L'objectiu principal del Grup de Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents (VIS) és la recerca bàsica i aplicada al desenvolupament de sistemes intel·ligents capaços d'interactuar amb el món de manera autònoma i ubiqua. Aquests sistemes intel·ligents hauran de percebre, raonar, planificar, actuar i aprendre de l'experiència prèvia. El Grup treballa activament en temes com ara la segmentació i l'etiquetatge robust d'imatges en color, el reconeixement de formes, l'aprenentatge i reconeixement d'objectes invariant a les condicions d'il·luminació i del punt de vista, el seguiment d'objectes i persones, la biomètrica, el processament i l'anàlisi d'imatges mèdiques per a l'ajuda a la diagnosi, l'anàlisi de documents, la navegació de robots mòbils, l'autolocalització i la construcció de mapes concurrent, el control de sistemes de retroalimentació visual o la interacció persona-màquina. Els camps d'interès per a l'aplicació d'aquesta recerca són, entre altres, la indústria de l`automòbil i el transport, l'assistència

http://futur.upc.edu/VIS

The Artificial Vision and Intelligent Systems Group (VIS) carries out basic and applied research with the aim of understanding and designing intelligent systems that are capable of interacting with the real world in an autonomous and wide-reaching manner. Such intelligent systems must perceive, reason, plan, act and learn from previous experiences. The group works on the following topics: robust colour image segmentation and labelling, pattern recognition, viewpoint invariant object learning and recognition, object tracking, face tracking, biometrics, processing and analysis of medical images for diagnosis, document analysis, mobile robot navigation, simultaneous localisation and map building, visual servoing, and human-computer interaction. The possible areas of application of the VIS?s research include the automotive and transport industry, the biomedical imaging industry, the space industry, robotics applications, security, home and office automation, the entertainment industry, and future computing enviro

http://futur.upc.edu/VIS

The Artificial Vision and Intelligent Systems Group (VIS) carries out basic and applied research with the aim of understanding and designing intelligent systems that are capable of interacting with the real world in an autonomous and wide-reaching manner. Such intelligent systems must perceive, reason, plan, act and learn from previous experiences. The group works on the following topics: robust colour image segmentation and labelling, pattern recognition, viewpoint invariant object learning and recognition, object tracking, face tracking, biometrics, processing and analysis of medical images for diagnosis, document analysis, mobile robot navigation, simultaneous localisation and map building, visual servoing, and human-computer interaction. The possible areas of application of the VIS?s research include the automotive and transport industry, the biomedical imaging industry, the space industry, robotics applications, security, home and office automation, the entertainment industry, and future computing enviro

http://futur.upc.edu/VIS

Enviaments recents

 • Vision-based SLAM system for MAVs in GPS-denied environments 

  Urzua, Sarquis; Munguía Alcalá, Rodrigo Francisco; Grau Saldes, Antoni (2017-06)
  Article
  Accés obert
  Using a camera, a micro aerial vehicle (MAV) can perform visual-based navigation in periods or circumstances when GPS is not available, or when it is partially available. In this context, the monocular simultaneous ...
 • Un nuevo método cooperativo para encontrar personas en un entorno urbano con robots móviles 

  Goldhoorn, Alex; Garrell Zulueta, Anais; Alquézar Mancho, René; Sanfeliu Cortés, Alberto (Comité Español de Automática (CEA-IFAC), 2016)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Se presenta un nuevo método para localizar a personas en entornos urbanos usando robots móviles sociales que trabajan de manera cooperativa, el cual supera las limitaciones de enfoques ya existentes, que se adaptan a ...
 • Planar PØP: feature-less pose estimation with applications in UAV localization 

  Amor Martinez, Adrian; Santamaria Navarro, Àngel; Herrero Cotarelo, Fernando; Ruiz, Alberto; Sanfeliu Cortés, Alberto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  We present a featureless pose estimation method that, in contrast to current Perspective-n-Point (PnP) approaches, it does not require n point correspondences to obtain the camera pose, allowing for pose estimation from ...
 • Action recognition using the Rf Transform on optical flow images 

  Carmona Leyva, José María; Climent Vilaró, Joan (SCITEPRESS, 2017)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  The objective of this paper is the automatic recognition of human actions in video sequences. The use of spatio-temporal features for action recognition has become very popular in recent literature Instead of extracting ...
 • El proyecto EDINSOST: Inclusión de los ODS en la educación superior 

  Sánchez Carracedo, Fermín; Segalàs Coral, Jorge; Cabré Garcia, José M.; Climent Vilaró, Joan; López Álvarez, David; Martín Escofet, Carme; Vidal López, Eva María (Universidad Autónoma de Madrid, 2017)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  En esta comunicación se presenta un mapa de la competencia Sostenibilidad fácilmente adaptable a cualquier titulación de educación superior. El mapa ha sido desarrollado dentro del proyecto EDINSOST, cuyo objetivo es la ...
 • A solution for robotized sampling in wastewater plants 

  Guerra Paradas, Edmundo; Bolea Monte, Yolanda; Grau Saldes, Antoni; Munguía Alcalá, Rodrigo Francisco; Gámiz Caro, Javier Francisco (IEEE Press, 2016)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  This work presents a solution to automatize the water sampling process of outdoor basins in a wastewater treatment plant. The system proposed is based on the utilization of collaborative robotics: a team of an UAV and a ...
 • Constant switching control-based linear-assisted DC/DC regulator for photovoltaic solar-powered facilities 

  Martínez García, Herminio; Grau Saldes, Antoni (2015)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
 • One-cycle control-based linear–assisted DC/DC regulator for photovoltaic outdoor robotic recharger 

  Martínez García, Herminio; Bolea Monte, Yolanda; Grau Saldes, Antoni (IEEE Press, 2015)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
 • Collaborative localization for autonomous robots in structured environments 

  Guerra Paradas, Edmundo; Munguía Alcalá, Rodrigo Francisco; Bolea Monte, Yolanda; Grau Saldes, Antoni (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  A complete approach to the visual localization and mapping problem (SLAM) is presented in this work. The presented approach exploits the enhanced capabilities of a system where a human and a robot collaborate in ...
 • Learning the hidden human knowledge of UAV pilots when navigating in a cluttered environment for improving path planning 

  Alzugaray López, Ignacio; Sanfeliu Cortés, Alberto (2016)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  We propose in this work a new model of how the hidden human knowledge (HHK) of UAV pilots can be incorporated in the UAVs path planning generation. We intuitively know that human’s pilots barely manage or even attempt to ...

Mostra'n més