Now showing items 1-20 of 44

 • Anàlisi i optimització de la gestió energètica d'una finca mitjançant energies renovables al Pirineu 

  Martín Mitjana, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Avui en dia les energies renovables són el punt clau de cara al futur del món globalitzat en el que vivim, i per tant està en les nostres mans com a futurs enginyers dirigir les polítiques energètiques actuals, al nivell ...
 • Aplicació del disseny d'una microxarxa per satisfer el consum energètic i tèrmic d'una zona residencial 

  Fernandez Martin, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es pretén projectar i dissenyar una microxarxa per tal de subministrar l'energia necessària a una zona residencial a partir de fonts d'energia renovables gràcies al vet recent de la prohibició del govern sobre l'autoconsum ...
 • Aportació a la descarbonització en el marc de les regions europees mitjançant la generació distribuïda i les energies renovables. Cas d'estudi de la CCAA de Catalunya 

  Caballeria Bosch, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Everis
  Aquest projecte fa referència al Treball de Final de Grau del grau d’enginyeria especialitat en enginyeria de l’energia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en la seva Escola d’Enginyeria de Barcelona Est ...
 • Aportació a la gestió de sistemes energètics amb energies renovables 

  Varo Domènech, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La tasca duta a terme s’emmarca en l’àmbit de la generació energètica distribuïda a partir de recursos renovables com l’energia fotovoltaica. Una de les vies de recerca actuals d’aquest sector és la modelització informàtica ...
 • Aportació a la gestió de sistemes energètics d'energies renovables mitjançant eines d'optimització 

  Nogueras Lozano, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Les limitacions tècniques i els aspectes mediambientals relacionats amb la generació centralitzada convencional d‟energia, en el seu transport i distribució, ha fet que en els últims anys hagi sorgit i s‟hagi anat implementant ...
 • Aportació a la gestió energètica amb energies renovables 

  Almenar Molina, Irene; Rodríguez Font, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Aportació a la gestió òptima d'un sistema energètic amb energies renovables 

  Rius Graell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Aportació a la getió òptima de sistemes energètics 

  Flaquer Sureda, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte consisteix en dissenyar una micro-xarxa amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici econòmic. El model que s’ha elaborat és genèric, és a dir, pot està format per fonts de generació renovables, convencionals ...
 • Aportació al disseny de sistemes eòlics 

  Mora Sánchez, Anna; Sebastián Arcos, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  "Aportació al disseny de sistemes eòlics‟, pretén donar als alumnes una visió global en la realització d'un projecte d‟energia eòlica i aportar uns coneixements bàsics per a la comprensió d'aquest. En primer lloc es fa ...
 • Aportació al disseny de sistemes fotovoltaics connectats a xarxa 

  Camps Orfila, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2013-06)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Aportació a l'estudi de la regulació de les energies renovables, focalització en l'energia solar fotovoltaica 

  Coronas Herrero, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Des del novembre de l’any 1997, amb l’aprovació de la Llei 54/1997 del Sector Elèctric, fins l’actualitat, amb la recent aprovació del Reial Decret 413/2014 que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir ...
 • Aportació als sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa sobre coberta, focalització a l'illa de Menorca 

  Marquès Sastre, Jaume; Capó Moll, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Aportació als sistemes fotovoltaics. Simulador de instal·lacions 

  Calafat Florit, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte neix amb l’objectiu de dinamitzar i agilitzar els càlculs dels projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques. S’ha dissenyat una aplicació informàtica capaç de calcular l’energia produïda en un any ...
 • Aportación a la distribución de energía eléctrica. Aportación al sector eléctrico español 

  Macià Capell, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-02)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto pretende proporcionar una visión global del marco normativo del Sistema Eléctrico Español, a través de la revisión de la evolución de la Ley del Sector Eléctrico desde el inicio del proceso de ...
 • Aportación a la ordenación de los sectores energéticos. Focalización en el sector de los hidrocarburos 

  Delgado Peña, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El món dels hidrocarburs, en concret el del gas natural, es troben en un moment de creixement del seu consum. La revolució energètica, l’entrada a la Unió Europea, la sortida de la dictadura, etc., han fet que el panorama ...
 • Aportación al estudio de la eficiencia energética 

  Puerta Marin, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest projecte es el de realitzar una aportació al estudi de l’eficiència energètica. Concretament, el projecte té la finalitat d’augmentar l’eficiència energètica dels sistemes de bombeig de baixa potencia ...
 • Aportación al estudio de las energías renovables 

  Barrasa Rodríguez, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es presenta una visió sobre la implementació de la Generació Distribuïda d’energia elèctrica a Espanya, analitzant la seva evolució des de l’aparició de la llei del Sector Elèctric fins a la actualitat. En ...
 • Aportaciones a la eficiencia energética en el contexto normativo actual 

  Aubach Altés, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Existeix un problema mundial pel que fa als recursos energètics, donat que aquests són limitats i la població va en augment i també s'està incrementant ostensiblement la despesa energètica degut a les necessitats derivades ...
 • Aportació solar dins del marc regulador legislatiu 

  Estalella Tomàs, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball té com a objectiu analitzar la viabilitat econòmica del model d'autoconsum elèctric per a instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa. En primer lloc es fa una introducció a les polítiques d'incentius ...
 • Auditoria energètica en una població del Maresme 

  Casans Ventura, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Electricitat Boquet
  L’objectiu principal d’aquest projecte és el de disminuir la demanda energètica de l’enllumenat públic d’un municipi del Maresme. En un principi el treball consistirà en estudiar els consums energètics del últims cinc anys ...