels of wind energy in power systems have altered several aspects of power system operation, such as system stability. ...
  • Analysis of the impact of the photovoltaic generation in a nearly Zero-Energy Building 

   Cunill Vall, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   This report contains the analysis ofdifferent measures applied to a single-family house, in the region of Asturias, in order to be considered a nearly Zero-Energy Building.The situation and the climatic conditions are ...
  • Anàlisi d'un sistema de recol·lecció d'energia a partir de treball mecànic per l'automatització de contenidors d'escombraries 

   Gaspà i Manzana, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   S’ha realitzat aquest projecte amb l’objectiu de comprovar la viabilitat tècnica d’operar un sistema de recol·lecció d’energia basat en el treball mecànic d’una persona. La primera part del projecte presenta l’estat de ...
  • Anàlisi de l'operació de sistemes elèctrics amb alta penetració de renovables 

   Manresa Nadal, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-10)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   La introducció de cada vegada majors quantitats d'energia d'origen renovable en els sistemes elèctrics dona lloc a una sèrie de reptes en la correcta operació del sistema que afecten a l'estabilitat de la freqüència i ...
  • Anàlisi de la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica de Menorca 

   Alemany Sadurní, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   El present projecte presenta una anàlisi de la possible integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica de l’illa de Menorca l’any 2030. Té l’objectiu d’assolir una transició del model energètic actual, basat ...
  • Anàlisi de les diferents opcions de microxarxes elèctriques aïllades a partir de fonts renovables 

   Chicharro I López, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   Aquest projecte té com a objectiu principal estudiar les diferents opcions de microxarxes elèctriques a partir de fonts renovables. L’estudi se centra en la infraestructura pública del municipi d’Alp. Actualment, l’ajuntament ...
  • Anàlisi, modelització i control de convertidors LCC per aplicacions HVDC 

   Trabado Colás, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   Aquest TFM presenta l’an`alisi, modelitzaci´o, control i simulaci´o de convertidors de tipologia Line Commutated Converters (LCC), basats en tiristors. Aquest tipus de convertidors s´on actualment els m´es utilitzats en ...
  • Anàlisis de parcs fotovoltaics. Estudi i simulació de convertidors basats en un VSC 

   Broto Ribas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   En el inici d’aquest treball s’exposen els principis bàsics de funcionament d’una placa solar i com és conforma un parc solar. Es modela un convertidor basat en un VSC i es duen a terme 5 simulacions amb simulink. • ...
  • Análisis de la viabilidad de los parques eólicos marinos 

   Fernández Orfila, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   El present projecte té com a objectiu l’anàlisi dels costos d’un parc eòlic marí i la seva viabilitat tecnicoeconòmica. Aquest TFG presenta tres parts: la primera, eminentment teòrica, que inclou tots els conceptes i ...
  • Aplicació de dispositius de transmissió AC flexibles per al suport a la xarxa elèctrica 

   Mora Cantallops, Marçal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
   Proyecto/Trabajo final de carrera
   Acceso abierto
   El present projecte s'emmarca dins el camp de les energies renovables (particularment l’eòlica), la tecnologia elèctrica i l’electrònica de potencia. L'elevada penetració de l'energia eòlica i la proliferació de nous ...
  • Aplicación docente de una plataforma de accionamientos mecatrónicos controlada a través de Internet 

   Lorenzo Martínez, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-12)
   Proyecto/Trabajo final de carrera
   Acceso abierto
   En los últimos años, la tecnología de control y automatización de procesos ha visto aumentada, de forma considerable, su importancia y uso en aplicaciones industriales. Por otro lado, el rápido desarrollo tecnológico en ...
  • Assessing Feasibility of Fostering Productive Energy Use of Swarm Electrified Microgrids in Rural Communities in Developing Countries 

   Shaw, Candace Theresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   Access to affordable sustainable energy is critical for socio-economic human development. Energy poverty is most predominant for populations in rural areas of developing countries, typically the global south. Successful ...
  • Automatisation d'une cellule flexible de Production 

   Djuikom Tayou, Béatrice Mireille (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso restringido por decisión del autor
   Actuellement le secteur de la production requiert une grande automatisation des tâches ceci dans le but de satisfaire la demande croissante tout en réduisant les coûts de production. Dans ce document nous présentons un ...
  • Automatització ascensor Schneider 

   Victoria Mendez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   Aquest projecte tracta sobre l’automatització d’un prototipus d’ascensor a escala de l’empresa Schneider. Durant la realització del projecte es veuran i s’estudiaran diferents parts o blocs relacionats amb l’ascensor. En ...