Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • High power LED array for thin c-Si carrier lifetime measurements 

  Gómez Ortega, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  To measure crystalline silicon (c-Si) carrier lifetime, the Sinton WCT-100 with a flash lamp is available at the laboratories of the UPC?s Electronic Engineering Department. However, this setup is not accurate to measure ...
 • MATLAB implementation of an emulator of the downlink physical layer of the LTE sytem 

  Guitart Canal, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  LTE (Long Term Evolution) and LTE-A (Long Term Evolution Advance) are two mobile communication standards nowadays are intensively being deployed around the World. Their benefits are meaningful both for users and network ...
 • Influencia del astigmatismo refractivo en la calidad óptica ocular en pacientes con cataratas 

  González Galera, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-28)
  Master thesis
  Open Access
  La primera causa de pérdida de visión en el mundo es debido a la catarata, induce una disminución de la función visual debido a una opacificación del cristalino. En las consultas oftalmológicas se diagnostican las cataratas ...
 • Anàlisi de la il.luminació i l'efecte d'apantallament de diverses aules de la FOOT 

  Camilleri Font, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un centre docent és un conjunt de dependències dedicades a l’ensenyança on desenvolupen activitats nens, joves i adults. Per aquesta raó han de complir una sèrie de requisits pel que fa a les seves instal·lacions d’il·luminació ...
 • Despliegue de una torre de control remota 

  Garcia Alvarez, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  This project starts from the need to implement a remote tower airport control within a medium / small size. All this is due to a long-term plan (2020) developed a Europe-wide initiative called SESAR, which will have to be ...
 • Mapping the Latent Variability in Patient Specific Thrombotic Responses 

  Balaguer, Josep María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Mapping the Latent Variability in Patient Specific Thrombotic Responses
 • Disseny d’una estació de tractament d’aigües potables per a un cabal de 350 L/s 

  Chica Cemeli, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte presenta el disseny d’una Estació de Tractament d’Aigües Potables, d’ara en endavant ETAP, situada a la comarca del Solsonès i que ha d’abastir una població futura d’ aproximadament 200.000 habitants. Per ...
 • Tratamiento de hidrogeles biocompatibles con plasma atmosférico para la liberación de especies reactivas 

  Thévenart Brioux, Lison (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  En los últimos años los plasmas a presión atmosférica han experimentado un auge en numerosas aplicaciones, entre ellas en aplicaciones biomédicas. El plasma genera especies reactivas como peróxidos, nitratos o nitritos que ...
 • Influència d'oligoelements sobre l'estructura i funció de proteïnes implicades en la fototransducció visual 

  Montiel Capuz, Jose Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El procés visual s’inicia quan els fotons incideixen sobre els fotoreceptors localitzats a la retina i l’energia electromagnètica continguda en ells es transforma en un impuls nerviós. La retina dels vertebrats té dos ...
 • Innovation in automotive industry: foresight process in the production area 

  Raventós Simic, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Competitiveness plays one of the major roles for the manufacturing companies. The successful and early implementation of innovations has a great importance in this subject. Therefore, the correct functioning of a Strategic ...

View more