L'àmbit tecnològic del centre és el processament automàtic del llenguatge, tant en forma oral com escrita, amb l'objectiu d'ajudar a superar les barreres lingüístiques, facilitant la interacció entre persones, entre persones i dispositius, i l'accessibilitat a la informació multilingüe.
Tecnologies de la llengua són aquelles relacionades amb la creació, la gestió i la utilització de tecnologia i de recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, etc.) per construir sistemes informàtics capaços de comprendre, interpretar i generar les diverses maneres que tenim els humans per comunicar-nos.
En el pla científic, aquesta activitat es basa en disciplines com ara l'aprenentatge automàtic, el processament de la senyal, la lingüística de corpus, l’enginyeria lingüística o el processament del llenguatge natural escrit o parlat. En el pla quotidià, s’inclou en un ventall ampli d’aplicacions cada cop més habituals: cercadors intel·ligents, assistents virtuals, sistemes automàtics d’atenció.

http://futur.upc.edu/VEU

Envíos recientes

Muestra más