El objectiu del grup de recerca NERG es el objectiu general de l’enginyeria nuclear, la utilització del coneixement i el mètode científic per a l’obtenció del benefici que per a l’home pot comportar d’utilització de l’energia nuclear de fissió i fusió i de les radiacions ionitzants.

Comprèn dues grans branques: l’energia nuclear de fissió i fusió i les aplicacions de les radiacions ionitzants per a l’industria.

Un dels eixos principals del grup de recerca ha estat i continua essent la seguretat nuclear des de el punt de vista determinista i probabilista (APS), aplicada a:

• Centrals nuclears de II, III i IV generació
• Gestió del combustible irradiat d’alta activitat
• Reactors fusió nuclear (ITER, TJ-II, ASDEX, JET)

El segon eix del grup es la investigació en instrumentació nuclear i detecció aplicat a la vigilància radiològica ambiental.

http://futur.upc.edu/NERG

The group's general objective is to use knowledge and scientific methods to provide humankind with the benefits of fission and fusion nuclear energy and ionising radiation. The group works in two main fields: nuclear power plants and the applications of ionising radiation in medicine and industry.

http://futur.upc.edu/NERG

Recent Submissions

View more