Enviaments recents

  • Estudi per a la certificació energètica de l'edifici TR12 del Campus UPC de Terrassa 

    Moreso Subirats, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    El present estudi tracta sobre la certificació energètic d’un edifici, en concret el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC de Terrassa. En el treball es realitzaran tres certificacions energètiques, dues ...

Mostra'n més