Enviaments recents

 • Internet de las cosas 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Este es un curso de introducción a la IoT (Internet de las cosas). En los capítulos primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la IoT. Seguidamente se presentan nociones básicas sobre el protocolo de ...
 • Bezdrôtové siete 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v nom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové technológie, ich základné vlastnosti, ...
 • Redes inalámbricas 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Este módulo proporciona una introducción a las redes inalámbricas en general y a las redes inalámbricas de área local en particular. Describe y explica lo que son las diferentes tecnologías inalámbricas, sus principales ...
 • Drahtlose Netzwerke 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Dieses Modul bietet eine aktuelle Übersicht der drahtlosen Netzwerke im Allgemeinen und der drahtlosen LAN-Netzwerke im Besonderen. Es beschreibt die Grundlagen der verschiedenen drahtlosen Technologien, ihre Hauptcharak ...
 • Bezdrátové síte 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-08)
  Llibre
  Accés obert
  Tento modul poskytuje aktuální prehled bezdrátových sítí s primárním zamerením na bezdrátové síte typu LAN. Popisuje a vysvetluje základy ruzných typu bezdrátových technologií užívaných u moderních komunikacních systému ...
 • Internet vecí 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-08)
  Llibre
  Accés obert
  V súcasnosti architektúra založená na Internete dovoluje výmenu služieb a tovarov medzi prvkami, zariadeniami a objektami pripojenými do siete. IoT sa odvoláva na sietové pripojenie každodenných objektov, ktoré sú casto ...

Mostra'n més