Enviaments recents

 • Diagnosi i proposta d'intervenció de la casa Sellam El-Haj 

  Mateu Mateus, Josep; Fontanella Morera, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto expuesto a continuación, corresponde al Trabajo Final de Grado de la titulación de Arquitectura Técnica cursada en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, Universidad Politécnica ...
 • Disseny, càlcul i projecte d'estructures per a un edifici d'oficines al 22@ de Barcelona 

  Fitó Castells, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Pràcticum a l'empresa Accés Vertical 

  Farin Sanz, Pere Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Accés Vertical
  El present Treball Final de Grau exposa l’experiència laboral personal aconseguida a partir de les pràctiques realitzades durant sis mesos a l’empresa Accés Vertical S.L., d’agost de 2016 a Febrer de 2017. El treball ...
 • Reforma integral de un hotel en Formentera y cambio de categoría 

  Escandell Marí, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente Trabajo Final de Grado consiste en una reforma integral de un hotel en Formentera. A lo largo de este trabajo se hablara de las actuaciones y el método de trabajo que se ha realizado para analizar y dar ...
 • Practicum en departamento de obras de la empresa de "construcció i rehabilitació 4 ARK SL" 

  Díaz Villanueva, Yolanda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  4ARK
  El presente proyecto fin de grado de arquitectura técnica y edificación, trata sobre la experiencia adquirida durante el periodo de realización del practicum El proyecto se divide en tres grandes bloques: presentación ...
 • Intervenció en rehabilitació 

  Abellán Suárez, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Itecnic - Gestió Tècnica Integral
  El presente proyecto está redactado a partir de un prácticum realizado en un despacho de arquitectura, formado por un equipo de técnicos con más de 20 años de experiencia en el sector de la arquitectura y la edificación ...
 • Expectatives arquitectòniques del turista cultural qun visita un edifici patrimonial : el cas de la casa Milà i la casa Batlló 

  Alcázar Brumos, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La concepció del patrimoni s’ha enriquit amb una reflexió sobre el paper com a dinamitzador econòmic (font d’ingressos i ocupació) tanmateix no s’ha de deixar de banda els valors patrimonials del edificis. Cal trobar l’ ...
 • Prácticum en la empresa Sj12 Enginyers 

  Alonso De Pablo, Julia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  SJ12 Enginyers
  El trabajo de Prácticum realizado ha sido de la modalidad B2 (prácticas no remuneradas) durante un cuatrimestre (09/16 – 01//17). Presento el desarrollo de un proyecto realizado en SJ12 ENGINYERS y las tareas que se llevan ...
 • Pràcticum Instal·lacions i reparacions Cobo 

  Cases Rosés, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Cobo
  El present treball de fi de grau, de modalitat pràcticum, pretèn resumir l’experiència professional obtinguda al despatx de l’empresa Instal·lacions i reparacions Cobo S.L., amb seu a Cornellà de Llobregat (Barcelona) i ...
 • Auditoria energètica del SAF (Servei d'activitat física de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

  Castella Balcell, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest Projecte de Final de Grau, s’ha realitzat un estudi d’eficiència energètica d’un edifici esportiu situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, el SAF. Els centres esportius, ...

Mostra'n més