El grup de recerca NEMEN centra les seves activitats en la nanoenginyeria de nous materials amb finalitats energètiques. Les seves activitats contemplen la preparació, caracterització i assaig de materials i inclouen la seva aplicació com a catalitzadors, fotocatalitzadors i materials per a una millora de la gestió de l’energia i el medi ambient. Amb una mentalitat aplicada, s’utilitzen els conceptes fonamentals de la ciència per al disseny de materials a la nanoescala, tot fent possible la relació entre la seva estructura i les seves propietats. En els darrers 5 anys, la recerca del grup ha donat com a resultat la publicació de 85 articles en revistes indexades d'impacte (Nature Chemistry, Scientific Reports, Journal of Catalysis, Applied Catalysis B:Environmental, Chemical Communications, etc.), 5 tesis doctorals llegides, 4 capítols de llibre, 2 patents en explotació, 138 comunicacions presentades a congressos, 6 convenis amb empreses i la creació d’una empresa spin-off.

http://futur.upc.edu/NEMEN

Enviaments recents

Mostra'n més