Now showing items 1-20 of 60

 • Allen Bradley PLC programming in the ALBA Synchrotron consortium 

  Domínguez Catarineu, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  The world of accelerators is constantly growing and more discoveries are produced by the several experiments performed there. One of the main points of the accelerators is the radio frequency, which is used to accelerate ...
 • Ampliación de una arquitectura modular para la docencia de microcontroladores 

  González Villegas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es pretén ampliar una arquitectura modular per a la docència en la programació de microcontroladors realitzada anteriorment. Per a això s’haurà de tractar tota la part de hardware, amb la incorporació ...
 • Aplicaciones demostrativas de robótica y visión 

  Martínez Moran, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una demostración de visión artificial y robótica para mostrarla el día de jornada de puertas abiertas de la EUETIB. Se pretende ilustrar a las jóvenes generaciones una ...
 • Clasificación de piezas mediante robótica y visión 

  Moro Muñoz, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El propòsit d’aquest projecte és dissenyar i implementar un sistema de classificació de peces mitjançant robòtica i visió artificial. Aquest sistema classificarà peces segons tres característiques bàsiques: el color, la ...
 • Connexió sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D 

  Llanas Conesa, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de final de grau té com a objectiu l’estudi i establiment d’una via de comunicació sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D la qual per defecte no gaudia de cap mitjà per a la realització ...
 • Control de un aerogenerador 

  Salinas Martínez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En la present memòria es presenta el desenvolupament dels passos a seguir per fer el control d’un aerogenerador de eix horitzontal. Introduirem al lector en un marc teòric de coneixements que es consideren que s'han de ...
 • Control de un brazo articulado mediante dispositivo móvil 

  Ruiz Vinyeta, Marc; Llauger Roca, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto de final de grado consiste en el diseño y construcción de un brazo robot articulado controlado mediante una aplicación móvil. A través de esta aplicación se podrá tener el control del brazo y permitirá enseñar ...
 • Control de un cuadricóptero 

  Jurjo Rodriguez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Esta memoria describe el proceso seguido para construir un cuadricóptero con unos componentes previamente elegidos y su programación. Utilizaremos la plataforma de Arduino para realizar el control del cuadricóptero, la ...
 • Control d'una plataforma ''Ball in Tube'' mitjançant dispositiu mòbil 

  Ruiz Solé, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Establir un control òptim a una plataforma ''Ball in Tube'', la qual anirà controlada per una arduino. L'arduino controlarà el ventilador que mantindrà la pilota suspesa a l'aire en funció de les lectures del sensor que ...
 • Control i monitorització de panells solars 

  Granados Tubio, Angel; Garcia Farrés, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Gràcies a la tecnologia i al camp de l'electrònica el món de les energies renovables està patint un gran canvi de cara a la seva present i futura expansió en el mercat de l'energia. Un canvi necessari per invertir una ...
 • Control i supervisió d'un hivernacle 

  Grueso Gratacós, Josep; Arribas Garés, Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte consisteix en el disseny i construcció d’un sistema de control domòtic d’un hivernacle capaç de controlar un seguit de variables i respondre en conseqüència a ells. El sistema també permet enviar dades a ...
 • Demostració de braç robòtic amb visió artificial 

  Bori Fernández, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix a dissenyar i implementar una demostració de robòtica per tal que es pugui ensenyar al públic, durant els períodes de portes obertes de la universitat, el potencial i les capacitats de la robòtica ...
 • Desarrollo de guante con sensores para la práctica del billar 

  Gil Delgado, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este trabajo se basa en crear un dispositivo para la mejora de la técnica del billar sin afectar a su juego mediante un dispositivo integrado en un guante. Se ha desarrollado un dispositivo capaz de medir la presión ejercida ...
 • Desenvolupament d'un sistema d'exploració per a robots mòbils 

  Alavedra Mas, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball de fi de grau es desenvolupa un sistema basat en visió per computador en el qual, a través una càmera adjunta a un robot mòbil que enfoca el sostre, el sistema és capaç de descriure els moviments i posició ...
 • Desenvolupament d’un sistema OPC per a la supervisió i diagnosi remota d’un sistema d’instrumentació sense fil 

  Comas Fages, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els instruments de mesura utilitzats als laboratoris docents d’Enginyeria Química donen una formació implícita a l’alumnat que els utilitza. És per això que s’ha de renovar. Tanmateix, substituir instruments analògics per ...
 • Design and construction of an automatic system for water maintenance of domestic pool 

  Ollés Padilla, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de final de grau consisteix en el disseny i construcció d'un sistema automàtic de dosificació dels productes químics necessaris pel manteniment i correcció del pH de l'aigua d'una piscina domèstica. El ...
 • Diseño automatización de una máquina de llenado y tapado 

  Farrés Cebrián, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es dissenyarà la part d'automatització d'una màquina segons unes especificacions imposades per aconseguir realitzar un procés d'ompliment i tapat. Per a això, s'ha fet el disseny complet detallar-ne ...
 • Diseño de una máquina de pre convergencia 

  Martínez Gimeno, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Gimcas Automation
 • Diseño de una tetera con control de temperatura y tiempo 

  San José Machío, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquesta memòria explica el procés tècnic i de disseny electrònic seguits per a la realització del Treball Final de Grau anomenat Disseny d'una Tetera amb Control de Temperatura i Temps . Es tracta d'un dispositiu que ...
 • Diseño e implementación de un sistema de levitación magnética 

  Pastor Duran, Lucas; Rubio Garcia, Hector (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha realitzat el disseny i posterior construcció d’un prototip d’un rodament magnètic actiu. Aquest prototip servirà per estudiar las característiques, limitacions i avantatges que suposa utilitzar un ...