Now showing items 1-20 of 23

  • Anàlisi factorial confirmatòria amb indicadors categòrics:estudi de la dimensionalitat del GHQ-12 

   Aguado Carné, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) és una eina validada per mesurar morbiditat psiquiàtrica a la població general. Originalment es va considerar una mesura unidimensional pero en els últims anys molts autors han ...
  • Anàlisis de mesures repetides en assaigs clínics: estudi de l'efecte hipotèrmic de la citicolina 

   Blanch i Font, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05)
   Master thesis
   Open Access
   Les malalties vasculars cerebrals són la tercera causa de mort en els països desenvolupats i una de les principals causes de discapacitat i de seqüeles neurològiques. Hi han molts assaigs clínics que han tractat de reduir ...
  • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

   Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
  • Assessing interventions to improve adherence to reporting guidelines in biomedical research 

   Blanco de Tena Davila, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The lack of transparency and accuracy of research reports has been pointed out as one of the main factors causing research waste. Reporting guidelines (RGs) are sets of recommendations for authors on how to report research ...
  • Caracterización del potencial de abuso del flunitracepam 

   Martí de la Llave, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 1997)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Con el presente estudio se pretende caracterizar el potencial de abuso del flunitracepam. La pauta de administración del flunitracepam está ajustada para alcanzar concentraciones máximas plasmáticas similares entre los dos ...
  • Constant effect in randomized clinical trials with quantitative outcome : a methodological review 

   Cortés Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The past decade has seen continuous growth in so-called precision medicine, due especially to great advances in the genetics. While applying it presently goes unquestioned in certain fields like oncology, it is more ...
  • Correcció del biaix en estudis observacionals amb el Propensity Score. Aplicació a l'estimació de l'efecte del tractament de la leucèmia 

   Morgades de la Fe, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis
   Open Access
   Volem analitzar l’efecte del tractament (quimioteràpia o alo-trasplantament) de la leucèmia aguda limfoblàstica (LAL) d’alt risc en adults mitjançant un estudi observacional. La limitació més important dels estudis ...
  • Correcció del biaix en un estudi observacional del consum de cànnabis mitjançant el Propensity Score 

   Mora Fernàndez, Núria; Salla Cairó, Imma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest estudi és estimar l’efecte d’una intervenció dirigida a la prevenció del consum de cànnabis mitjançant la comparació de dos grups: el grup al que se li aplica la intervenció i el grup control. Per a ...
  • Efecto del trabajo con ordenadores 

   García López, Raquel; López Martínez, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Estudio observacional y transversal en el que se analizaron 534 encuestas rellenadas por personal de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Estas personas habían sido sometidas a una revisión médica voluntaría. La ...
  • Eficiència en la prestació de serveis mèdics a una UCI 

   Alonso Ginovart, José; Rocamora García, Tamar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A partir de 3830 pacients ingressats entre els anys 2006 i 2010 a la UCI de l'HUGTiP, estudiem quines variables afecten a la durada de l'estada (LOS) a la UCI. Hem elaborat un model de regressió multilineal per predir LOS ...
  • Eficiència relativa del cross-over respecte del disseny de grups paral·lels 

   Benet Mora, Marta; Garcia Esteban, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del projecte és estudiar el benefici en la planificació d'un disseny "cross-over" comparat amb el disseny de grups paral·lels en quant a eficiència relativa, que es defineix com el quocient L'objectiu del ...
  • Estudi aleatoritzat d'una intervenció per a la promoció de la salut reproductiva 

   Oliva Morera, Joan Carles; Cortés Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest estudi és avaluar si una intervenció educativa d’apropament i visita domiciliaria sobre salut reproductiva augmenta l’ús de serveis de salut reproductiva, així com l’ús i el coneixement de mètodes ...
  • Improving the impact of biomedical research 

   Vilaró Pacheco, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-05)
   Master thesis
   Open Access
   Background: Several claims highlight that the quality of biomedical scientic research is far away from what is desire. Our goal is to evaluate the eect on journal impact of interventions, whose original aim was to improve ...
  • Long-term impact of an editorial intervention to improve paper transparency and reproducibility 

   Vilaró Pacheco, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This PhD thesis is concerned with evaluating the long-term effects of interventions in the editorial peer review process of a biomedical journal. The growing need to increase the value of research and avoid waste motivates ...
  • Model estadístic de la durada de les estades hospitalàries 

   Bargalló Chordà, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest estudi es pretén analitzar diverses alternatives per a l'ajust de l'estada mitjana a partir deIs factors relacionats amb el pacient. Aquest ajust possibilitaria l'obtenció d'una estada mitjana de referencia per a ...
  • Model predictiu del resultat d'un partit de futbol: desenvolupament del model i capacitat predictiva 

   Trulls Noguera, Glòria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   (cat) La Quiniela és un joc d’atzar relacionat amb el món del futbol que, principalment, consisteix en marcar si d’un partit es creu que acabarà en victòria local 1, empataran X o guanyarà l'equip visitant 2. L’objectiu ...
  • Modelos GEE para el análisis de la evolución de las lesiones acnéicas tratadas con Nadixa 

   Agis Cherta, David; Cirugeda Bolós, Lourdes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El profesor Bakar Bouadjar del departamento de dermatología (CHU de Bab-el-Oued,Argelia) y Laboratorios Ferrer quieren estudiar la evolución de los pacientes tratados con Nadixa crema 1% para el acné a través de un estudio ...
  • Predicting the remaining time to achieve the required number of needed patients or events in an ongoing clinical trial 

   Castellà Canals, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Hospital Universitari Arnau de Vilanova
  • Progressió del nombre d'arítmies 

   López Blázquez, Raquel; Montes de Oca Galizzi, Fabiana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Introducció. Una arítmia es dóna quan es produeix qualsevol irregularitat en el ritme natural de cor. A partir de les dades que tenim, on queda constància deis diferents episodis que han patit 59 pacients que tenen ...
  • Promoting quality of clinical trials’ databases 

   Jaramillo Dominguez, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   This Bachelor s Thesis is focused in the management of Clinical Trials data, based in my professional experience. The main responsibilities of the Clinical Data Management (CDM) roles are exposed in this Thesis. Examples ...