L'objectiu principal del Grup de Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents (VIS) és la recerca bàsica i aplicada al desenvolupament de sistemes intel·ligents capaços d'interactuar amb el món de manera autònoma i ubiqua. Aquests sistemes intel·ligents hauran de percebre, raonar, planificar, actuar i aprendre de l'experiència prèvia. El Grup treballa activament en temes com ara la segmentació i l'etiquetatge robust d'imatges en color, el reconeixement de formes, l'aprenentatge i reconeixement d'objectes invariant a les condicions d'il·luminació i del punt de vista, el seguiment d'objectes i persones, la biomètrica, el processament i l'anàlisi d'imatges mèdiques per a l'ajuda a la diagnosi, l'anàlisi de documents, la navegació de robots mòbils, l'autolocalització i la construcció de mapes concurrent, el control de sistemes de retroalimentació visual o la interacció persona-màquina. Els camps d'interès per a l'aplicació d'aquesta recerca són, entre altres, la indústria de l`automòbil i el transport, l'assistència

http://futur.upc.edu/VIS

The Artificial Vision and Intelligent Systems Group (VIS) carries out basic and applied research with the aim of understanding and designing intelligent systems that are capable of interacting with the real world in an autonomous and wide-reaching manner. Such intelligent systems must perceive, reason, plan, act and learn from previous experiences. The group works on the following topics: robust colour image segmentation and labelling, pattern recognition, viewpoint invariant object learning and recognition, object tracking, face tracking, biometrics, processing and analysis of medical images for diagnosis, document analysis, mobile robot navigation, simultaneous localisation and map building, visual servoing, and human-computer interaction. The possible areas of application of the VIS?s research include the automotive and transport industry, the biomedical imaging industry, the space industry, robotics applications, security, home and office automation, the entertainment industry, and future computing enviro

http://futur.upc.edu/VIS

The Artificial Vision and Intelligent Systems Group (VIS) carries out basic and applied research with the aim of understanding and designing intelligent systems that are capable of interacting with the real world in an autonomous and wide-reaching manner. Such intelligent systems must perceive, reason, plan, act and learn from previous experiences. The group works on the following topics: robust colour image segmentation and labelling, pattern recognition, viewpoint invariant object learning and recognition, object tracking, face tracking, biometrics, processing and analysis of medical images for diagnosis, document analysis, mobile robot navigation, simultaneous localisation and map building, visual servoing, and human-computer interaction. The possible areas of application of the VIS?s research include the automotive and transport industry, the biomedical imaging industry, the space industry, robotics applications, security, home and office automation, the entertainment industry, and future computing enviro

http://futur.upc.edu/VIS

Enviaments recents

Mostra'n més