Now showing items 1-20 of 22

  • Anàlisis de les tecnologies de registre distribuït: aplicació al cas del registre de qualificacions d’estudiants 

   Bericat Merino, Joan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball final de grau és estudiar i analitzar les diferents tecnologies de registre distribuït i desenvolupar una aplicació web amb tecnologia blockchain per fer un registre de les qualificacions ...
  • Aplicació multi-plataforma per la distribució de documentació tècnica en línia 

   Massanés i Julià, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Comunicació Audiovisual
   Creació d’una aplicació nativa per Android i iOS per tal de fer més accessible la documentació tècnica. Aquesta aplicació s’integra en una plataforma que permet generar i distribuir documentació tècnica en format PDF a ...
  • Arquitectura i organització per a la recollida de dades d’una explotació minera 

   Riera Escandell, Joan Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball és una exploració d'eines de gestió i treball amb grans volums de dades. L'estudi es farà acompanyat del cas real d'una explotació minera que extreu desenes de milers de dades procedents de sensors ...
  • Avaluació del framework React 

   Salinas i Oliva, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball consisteix a explorar i analitzar el framework web React i avaluar el seu funcionament. D’altra banda, aquest estudi previ propicia la creació i el disseny de la posterior implementació pràctica. Aquesta, ...
  • Control d'assistència de l'alumnat mitjançant NFC (Near Field Comunication) 

   Benet Prat, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte pretén facilitar la tasca del professorat de controlar l'assistència de l'alumnat a les aules de manera ràpida i eficaç, mitjançant noves tecnologies. Un dels requeriments claus d'aquest projecte és crear ...
  • Creació d’Informes de Zabbix 

   Romero Cebrián, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Control Group
   Aquest treball de fi de grau consisteix en el disseny i desenvolupament d’una aplicació de generació d’informes mensuals pels clients de l’empresa Control Group. S’introdueixen els diferents factors d’importància pel ...
  • Desenvolupament d'un servei d'ofertes de PFC amb Plone 

   Royo Fibla , Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Desenvolupament d’una aplicació de time tracking i seguiment de dedicació de projectes 

   Jofre Rodríguez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   UVE Solutions
   El projecte consisteix a desenvolupar una aplicació mòbil per registrar l'horari dels treballadors a les empreses i controlar la durada de cadascuna de les tasques que es duen a terme durant una jornada laboral. Des del ...
  • Direct tree decomposition of geometric constraint graphs 

   Tarres Puertas, Marta Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-18)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The evolution of constraint based geometric models is tightly tied to parametric and feature-based Computer-Aided Design (CAD) systems. Since the introduction of parametric design by Pro/Engineer in the 1980's, most major ...
  • Disseny d'un perifèric de detecció de posició en tres dimensions 

   Basullas Vendrell, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball proposa un sistema per la detecció de posició i orientació d'un objecte mòbil en un espai tridimensional limitat. El sistema dissenyat es basa en la intersecció de tres hiperboloides circulars. El sistema ...
  • Disseny d'un servei de computació paral·lela i distribuïda 

   Martín Máximo, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objecte d'aquest treball és explorar i experimentar amb la programació paral.lela en clústers de computadors. Aquest model de programació és, segurament, un dels que ha resultat més fructífer. El treball inclou una ...
  • Disseny i modelització d'un sistema de gestió multiresolució de sèries temporals 

   Llusà Serra, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-12-04)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Nowadays, it is possible to acquire a huge amount of data, mainly due to the fact that it is easy to build monitoring systems together with big sensor networks. However, data has to be managed accordingly, which is not so ...
  • Disseny i programació d'un adaptador entre el protocol I2C i l’estàndard HD47780U 

   Franco Jàndula, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball busca la simplificació i l'eficiència de l'enllaç entre el protocol I2C amb l'estàndard HD44780U de les pantalles LCD, a través de la programació i el disseny d'un dispositiu d'alt nivell. El projecte s'ha ...
  • Estudi sobre la neutralitat de la xarxa 

   Teruel Alarcón, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi defineix el concepte de neutralitat de la xarxa, explora el seu origen, la seva evolució i la seva importància. També investiga el seu abast, els interessos que hi ha al seu voltant i com afecta a tot Internet.
  • Implementació d’un Ray Tracer 

   Anguera Comas, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball consisteix en la implementació d’un ray tracer, que és un algoritme de renderització per crear una imatge a partir d’un model 3D. Un ray tracer és un algoritme que es basa en simular la realitat. Mitjançant ...
  • Predicció de matrícula basada en aprenentatge automàtic 

   Anhari Talib, Anass (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) una tasca administrativa important és la planificació del següent curs acadèmic. La previsió de matrícula és essencial per a la planificació del proper curs acadèmic, ja que ...
  • Sistema de videovigilància d’una deixalleria municipal basat en programari lliure 

   Fontquerni Gorchs, Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és la implementació d’un sistema de videovigilància en una instal·lació municipal de recollida selectiva o deixalleria, basat en programari lliure existent i components electrònics ...
  • Sistema remot de visió estereoscòpica 

   Fenoy Bermudez, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball tracta de desenvolupar una aplicació de visió estereoscòpica per sistema remot per a un dispositiu de realitat virtual, que permeti a l'usuari sentir una sensació d'immersió a l'hora d'utilitzar-la. Per a ...
  • Tarbora. Disseny i implementació d’un motorde videojocs 

   Solans Puig, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document introdueix el funcionament d'un motor de videojocs en tres dimensions, i segueix el procés de disseny i implementació de Tarbora, un motor escalable i modular que es diferencia en el fet que la majoria dels ...
  • The Design of an experimental programming language and its translator 

   Campobadal Forés, Èrik (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta tesi introdueix els conceptes principals de teoria de compiladors i intèrprets per poder dissenyar un llenguatge de programació juntament amb un compilador i un intèrpret per poder executar programes escrits en ...