Enviaments recents

 • Optoelectrónica, fotónica y sensores 

  Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-04)
  Llibre
  Accés obert
  Curso de introducción a la optoelectrónica. En los primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la transmisión de la luz. Seguidamente, los mecanismos físicos relacionados con dispositivos optoelectrónicos ...
 • Internet de las cosas 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Este es un curso de introducción a la IoT (Internet de las cosas). En los capítulos primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la IoT. Seguidamente se presentan nociones básicas sobre el protocolo de ...
 • Internet vecí 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-08)
  Llibre
  Accés obert
  V súcasnosti architektúra založená na Internete dovoluje výmenu služieb a tovarov medzi prvkami, zariadeniami a objektami pripojenými do siete. IoT sa odvoláva na sietové pripojenie každodenných objektov, ktoré sú casto ...
 • Optoelektronika, fotonika a senzory 

  Silvestre Bergés, Santiago (TechPedia, 2016-10-27)
  Llibre
  Accés obert
  Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou predstaveny základní pojmy týkající se prenosu optického zárení. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických ...

Mostra'n més