Està estructurat en 3 temes.
Accés i indexació de contingut àudio-visual: Eines per detectar escenes i identificar persones i esdeveniments d'interès amb descriptors semàntics d'alt nivell. Eines de cerca per aconseguir millores en els resultats de recuperació de informació. La interoperabilitat de metadades és també un tema clau.
Privacitat al contingut àudio-visual: El grup ha estat reconegut internacionalment per la seva recerca en Digital Rights Management. Hem desenvolupat la plataforma MIPAMS, que facilita la implementació de sistemes segurs de gestió i distribució de contingut àudio-visuals. Ara treballem la privacitat amb mecanismes de control d’accés i de gestió de polítiques de privacitat.
Gestió segura de informació mèdica: Aplicació de MIPAMS juntament amb estàndards HL7 per a la representació i intercanvi segur de registres de salut.
Destacar finalment que el grup és molt actiu en estandardització internacional, havent contribuït a estàndards MPEG i JPEG, entre d’altres.

http://futur.upc.edu/DMAG

Objetivos científicos: Definición de una arquitectura segura, estándar y modular para servicios de producción, gestión y distribución de contenidos multimedia.
Investigación para desarrollar herramientas interoperables para la protección de contenidos, control y auditoría, creación de contratos electrónicos, gestión del ciclo de vida de los derechos, y otros temas relacionados.
Continuar con la contribución a la estandarización internacional en temas de DRM (Digital Rights Management), metadatos y seguridad.
Otros objetivos: Continuar siendo un referente en determinados ámbitos de investigación, como la gestión de derechos digitales, la seguridad aplicada a las comunicaciones y los metadatos, todo esto en sistemas de producción, gestión y distribución de contenidos multimedia.
Los numerosos proyectos actuales, incluyendo dos europeos, han de ser una buena plataforma para el crecimiento del grupo.

http://futur.upc.edu/DMAG

Scientific objectives: Definition of a secure, standard and modular architecture for the production, management and distribution of multimedia content.
Research for the development of interoperable tools for content protection, control and auditing, electronic contracts creation, management of the rights life cycle, and other related topics.
Continue with contribution to international standardisation on the DRM (Digital Rights Management), metadata and security areas.
Other objectives: Continue being a reference in specific research topics, such as DRM, security applied to communications, and metadata, in relation to systems for production, management and distribution of multimedia content.
The important amount of current projects, including two European ones, should be a good platform for the enlargement of the group.

http://futur.upc.edu/DMAG

Scientific objectives: Definition of a secure, standard and modular architecture for the production, management and distribution of multimedia content.
Research for the development of interoperable tools for content protection, control and auditing, electronic contracts creation, management of the rights life cycle, and other related topics.
Continue with contribution to international standardisation on the DRM (Digital Rights Management), metadata and security areas.
Other objectives: Continue being a reference in specific research topics, such as DRM, security applied to communications, and metadata, in relation to systems for production, management and distribution of multimedia content.
The important amount of current projects, including two European ones, should be a good platform for the enlargement of the group.

http://futur.upc.edu/DMAG

Enviaments recents

 • A contribution to video coding using layers 

  Torres Urgell, Lluís; Lecha, M (1998)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Layered representations of video sequences, originally introduced in [1], are important in several applications. Specifically, they are very appropriate for object tracking, object manipulation, content-based scalability ...
 • An experimental course on digital communications 

  Bertran Albertí, Eduardo; Tarrés Ruiz, Francisco; Montoro López, Gabriel (IEEE PRESS, 1998)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  In this paper a laboratory course on digital communications is presented. This course has been designed for medium degree professionals in the telecommunications field, and it is based on training equipment developed to ...
 • Second generation video coding schemes and their role in mpeg-4 

  Torres Urgell, Lluís (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 1996)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Since its introduction in 1985, there has been a lot of activity in the eld of second generation still image coding. In the last years, the approach has been extended to video coding and has been the basis for European ...
 • Strong edge features for image coding 

  Casas Pla, Josep Ramon; Torres Urgell, Lluís (P. MARAGOS, R.W. SCHAFER KLUWER ACADEMIA PUBLISHERS, 1996)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  A two-component model is proposed for perceptual image coding. For the first component of the model, the watershed operator is used to detect strong edge features. Then, an efficient morphological interpolation algorithm ...
 • Prediction error image coding using a modified stochastic vector quantization scheme 

  Torres Urgell, Lluís; Casas Pla, Josep Ramon (IEEE IEEE, 1996)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  The objective of this paper is to provide an efficient and yet simple method to encode the prediction error image of video sequences, based on a stochastic vector quantization (SVQ) approach that has been modified to cope ...
 • An efficient technique of texture representation in segmentation-based image coding schemes 

  Torres Urgell, Lluís; Casas Pla, Josep Ramon; Campins, J (IEEE IEEE, 1995)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  In segmentation-based image coding techniques the image to be compressed is first segmented. Then, the information is coded describing the shape and the interior of the regions. A new method to encode the texture obtained ...
 • New approaches to texture coding in segmentation and feature-based image coding schemes 

  Torres Urgell, Lluís; Casas Pla, Josep Ramon (. S.N., 1995)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
 • A new approach to texture coding using stochastic vector quantization 

  Gimeno, D; Torres Urgell, Lluís; Casas Pla, Josep Ramon (IEEE Computer Society, 1994)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  A new method for texture coding which combines 2-D linear prediction and stochastic vector quantization is presented in this paper. To encode a texture, a linear predictor is computed first. Next, a codebook following the ...
 • Segmentation based coding of textures using stochastic vector quantization 

  Torres Urgell, Lluís; Casas Pla, Josep Ramon; Diego, de S (1994)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  In second generation image compression techniques the image to be compressed is first segmented. The pixels are divided into mutually exclusive spatial regions based on some criteria. After segmentation, the image consists ...
 • Residual image coding using mathematical morphology 

  Casas Pla, Josep Ramon; Torres Urgell, Lluís (1994)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  A new method for the extraction, selection and coding of perceptually significant image components in a video sequence is presented. It has been applied to the coding residues of a segmentation-based multilevel coding ...

Mostra'n més