Les Equacions en Derivades Parcials, EDPs, són una de las eines fonamentals de la modelització matemàtica en Biologia, Física, Química, Economia i Indústria. El seu estudi analític i les seves aplicacions formen l'eix del grup de recerca. El nostre interés central són les EDPs no lineals amb difusió standard o fraccionària i les EDPs de primer ordre amb termes no-locals. Estudiem el seu orígen i aplicacions en problemes de reacció, en biologia matemàtica, dinàmica de poblacions, problemes geomètrics, dinàmica d'ones, i models de formació de preus.

http://futur.upc.edu/EDP

Enviaments recents

Mostra'n més