Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Enviaments recents

 • Balance térmico del circuito secundario de la CN Ascó I 

  Bueno Gómez, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • To be or not to be labelled as talent. Is that important? 

  De Vaugelade Du Breuillac, Ludivine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This study raises one of the current problems of growing companies, which is the management of i ts workforce . Due to that fact, talent management has become a crucial topic not only for practition ers but also ...
 • Inertial stabilization system based on a Gough-Stewart parallel platform 

  Ramírez Gómez, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The goal of this project is to develop a system able to control the balance of a par- allel platform robot. The project includes 1) the Gough-Stewart parallel robot, created and assembled at IRI 's lab; 2) 6 Dynamixel ...
 • Renovació tecnològica de la instal·lació de regulació de trànsit d'una cruïlla semaforitzada a la ciutat de Barcelona 

  Gámez Rodríguez, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  D’acord amb el tarannà propi de la ciutat, amb una identitat pròpia, Barcelona sempre s’ha caracteritzat pel seu caràcter innovador, emprenedor i inconformista. Un caràcter que l’ha portat a esdevenir una ciutat pionera ...
 • Diseño e implementación de un sistema de energy harvesting de inducción en líneas de potencia 

  Benalcázar Pijal, Ronny (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Leitat Technological Center
  Las energías renovables están cada vez más en aumento. Programas como el de la unión europea H2020, promueven, entre otras cosas, un horizonte donde las emisiones contaminantes sean casi nulas. Por este motivo, uno de los ...
 • Disseny del grup òptic per un semàfor 

  Sañé i Rius, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Durant els darrers anys, per un motiu d’estalvi energètic a la ciutat de Barcelona s’han anat substituint els semàfors que funcionaven amb làmpades de descàrrega. El 2009 s’inicià la implantació a tots els barris de ...
 • Adaptar y construir una instalación según pliego de condiciones de Nissan 

  Garcia Guix, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Dürr Systems Spain
  El propósito principal del proyecto se basa en sustituir dos grupos de aporte de aire de la cabina de esmalte, por final de vida útil y aumentar tanto la fiabilidad como la mantenibilidad. A más a más se incluye ...
 • Parametrització del dimensionament d’un sistema de calefacció solar per aire amb si stema d’emmagatzematge, que funciona mitjançant col·lectors parabòlics i escumes ceràmiques 

  Yuste Colomera, Maria Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte pretén ser un estudi per a la parametrització del dimensionament d’un sistema col·lector parabòlic encarregat del subministrament d’aire calent a vivendes a través de l’ús d’escumes ceràmiques, al ...
 • Projecte executiu de les instal·lacions de climatització i ventilació d'un centre comercial 

  Coll Campamà, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La finalitat d’aquest projecte és el disseny i càlcul de les instal·lacions de climatització d’un centre comercial ubicat a Terrassa. Es parteix de la base que tenim dades adquirides de l’arquitecte com són els plànols, ...
 • Redisseny del mòdul posterior d’una furgoneta per a fer-la habitable 

  Raventós Pagès, Glòria; Turon Vilagran, Xènia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El desenvolupament d’aquest projecte té com a objectiu principal dissenyar un producte compost per diferents mòduls, pensats per permetre la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana, a l’interior de ...

Mostra'n més