Now showing items 1-17 of 17

  • Anàlisis de les tecnologies de registre distribuït: aplicació al cas del registre de qualificacions d’estudiants 

   Bericat Merino, Joan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball final de grau és estudiar i analitzar les diferents tecnologies de registre distribuït i desenvolupar una aplicació web amb tecnologia blockchain per fer un registre de les qualificacions ...
  • Arquitectura i organització per a la recollida de dades d’una explotació minera 

   Riera Escandell, Joan Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball és una exploració d'eines de gestió i treball amb grans volums de dades. L'estudi es farà acompanyat del cas real d'una explotació minera que extreu desenes de milers de dades procedents de sensors ...
  • Avaluació del framework React 

   Salinas i Oliva, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball consisteix a explorar i analitzar el framework web React i avaluar el seu funcionament. D’altra banda, aquest estudi previ propicia la creació i el disseny de la posterior implementació pràctica. Aquesta, ...
  • Control d'assistència de l'alumnat mitjançant NFC (Near Field Comunication) 

   Benet Prat, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte pretén facilitar la tasca del professorat de controlar l'assistència de l'alumnat a les aules de manera ràpida i eficaç, mitjançant noves tecnologies. Un dels requeriments claus d'aquest projecte és crear ...
  • Desenvolupament d'un servei d'ofertes de PFC amb Plone 

   Royo Fibla , Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Direct tree decomposition of geometric constraint graphs 

   Tarres Puertas, Marta Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-18)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The evolution of constraint based geometric models is tightly tied to parametric and feature-based Computer-Aided Design (CAD) systems. Since the introduction of parametric design by Pro/Engineer in the 1980's, most major ...
  • Disseny d'un perifèric de detecció de posició en tres dimensions 

   Basullas Vendrell, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball proposa un sistema per la detecció de posició i orientació d'un objecte mòbil en un espai tridimensional limitat. El sistema dissenyat es basa en la intersecció de tres hiperboloides circulars. El sistema ...
  • Disseny d'un servei de computació paral·lela i distribuïda 

   Martín Máximo, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objecte d'aquest treball és explorar i experimentar amb la programació paral.lela en clústers de computadors. Aquest model de programació és, segurament, un dels que ha resultat més fructífer. El treball inclou una ...
  • Disseny i modelització d'un sistema de gestió multiresolució de sèries temporals 

   Llusà Serra, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-12-04)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Nowadays, it is possible to acquire a huge amount of data, mainly due to the fact that it is easy to build monitoring systems together with big sensor networks. However, data has to be managed accordingly, which is not so ...
  • Estudi sobre la neutralitat de la xarxa 

   Teruel Alarcón, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi defineix el concepte de neutralitat de la xarxa, explora el seu origen, la seva evolució i la seva importància. També investiga el seu abast, els interessos que hi ha al seu voltant i com afecta a tot Internet.
  • Implementació d’un Ray Tracer 

   Anguera Comas, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball consisteix en la implementació d’un ray tracer, que és un algoritme de renderització per crear una imatge a partir d’un model 3D. Un ray tracer és un algoritme que es basa en simular la realitat. Mitjançant ...
  • Sistema de videovigilància d’una deixalleria municipal basat en programari lliure 

   Fontquerni Gorchs, Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és la implementació d’un sistema de videovigilància en una instal·lació municipal de recollida selectiva o deixalleria, basat en programari lliure existent i components electrònics ...
  • Sistema remot de visió estereoscòpica 

   Fenoy Bermudez, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball tracta de desenvolupar una aplicació de visió estereoscòpica per sistema remot per a un dispositiu de realitat virtual, que permeti a l'usuari sentir una sensació d'immersió a l'hora d'utilitzar-la. Per a ...
  • Tarbora. Disseny i implementació d’un motorde videojocs 

   Solans Puig, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document introdueix el funcionament d'un motor de videojocs en tres dimensions, i segueix el procés de disseny i implementació de Tarbora, un motor escalable i modular que es diferencia en el fet que la majoria dels ...
  • The Design of an experimental programming language and its translator 

   Campobadal Forés, Èrik (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta tesi introdueix els conceptes principals de teoria de compiladors i intèrprets per poder dissenyar un llenguatge de programació juntament amb un compilador i un intèrpret per poder executar programes escrits en ...
  • The problem of peak loads in web applications and its solutions 

   Prat Garcés, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquesta tesi analitzarem els problemes que els pics de demanda causen en les aplicacions Web i quines possibles solucions podem trobar. Les sobrecàrregues s’han convertit en un problema recurrent en different àrees a ...
  • Visualization of software development metrics on a dashboard 

   Vidal Dura, Héctor Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Resulta difícil entendre, i més encara millorar, la qualitat del programari sense conèixer el procés de desenvolupament del mateix i dels seus productes. És necessari dur a terme algun tipus de procés d’avaluació per tal ...