Now showing items 1-20 of 86

  • Allen Bradley PLC programming in the ALBA Synchrotron consortium 

   Domínguez Catarineu, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The world of accelerators is constantly growing and more discoveries are produced by the several experiments performed there. One of the main points of the accelerators is the radio frequency, which is used to accelerate ...
  • Ampliación de una arquitectura modular para la docencia de microcontroladores 

   González Villegas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es pretén ampliar una arquitectura modular per a la docència en la programació de microcontroladors realitzada anteriorment. Per a això s’haurà de tractar tota la part de hardware, amb la incorporació ...
  • Aplicaciones demostrativas de robótica y visión 

   Martínez Moran, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una demostración de visión artificial y robótica para mostrarla el día de jornada de puertas abiertas de la EUETIB. Se pretende ilustrar a las jóvenes generaciones una ...
  • Aplicación demostrativa de robótica industrial y visión por computador 

   Márquez Sayavera, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present document es descriu el Treball de Fi de Grau (TFG) realitzat amb la fi de dissenyar i implementar una aplicació demostrativa de robòtica industrial i visió per computador que pugui ser mostrada al públic ...
  • Clasificación de piezas mediante robótica y visión 

   Moro Muñoz, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El propòsit d’aquest projecte és dissenyar i implementar un sistema de classificació de peces mitjançant robòtica i visió artificial. Aquest sistema classificarà peces segons tres característiques bàsiques: el color, la ...
  • Connexió sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D 

   Llanas Conesa, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball de final de grau té com a objectiu l’estudi i establiment d’una via de comunicació sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D la qual per defecte no gaudia de cap mitjà per a la realització ...
  • Control d'una plataforma ''Ball in Tube'' mitjançant dispositiu mòbil 

   Ruiz Solé, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Establir un control òptim a una plataforma ''Ball in Tube'', la qual anirà controlada per una arduino. L'arduino controlarà el ventilador que mantindrà la pilota suspesa a l'aire en funció de les lectures del sensor que ...
  • Control de un aerogenerador 

   Salinas Martínez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En la present memòria es presenta el desenvolupament dels passos a seguir per fer el control d’un aerogenerador de eix horitzontal. Introduirem al lector en un marc teòric de coneixements que es consideren que s'han de ...
  • Control de un brazo articulado mediante dispositivo móvil 

   Ruiz Vinyeta, Marc; Llauger Roca, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto de final de grado consiste en el diseño y construcción de un brazo robot articulado controlado mediante una aplicación móvil. A través de esta aplicación se podrá tener el control del brazo y permitirá enseñar ...
  • Control de un cuadricóptero 

   Jurjo Rodriguez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Esta memoria describe el proceso seguido para construir un cuadricóptero con unos componentes previamente elegidos y su programación. Utilizaremos la plataforma de Arduino para realizar el control del cuadricóptero, la ...
  • Control i monitorització de panells solars 

   Granados Tubio, Angel; Garcia Farrés, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Gràcies a la tecnologia i al camp de l'electrònica el món de les energies renovables està patint un gran canvi de cara a la seva present i futura expansió en el mercat de l'energia. Un canvi necessari per invertir una ...
  • Control i supervisió d'un hivernacle 

   Grueso Gratacós, Josep; Arribas Garés, Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte consisteix en el disseny i construcció d’un sistema de control domòtic d’un hivernacle capaç de controlar un seguit de variables i respondre en conseqüència a ells. El sistema també permet enviar dades a ...
  • Demostració de braç robòtic amb visió artificial 

   Bori Fernández, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix a dissenyar i implementar una demostració de robòtica per tal que es pugui ensenyar al públic, durant els períodes de portes obertes de la universitat, el potencial i les capacitats de la robòtica ...
  • Desarrollo de guante con sensores para la práctica del billar 

   Gil Delgado, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo se basa en crear un dispositivo para la mejora de la técnica del billar sin afectar a su juego mediante un dispositivo integrado en un guante. Se ha desarrollado un dispositivo capaz de medir la presión ejercida ...
  • Desenvolupament d'un sistema d'exploració per a robots mòbils 

   Alavedra Mas, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau es desenvolupa un sistema basat en visió per computador en el qual, a través una càmera adjunta a un robot mòbil que enfoca el sostre, el sistema és capaç de descriure els moviments i posició ...
  • Desenvolupament d’un sistema OPC per a la supervisió i diagnosi remota d’un sistema d’instrumentació wireless 

   Comas Fages, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb la realització d'aquest projecte com a Treball de Final de Grau es busca desenvolupar un sistema d'adquisició de dades per al laboratori d'Enginyeria Química, mitjançant un conjunt de hardwares funcionals però no ...
  • Design and construction of an automatic system for water maintenance of domestic pool 

   Ollés Padilla, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau consisteix en el disseny i construcció d'un sistema automàtic de dosificació dels productes químics necessaris pel manteniment i correcció del pH de l'aigua d'una piscina domèstica. El ...
  • Diseño automatización de una máquina de llenado y tapado 

   Farrés Cebrián, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte es dissenyarà la part d'automatització d'una màquina segons unes especificacions imposades per aconseguir realitzar un procés d'ompliment i tapat. Per a això, s'ha fet el disseny complet detallar-ne ...
  • Diseño de una caja de cambios automática para una motocicleta eléctrica de competición 

   Calzada Ribes, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objectiu d'aquest projecte és el disseny i implementació d'una caixa de canvis automàtica per a una motocicleta elèctrica de competició. Es pretén obtenir un sistema que optimitzi al màxim el conjunt de ...
  • Diseño de una célula robotizada didáctica 

   Barbecho Barrado, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente trabajo se expone y se detalla el diseño de una célula robotizada para usos docentes, cuyo elemento principal es un robot articulado Mitsubishi RV-2AJ y una cinta transportadora equipada con dos sensores de ...