Now showing items 1-20 of 25

 • Adaptació de l'aprenentatge basat en problemes als cicles formatius de grau superior (CFGS) 

  Longobuco González, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
  Master thesis
  Open Access
  Howard Barrows defineix l’Aprenentatge Basat en Problemes, d’ara endavant ABP, com "un mètode d'aprenentatge basat en el principi d'utilitzar problemes com a punt de partida per a l'adquisició i integració dels nous ...
 • Adaptive memory hierarchies for next generation tiled microarchitectures 

  Herrero Abellanas, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-05)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Les últimes dècades el rendiment dels processadors i de les memòries ha millorat a diferent ritme, limitant el rendiment dels processadors i creant el conegut memory gap. Sol·lucionar aquesta diferència de rendiment és un ...
 • Analysis of SoftError Rates for future technologies 

  Riera Villanueva, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Master thesis
  Open Access
  La fiabilitat s'ha convertit en un aspecte important del disseny de sistemes informàtics a causa de la miniaturització de la tecnologia. En aquest projecte s'analitza la fiabilitat de les tecnologies actuals i futures ...
 • Analyzing stability concerns in the presence of variations in Subthreshold SRAM 

  Rana, Manish (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-02)
  Master thesis
  Open Access
  In this work, we analyse the stability of the SRAM bitcells when operating in subthreshold supply voltages.We propose a new bit cell with higher stability than 6T Bitcell,that is able to discharge the bit lines in 41% less ...
 • Aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària 

  Valls Mancha, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
  Master thesis
  Open Access
  Amb el projecte d’aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària, pretenem posar de manifest totes aquelles propietats que fan del Go un joc especialment útil per al desenvolupament ...
 • Cache memory design in the FinFET era 

  Jakšić, Zoran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
  Doctoral thesis
  Open Access
  The major problem in the future technology scaling is the variations in process parameters that are interpreted as imperfections in the development process. Moreover, devices are more sensitive to the environmental changes ...
 • Control de versions i actualització remota d'aplicacions via ftp 

  Jiménez Sánchez, Benito (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest document és la memòria de la realització d’un projecte per actualitzar versions d’una aplicació via FTP. Per a la realització del projecte s’ha utilitzat el cicle de vida clàssic d’un projecte informàtic, de ...
 • Detection of hardware trojans and DFA attacks on cryptographic systems through residue checking 

  Lasheras Mas, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
  Master thesis
  Open Access
  Residue checking technique can detect security attacks on cryptographic accelerators. This mechanism is tested using an RTL language on AES, RSA and SHA-1 algorithms. The implementation detects hardware Trojans modifying ...
 • Disseny i Implementació d'una jerarquia de memòria en un processador MIPS 

  Riera Villanueva, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] Primer s'explicarà breument l'arquitectura d'un MIPS, la jerarquia de memòria i el funcionament de la cache. Posteriorment s'explicarà com s'ha dissenyat i implementat una jerarquia de memòria per a un MIPS ...
 • Disseny i implementació d'un clúster computacional per estudis de diversitat genòmica 

  Fuentes Diaz, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Disseny i implementació d'un cluster de computació científica basat en rocks 

  Heredia Genestar, Jose Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Català: L'Institut de Biologia Evolutiva, és un institut de recent creació el principal objectiu del qual és la recerca en genètica de poblacions i genètica comparativa computacional. Degut al gran creixement que ha viscut ...
 • Estudi comparatiu del comportament d'unitats funcionals davant la injecció d'errors 

  Portavella Boixader, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Estudi de l'efecte que tenen els errors transitoris en el hardware dels processadors. S'ha simulat i estudiat la injecció d'errors en vuit implementacions diferents de sumadors, amb l'objectiu de comparar i analitzar quina ...
 • Hardware-Accelerated neural network 

  Expósito Piñol, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-21)
  Master thesis
  Open Access
  This work presents a parametrizable design of a neural network on an FPGA, being trained previously in the CPU using backpropagation. We test different configurations and report delay, power and area.
 • Hardware Error Injection, Analysis and Tolerance at Operating System Level 

  Bagdasar, Sergiy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  We present a software approach to hardware error injection in a running process on Linux. Then we analyze the existing hardware error reporting tools on Linux and the error tolerance techniques. We propose a new approach ...
 • Heterogeneous CPU/GPU Memory Hierarchy Analysis and Optimization 

  Quiroga Esparza, Josué Vladimir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Master thesis
  Open Access
  In this master thesis, we propose a scheduling reordering for heterogeneous processors based on a hysteresis detector to give some fairness and speedup to the memory request threads taking advantage of the bank level ...
 • Implementació d'un mòdul de comptadors hardware en el processador OpenRISC 1200 

  Batallé García, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] Després d'una selecció sobre diferents processadors existents, s'analitza i es genera documentació per al processador OR1200 basat en OpenRISC. Finament s'implementa un mòdul de comptadors hardware en el processador ...
 • Improving The Robustness Of The Register File: a Register File Cache Architecture 

  Zhuang, Sicong (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09-09)
  Master thesis
  Open Access
  This thesis exploits a multi-band cache-like register file architecture to mitigate the potential damage caused by process variations and soft error (single event upsets). An quantitative analysis is conducted to measure ...
 • Introducció de les TIC en la comunicació entre el centre educatiu i les famílies 

  Tomàs Gutierrez, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de màster vol utilitzar les noves tecnologies per millorar els processos de comunicació col·laborativa entre famílies i centres educatius. A partir de l’estudi dels processos de comunicació actuals ...
 • Memory Controller Design for GPU Simulation in Multi2sim 

  Seyhanli, Özgür (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-28)
  Master thesis
  Open Access
  I implemented memory controller to the GPU simulation of Multi2Sim simulator. The memory controller offers 2 different scheduling options in order to improve the efficiency of the simulator.
 • Organització del treball de síntesi utilitzant l’eix vertebrador de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual 

  García Just, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest TFM presenta una organització del Treball de Síntesi (TS) utilitzant l’eix vertebrador de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual Moodle. En concret presenta un nou tema pel TS, vàlid pels tres primers cursos ...