Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Construcció d'un mapa teòric de TVWS de Catalunya 

  Vilà Muñoz, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The increasingly need of using the radio-electric spectrum and the inefficient usage of some of its bands have motivated the research of new options to take advantage of this resource. An alternative proposed is the concept ...
 • Análisis económico - financiero de las 50 empresas más importantes que cotizan en la bolsa española de 1990 a 2004 

  Godó Blasco, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  A partir de las memorias anuales de las empresas estudiadas, la información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y fuentes alternativas, vamos a analizar las citadas empresas, sus ratios más importantes y ...
 • Neopsi, simulador de redes ópticas 

  Colomar Monclús, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La realización de pruebas sobre redes ópticas hoy día es difícil, ya que poseer una infraestructura de estas características no es nada asequible. Este proyecto proporciona la posibilidad de simular de manera virtual una ...
 • Juegos interactivos para televisón mediante SMS 

  Closas Casadevall, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto tiene como objetivo crear un sistema de juegos interactivos para televisión en el que la participación de los concursante se hace de forma remota, desde cualquier punto del planeta con cobertura GSM y mediante ...
 • Servei de comunicació i localització a través de xarxa d'àrea local 

  Nebot Serrano, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Servei de comunicació i localització a través de xarxa d’àrea local (LAN) és un sistema per la comunicació interna. Es composa de missatgeria interna, comunicació instantània i localització. Està realitzat per a que un ...
 • Disseny i implementació d'un sistema de mètriques per a plataforma d'entreteniment de vols 

  Giralt Monedero, Pau Armand (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es descriu el treball realitzat en l'empresa Immfly, empresa tecnològica que es dedica a la instal·lació i manteniment d'una plataforma d'entreteniment pels avions. S'ha creat un sistema d'estadístiques ...
 • Implementation of a GPU rasterization stage on a FPGA 

  Navarro Torrentó, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el següent treball veurem els passos que s'han seguit per la realització de la implementació de l'etapa de rasterització d'una GPU.
 • RapidForms: llibreria C# per generar formularis HTML amb Angular i Bootstrap 

  Capellas Careta, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Al llarg d'aquest projecte s'ha dissenyat i implementat una llibreria basada en AngularJS i Bootstrap capaç de generar formularis HTML a partir d'instruccions C#, que afegeix compilació al codi HTML i permet reaprofitar ...
 • Estudio comparativo de empresas 

  Piriz Herreros, Alexis; Sistac Jiménez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El mundo de las empresas gira constantemente entorno a muchos valores y datos que ofrecen una idea de los beneficios que obtiene, de su nivel económico, de la importancia que ostentan en el mercado… Estas cifras son ...
 • Instal·lació solar tèrmica per a la producció d'ACS en un edifici de vivendes a Badalona 

  Molina López, Juan Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte que ara s’enceta parteix d’una idea inicial referent a la voluntat de desenvolupar una aplicació respectuosa amb el medi i directament beneficiosa per a la societat. Per això es va pensar en el disseny d’una ...

View more