Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Enviaments recents

 • Los pies sobre el agua: el rol del Acuífero Patiño en el equilibrio metabólico de Asunción y su Región Metropolitana 

  Gill Robbiani, María Paz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
 • Estudio cuantitativo de la calidad sonora de una guitarra española 

  Bustins Molina, Denis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto, tiene como objetivo principal hacer un estudio, mediante ensayos experimentales, de la calidad sonora de una guitarra española. El proyecto consta de dos partes, una descriptiva y otra experimental. En la ...
 • Avaluació de l'autosuficiència energètica al Campus Besòs 

  Berenguer Gratovil, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball es realitzarà un estudi sobre el potencial de generació elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica. Es començarà realitzant una avaluació de l'autosuficiència energètica de tota la superfície del ...
 • Data center energy modules 

  Basanta Franco, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  An approach of the sizing of a data center that reuses the waste heat is the aim of this document, focusing in the modular design of its different parts, the perform of the cooling systems using CO2 as main coolant and an ...
 • Disseny d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica al sector primari 

  Solé Ruiz, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Gallmens Scp
  El treball de final de grau que es presenta a continuació, té com a finalitat proporcionar un estalvi energètic a una empresa del sector primari, en concret es tracta de l’explotació avícola ubicada al terme municipal de ...
 • Projecte d’ampliació i declaració d’impacte ambiental de la pedrera “Sant Vicenç” 

  Marquès Royo, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el present treball es descriu la descripció del projecte de restauració i la proposta d’ampliació de l'activitat extractiva de d'extracció de roca calcària ornamental de concessió C anomenada "Sant Vicenç", situada als ...
 • Aplicació per demanar hora i consultar l'historial 

  Ibarra Valero, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte tracta d’un aplicació programada en Java per dispositius mòbils, en concret els dispositius que utilitzen el sistema operatiu Android. S’ha triat aquest sistema per ser un dels que més fàcil accés es pot disposar ...
 • Anàlisi de mètodes híbrids de vèrtexs/centrats 

  Artigas Oliveras, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de final de grau presenta l’anàlisi d’un model híbrid de vèrtexs/centrats utilitzats per simular les reaccions en teixits tous i plans. L’objectiu del treball és analitzar els resultats, les tensions, ...
 • Passarel·la sobre el Riu Ter a Torroella de Montgrí 

  Estrany Comas, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present document consisteix en el Treball final de Grau (TFG) necessari per a finalitzar els estudi d’Enginyeria Civil cursats a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la ...
 • Numerical analysis of the reinforced arch method 

  Bonetto, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-14)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Università degli Studi di Padova
  Masonry arches, vaults and domes are architectural elements diffusely present in a great part of the human construction heritage. Brought to its maximum magnificence from the Roman genius, and then spread all over the ...
 • IoT to everything 

  Moruno Calderón, Luis Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-16)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this document it is explained the procedure followed when performing a project where a new communication protocol between a PIC and a smartphone which allows programming some timers with three different modes of settings ...
 • Transició cap a la descarbonització a la UE: cas d'estudi Alemanya 

  Argelich Hernàndez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La Unió Europea s’ha marcat uns objectius estratègics per al 2020 relacionats amb els àmbits de treball, investigació i desenvolupament, clima i energia, educació, inclusió social i reducció de la pobresa. Dins el clima i ...

Mostra'n més