L'objectiu del grup és desenvolupar activitats de recerca en l'àmbit dels circuits i sistemes de comunicació. Aquest grup aborda l'anàlisi i el disseny de circuits en els seus vessants: lineals, no lineals, variants, invariants i commutats amb paràmetres concentrats o distribuïts mitjançant eines convencionals o desenvolupades específicament. També es duen a terme estudis d'estabilitat i bifurcacions en aquests circuits. De forma especialment significativa, en el grup es desenvolupen tècniques de baix consum per a receptors de radiocomunicacions amb modulacions convencionals, d'espectre eixamplat i UWB i es dissenyen sistemes de comunicació sobre aquesta base, amb èmfasi en xarxes de sensors. Es treballa en l'estudi i la modelització del microscopi de força atòmica, descrit per equacions formalment idèntiques a les de la teoria de circuits i s'exploren tècniques per millorar les seves prestacions.

http://futur.upc.edu/CIRCUIT

El objetivo del grupo es desarrollar actividades de investigación en el ámbito de los circuitos y sistemas de comunicación. Este grupo aborda el análisis y el diseño de circuitos en sus vertientes: lineales, no lineales, variantes, invariantes y conmutados con parámetros concentrados o distribuidos mediante herramientas convencionales o desarrolladas específicamente. También se realizan estudios de estabilidad y bifurcaciones en estos circuitos. En el grupo se desarrollan técnicas de bajo consumo para receptores de comunicaciones con modulaciones convencionales, de espectro ensanchado y UWB y se diseñan sistemas de comunicación sobre esta base.

http://futur.upc.edu/CIRCUIT

The aim of the research group is to carry out research related to communication circuits and systems. This group focuses on circuit analysis and design. Specifically, linear, nonlinear, variant, invariant and switched circuits with concentrated or distributed parameters are addressed making use of conventional or specifically developed techniques. Stability and bifurcation analysis of this kind of circuits is carried out. Low power techniques for communication receivers making use of conventional, spread spectrum and UWB modulations are developed and communication systems are designed on this base.

http://futur.upc.edu/CIRCUIT

Recent Submissions

 • Circuitos de capacidades conmutadas. Análisis frecuencial por ordenador 

  Puerta Notario, Antonio; Miró Sans, Joan M.; Sanz Postils, Margarita (1985-10)
  Article
  Open Access
  El interés fundamental de los circuitos de condensadores conmutados radica en su aplicación a la realización de filtros monolíticos y de otros bloques funcionales para su tratamiento analógico de la señal. Resulta del ...
 • Dynamic geometry based on geometric constraints 

  Freixas Boleda, Marc; Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastià (2007-07)
  External research report
  Open Access
  Dynamic geometry systems are tools for geometric visualization. They allow the user to define geometric elements, establish relationships between them and explore the dynamic behavior of the remaining geometric elements ...
 • Formalism for a multiresolution time series database model 

  Llusa Serra, Aleix; Vila Marta, Sebastià; Escobet Canal, Teresa (2016-03)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  We formalise a specialised database management system model for time series using a multiresolution approach. These special purpose database systems store time series lossy compressed in a space-bounded storage. Time series ...
 • Sensibilidades de primero y segundo orden en circuitos lineales. Aplicación al desarrollo de un optimizador de la respuesta frecuencial 

  Miró Sans, Joan Maria; Palà Schönwälder, Pere (1991)
  Conference report
  Open Access
  Since using the Modified Nodal Approach formulation it is possible to obtain exact first and second arder sensitivities of any linear circuit with an affordable computational cost, first and second arder optimization ...
 • CiOpt: a program for optimization of the frequency response of linear circuits 

  Miró Sans, Joan Maria; Palà Schönwälder, Pere (IEEE Computer Society, 1991)
  Conference report
  Open Access
  An interactive personal-computer program for optimizing the frequency response of linear lumped circuits (CiOpt) is presented. CiOpt has proved to be an efficient tool in improving designs where the inclusion of more ...
 • Comunicaciones opticas no guiadas. Fotobalizaje 

  Miró Sans, Joan Maria; Miguel López, José María; Sanz Postils, Margarita (1991)
  Conference report
  Open Access
  After a brief overview of unguided optical communications, this paper presents a system for intelligent photo-buoying of vehicles which has been implementad into a public transport controlling system in a urban traffic ...
 • Prototipo experimental para ver y oir la dinámica caótica en un circuito 

  Miguel López, José María; Herranz Luis, Jaime; Miró Sans, Joan Maria; Palà Schönwälder, Pere; Sanz Postils, Margarita (1991)
  Conference report
  Open Access
  Chaos, apparently disordered behaviour which is nonetheless deterministic, is a universal phenomenon which occurs in many systems in all areas of science. For it to have place, the equations describing the situation must ...
 • Programa de simulación de circuitos analógicos lineales y de capacidades conmutadas 

  Miró Sans, Joan M.; Puerta Notario, Antonio; Griñó, J.M.; Sanz Postils, Margarita (Unión Científica Internacional de Radio (URSI), 1986)
  Conference lecture
  Open Access
 • Realización de condensadores electrónicamente variables: lineal o inversamente controlados por tensión 

  Miguel López, José María; Puerta Notario, Antonio; Sanz Postils, Margarita (Unión Científica Internacional de Radio (URSI), 1986)
  Conference lecture
  Open Access
 • Design and performance comparison of a superregenerative MPSK transceiver 

  Bonet Dalmau, Jordi; López Riera, Alexis; Palà Schönwälder, Pere; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Babí Oller, Albert (2015)
  Conference lecture
  Open Access
  In this paper we present a superregenerative transceiver able to switch among BPSK, QPSK and 8PSK modulations. An HF-band proof-of-concept transceiver is implemented on an FPGA with a minimum of analog circuitry. The ...

View more