Now showing items 1-20 of 183

  • Aeon HB – El robot humanoide 

   Moyano Díaz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del proyecto es el diseño y construcción de la estructura, hardware, y software de una plataforma robótica humanoide. Además se mostraran las diferentes fases de diseño y construcción de la plataforma robótica. En ...
  • Analysis of Historical Data and Development of a Digital Product for Maintenance Optimisation 

   Garcia Torrentó, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-14)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   This thesis describes the development of a digital tool that digests, analyses and displays industrial maintenance data with the aim of facilitating decision-making in maintenance scheduling. The initial datasets are a ...
  • Analysis of the high schools’ performance in the initial phase of the GETI degree 

   Tintoré Gazulla, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Anàlisi del rendiment d'estudiants segons procedència geogràfica 

   Gallego Cuadrada, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha tractat tot el desenvolupament que existeix darrere de la creació d’una aplicació web amb l’objectiu de poder visualitzar les diferències que existeixen en el rendiment acadèmic dels alumnes de ...
  • Anàlisi dels abandonaments dels estudiants del grau 

   Anguita Regi, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és trobar un possible patró, a partir de l’estudi dels números abandonaments dels alumnes a la fase inicial i del nombre d’assignatures aprovades o suspeses de cada alumne ,que expliqui el motiu ...
  • Anàlisi d’estratègies de trading amb Python 

   Raiva Larumbe, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El món del mercat de valors ha canviat molt les últimes dècades. Gràcies a la millora de les eines computacionals s’ha pogut desenvolupar noves tècniques i metodologies d’anàlisi de dades amb l’objectiu d’avaluar amb més ...
  • Anàlisi i avaluació de sistemes informàtics de gestió de projectes de codi obert 

   Baldirà Clavería, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte elabora un mètode per avaluar la qualitat i l'abast funcional de programaris de gestió de projectes, procurant fer-ho de la manera més objectiva possible. A fi d'acotar l'abast del treball es consideren ...
  • Anàlisi i desenvolupament d'un programari per a la simulació de línies ferroviàries 

   Casadellà Cunillera, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Anàlisi i ampliació de STElec, un programari per a la simulació elèctrica de línies ferroviàries propietat de SENER S.A. Es desenvolupa un sistema d'integració amb els motors de càlcul Octave i Matlab per tal de millorar ...
  • Anàlisi i millora de la gestió dels productes d’una empresa 

   Castro Soldevila, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’han estudiat un seguit de documents Excel pertanyents a una empresa amb els quals reporten als clients tota la informació referent al projecte amb el que s’està treballant. Aquests documents se’ls ha analitzat detingudament ...
  • Análisis de los datos académicos de los estudiantes de la ETSEIB 

   Prats Quintana, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El avance tecnológico y la sofisticación de las computadoras ha dado lugar a procesadores capaces de ejecutar millones de operaciones por segundo sobre grandes volúmenes de datos. Paralelamente a este avance, ha aparecido ...
  • Análisis y desarrollo de software de ayuda para el ingeniero de datos de motociclismo 

   Conill Baqué, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Análisis y optimización del modelo de negocio de una web de tráfico consolidado 

   Òliva Martínez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo cubre el proceso de revisión y análisis de un negocio electrónico (e-Business), cuyo objetivo es la creación de contactos de compra-venta al por mayor, para determinar un conjunto de acciones ...
  • Aplicació de les xarxes neuronals (AI) per a la presa de decisions empresarials 

   Colomer Castelló, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
   Master thesis
   Open Access
   Sembla que cada dia hi ha un descobriment o article nou relacionat amb el món de la intel·ligència artificial. És aquesta tecnologia tant trencadora com sembla? La podran aplicar les empreses del nostre país? Quina podria ...
  • Aplicació de tècniques de mineria de dades a estudis de procedència d’objectes arqueològics d’obsidiana africans 

   Guilanyà Cirera, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudi de la procedència de mostres arqueològiques d’obsidiana a partir del seu anàlisi geoquímic i de les dades de les concentracions dels elements químics. Els objectes geològics i arqueològics d’obsidiana estudiats ...
  • Aplicació per a mòbils per determinar les propietats psicromètriques de l’aire 

   Puerto, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els objectius d’aquest treball són els de realitzar una app nativa per a sistema operatiu Android amb l’ajut del programa Android Studio. Aquesta aplicació té la finalitat de representar l’estat de l’aire en unes condicions ...
  • Aplicació per mòbils per a determinar les propietats de l’aire humit 

   Martí Manresa, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau té com a objectiu principal el desenvolupament d’una aplicació destinada a mòbils Android per al càlcul de les propietats psicromètriques de l’aire humit, a partir del valor conegut de tres ...
  • Aplicació web pel càlcul del rendiment acadèmic en la fase Inicial de grau segons procedència geogràfica 

   Mirabet Manjón, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball de Fi de Grau tracta sobre la creació d’una aplicació web per a la consulta d’informació estadística del rendiment acadèmic durant la fase inicial del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l’Escola ...
  • Aplicació Web per a analitzar el rendiment a l’ETSEIB (Q1 –Q4) 

   Fortuny González, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en la creació d’una pàgina web que serveixi d’eina per a analitzar el rendiment acadèmic que tenen els estudiants del Grau en Enginyeria en TecnologiesIndustrialsa l’ETSEIB. Va destinat a totes ...
  • Aplicació web per mòbil per la consulta de dades estadístiques de resultats acadèmics 

   Balcells Durban, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   Aquest Treball de Fi de Grau abasta la creació d’una aplicació web per a la consulta d’informació estadística dels resultats acadèmics de les assignatures de primer any del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de ...
  • Aplicatiu web per a la predicció del rendiment acadèmic a la fase inicial mitjançant l’anàlisi de dades 

   Castañeda Arribas, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau es detalla el procés seguit per a la creació d’un aplicatiu web pensat per a estudiants novells de l’ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona), mitjançant el qual ...