Llibres UPC recull els llibres en format digital editats per les diferents unitats de la universitat

Llibres UPC està dividit en dues grans comunitats, segons el nivell d’accés que està permès als llibres:

 • Accés obert: libres d'accés lliure a Internet, dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada.
 • Comunitat UPC: llibres d'accés restringit als membres de la UPC. S'hi pot accedir des dels ordinadors connectats a la xarxa UPC o des de fora de la xarxa UPC mitjançant el vostre nom d’usuari i contrasenya corresponents a les intranets UPC o al Campus Virtual.

Per obtenir informació detallada sobre els mètodes de cerca, condicions d'accés i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Libros UPC recoge los libros en formato digital editados por las distintas unidades de la universidad

Libros UPC está dividido en dos grandes comunidades, según el nivel de acceso a los libros permitido:

 • Acceso abierto: libros de acceso libre en Internet, de los cuales pueden hacerse los usos detallados en la licencia asignada
 • Comunidad UPC: libros de acceso restringido a los miembros de la UPC. Se puede acceder a ellos desde los ordenadores conectados a la red UPC o desde fuera de la red UPC mediante el nombre de usuario y contraseña correspondientes a las intranets UPC o al campus virtual.

Para obtener información detallada sobre los métodos de búsqueda, condiciones de acceso y servicios que ofrece, puede consultar la Ayuda.

UPC Books hosts digital versions of books published by the units of the Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech.

UPC Books is divided into two communities, depending on the level of access to the books.

 • Open access: books that are freely accessible on the internet and can be used as detailed in their licence.
 • UPC community: books whose access is restricted to UPC members. They can be accessed from computers connected to the UPC network or from outside the UPC network using the username and password for the UPC intranet or the Virtual Campus.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Sub-communities

Recent Submissions

 • Aula y Proyecto Final de Carrera : ejercicios de los cursos de 1995-96 a 2013-14, a intervalos 

  Torres Tur, Elías (Iniciativa Digital Politècnica, 2015)
  Book
  Open Access
  A lo largo de los años en que he sido profesor del Aula de Proyecto Final de Carrera, tanto estudiantes como profesores han coincidido en que el tamaño de las áreas de proyecto propuestas eran excesivas. He sido consciente ...
 • Infraestructura viària i sistema territorial. Identitat, natura, economia i participació : la variant d’Olot i l'encaix a les Preses i la Vall d'en Bas 

  Navas Ferrer, Teresa; Mayorga Cárdenas, Miguel Yuri; Mercadé Aloy, Josep; Garola Crespo, Àlvar; Bassols, Emili; Gonzàlez i Domingo, David; Valls, Raül; Panagumà, Llorenç; Martí Bofill, Xavier (Iniciativa Digital Politècnica, 2015)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest llibre exposa les reflexions i propostes per al traçat viari de l’eix Bracons al seu pas pels municipis de les Preses i de la Vall d’en Bas, considerant especialment la seva comptabilitat amb la continuïtat de ...
 • Geodèsia física 

  Martínez Benjamín, Juan José; Muñoz Rubio, Maite; Navajo Gómez, Natalia (Iniciativa Digital Politècnica, 2015)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El llibre pretén proporcionar a l'alumne una visió bàsica i multidisciplinària sobre la Geodèsia Física. És una Geociència fonamental que utilitza un ampli ventall d'observacions terrestres, marines i espacials que ...
 • Administració d'empreses : problemes resolts 

  Martínez Costa, Carme; Ortega Rodríguez, Josep (Edicions UPC, 2007)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest llibre presenta un conjunt de casos pràctics d'administració d'empreses de tipus quantitatiu sobre decisions i situacions que afecten, de manera directa o indirecta, l'àrea economica I financera de l'empresa. L'objectiu ...
 • Processos de separació de biotecnologia industrial 

  Recasens Baxarías, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, 2015)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest llibre és el resultat de l’experiencia de l’autor en la docencia i el desenvolupament experimental de processos, a la indústria química a diferents empreses i universitats. La biotecnologia moderna es basa en la ...
 • Química per a l'enginyeria 

  Flaqué Lajara, Concepció; Andreu Terrén, Glòria; Cortés Izquierdo, M. Pilar; Puig Mayolas, Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, 2014)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Uns bons fonaments són la base per assolir els coneixements necessaris per a ser un bon professional. La col·lecció Temes Clau hi vol contribuir oferint uns materials de conceptes bàsics de les matèries inicials d'enginyeria ...
 • Urbanismo ambiental hermenéutico 

  Zárate, Marcelo (Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, 2015)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El urbanismo alternativo y hermenéutico, al que yo he dedicado igualmente años de esfuerzo, parte de presupuestos diferentes, ya que antepone las necesidades de las culturas y de sus lugares de desarrollo, es decir, las ...
 • Gestión y organización de la prevención. Siniestralidad : seguridad y salud laboral 

  Guixa Mora, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, 2015)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El esfuerzo que representa la obra que aquí se presenta del Dr. Jaime Guixà Mora, Catedrático de Seguridad y Salud Laboral en la EPSEB, quien une en su persona la doble condición de Abogado y Arquitecto Técnico lo que ...
 • JIDA'14 : II Jornades sobre Innovació Docent en Arquitectura = 2nd Meeting on Teaching Innovation in Architecture JIDA'14 : E.T.S. Arquitectura Barcelona, 28 i 29 abril de 2014 

  García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan; Devesa Garriga, Ricard; Universitat Politècnica de Catalunya. Grup per a la Innovació i la Logística Docent en Arquitectura (Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, [2015])
  Book
  Open Access
  L’objectiu de les JIDA ha consistit a donar a conèixer i intercanviar inquietuds i experiències sobre innovació docent en el marc dels estudis d’Arquitectura, tenint en compte la singularitat de la disciplina arquitectònica, ...
 • La calle moderna en 30 autores contemporáneos y un pionero 

  Martín Ramos, Ángel (Iniciativa Digital Politècnica, 2014)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  La calle de nuestras ciudades está sometida a controversia al coincidir sobre ella las más diversas dudas acerca de las variaciones que desarrolla, mientras que las innovaciones que provoca y el vigor que despliega no ...

View more