Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Instalación eléctrica de un local destinado a la restauración 

  Moreno Cotado, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té l'objectiu d'establir els criteris i requisits mínims per al disseny de la instal·lació elèctrica completa controlada en part amb un sistema domòtic, sistemes de protecció contra incendis i climatització ...
 • Diseño de un ascensor de características especiales 

  Molina Diaz, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • CFD study of the Rotor-Stator Interaction in a Francis turbine 

  Herranz Tomás, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el següent treball de fi de grau, el qual forma part d'un projecte dirigit pel CDIF (Centre de Diagnòstic Industrial i Fluïdodinàmica), es pretén realitzar l'estudi del model geomètric d'un prototip real d'una turbina ...
 • El protocolo FIX y la algoritmia detrás del mercado bursátil 

  Tomuletiu, David Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Nowadays, the big amount of data that is managed at the stock market, all the transactions that are handled, travels on the network using a protocol called FIX. This project studies how messages are defined and the ability ...
 • Best Practices marketing relacional. Caso práctico 

  Cardama Otero, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - publisher's policy
  This Project studies how a firm should develop a digital marketing strategy. We aim to propose ways to establish collaborative relationships to deliver value to customers and stakeholders, and see how they should be ...
 • Disseny de l'estratègia d'implementació de la tecnologia Push per a aplicacions mòbils de "la Caixa" 

  Juan Jerez, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  The financial entity CaixaBank requires an effective mechanism in order to communicate with the customer, a mechanism adapted to new trends and with cost reduction consequences. For this reason, it is necessary to find an ...
 • Monitorització i control d'una planta pilot per al tractament fotoquímic d'aigues residuals 

  Marchal Burrel, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball presenta les millores realitzades en el software de control d’una planta pilot per al tractament Fotoquímic d’aigües residuals ubicada en un dels laboratoris de química de l’Escola Universitària d’Enginyeria ...
 • Study of opportunistic routing algorithms for multi-hop cognitive radio networks 

  Casanovas Suriñach, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  As a consequence of the growing spectrum saturation, new alternatives like Cognitive Radio are considered. Cognitive Radio (CR) networks have as a purpose to route information through the CR network without interfering the ...
 • Photonic crystals for LED 

  Godizov, Georgy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  The industry of lighting is working hard along the last years to improve the light extraction efficiency of the LEDs. One of the important part of the efficiency study is the software simulation. It allows us to, predict ...
 • Centre de tecnificació esportiva a l'embassament de Sant Llorenç de Montgai. 

  Chillon Moyà, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Sant Llorenç de Montgai és un petit nucli de població pertanyent al municipi de Camarasa, a la comarca de La Noguera, que es troba situat 4 km aigües avall d'aquest. Camarasa té un embassament de 163 hm3 a La Noguera ...

View more