La geometria computacional, àrea primordial d'actuació del grup, és una disciplina a cavall entre les matemàtiques i la informàtica teòrica. El seu objectiu principal és el disseny i l'anàlisi d'algorismes per a la solució eficient de problemes geomètrics. En conseqüència, una tasca fonamental és la identificació de conceptes, propietats i tècniques que ajudin a la descoberta i implementació d'algorismes eficients. Això comporta l'estudi d'estructures de dades geomètriques, la complexitat d'algorismes, la representació i manipulació de figures i d'objectes, la construcció de llocs geomètrics i, més en general, el desenvolupament de la fonamentació geomètrica. En particular, els problemes estudiats inclouen la cerca i el recompte geomètrics, la convexitat i els processos afins, la proximitat, la intersecció, la triangulació, l'aproximació de formes i la visibilitat. Les àrees principals d'aplicació són la informàtica gràfica, el disseny i la fabricació assistits per ordinador, el reconeixement de formes, la morfologia geomètrica, el disseny VLSI, la visió per computador, els sistemes d'informació geogràfica i la robòtica.

http://futur.upc.edu/DCCG

Computational geometry, which is the main area of activity of the group, is a discipline that lies between mathematics and theoretical computer science. The group?s main objective is the design and analysis of algorithms for efficiently solving geometric problems. As a consequence, a fundamental task is to identify concepts, properties and techniques that will help to find and implement efficient geometric algorithms. This involves the study of geometric data structures, algorithm complexity, the representation and manipulation of figures and objects, geometric loci construction and, in general, the development of geometric principles. The problems studied include geometric search and enumeration, convexity and affine processes, proximity, intersection, triangulation, shape approximation and visibility. The main areas of application are computer graphics, computer-aided design and manufacturing, pattern recognition, computational morphology, VLSI design, computer vision, geographical information systems and robotics.

http://futur.upc.edu/DCCG

Computational geometry, which is the main area of activity of the group, is a discipline that lies between mathematics and theoretical computer science. The group?s main objective is the design and analysis of algorithms for efficiently solving geometric problems. As a consequence, a fundamental task is to identify concepts, properties and techniques that will help to find and implement efficient geometric algorithms. This involves the study of geometric data structures, algorithm complexity, the representation and manipulation of figures and objects, geometric loci construction and, in general, the development of geometric principles. The problems studied include geometric search and enumeration, convexity and affine processes, proximity, intersection, triangulation, shape approximation and visibility. The main areas of application are computer graphics, computer-aided design and manufacturing, pattern recognition, computational morphology, VLSI design, computer vision, geographical information systems and robotics.

http://futur.upc.edu/DCCG

Enviaments recents

 • Dominating 2- broadcast in graphs: complexity, bounds and extremal graphs 

  Hernando Martín, María del Carmen; Mora Giné, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Cáceres, José; Puertas, M. Luz (2017-10-16)
  Report de recerca
  Accés obert
  Limited dominating broadcasts were proposed as a variant of dominating broadcasts, where the broadcast function is upper bounded. As a natural extension of domination, we consider dominating 2-broadcasts along with the ...
 • Coloración de grafos por vecindades diferentes. 

  Hernando Martín, María del Carmen; Mora Giné, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Alcom, Liliana; Gutierrez, Marisa (2017-07-07)
  Capítol de llibre
  Accés restringit per política de l'editorial
  En este trabajo de nimos las coloraciones de un grafo que lo resuelven por vecindad. Notamos NL ( G ) al cardinal m nimo de una de estas coloraciones consideradas del grafo G . Estudiamos propiedades generales de estas ...
 • Limited broadcast domination: upper bounds and complexity 

  Hernando Martín, María del Carmen; Mora Giné, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Cáceres, José; Puertas, M. Luz (2017-07-07)
  Capítol de llibre
  Accés restringit per política de l'editorial
  En este trabajo de nimos las coloraciones de un grafo que lo resuelven por vecindad. Notamos NL ( G ) al cardinal m nimo de una de estas coloraciones consideradas del grafo G . Estudiamos propiedades generales de estas ...
 • Locating domination in bipartites graphs and their complements 

  Hernando Martín, María del Carmen; Mora Giné, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel (2017-07-07)
  Capítol de llibre
  Accés restringit per política de l'editorial
  En este trabajo de nimos las coloraciones de un grafo que lo resuelven por vecindad. Notamos NL ( G ) al cardinal m nimo de una de estas coloraciones consideradas del grafo G . Estudiamos propiedades generales de estas ...
 • Internally perfect matroids 

  Dall, Aaron Matthew (2017-06-16)
  Article
  Accés obert
  In 1977 Stanley proved that the $h$-vector of a matroid is an $\mathcal{O}$-sequence and conjectured that it is a pure $\mathcal{O}$-sequence. In the subsequent years the validity of this conjecture has been shown for a ...
 • Location in maximal outerplanar graphs 

  Claverol Aguas, Mercè; García, Alfredo; Hernández, Gregorio; Hernando Martín, María del Carmen; Maureso Sánchez, Montserrat; Mora Giné, Mercè; Tejel, Javier (2017)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  In this work we study the metric dimension and the location-domination number of maximal outerplanar graphs. Concretely, we determine tight upper and lower bounds on the metric dimension and characterize those maximal ...
 • Stabbing segments with rectilinear objects 

  Claverol Aguas, Mercè; Garijo Royo, Delia; Korman, Matias; Seara Ojea, Carlos; Silveira, Rodrigo Ignacio (2017-09-15)
  Article
  Accés obert
  Given a set S of n line segments in the plane, we say that a region R¿R2 is a stabber for S if R contains exactly one endpoint of each segment of S. In this paper we provide optimal or near-optimal algorithms for ...
 • Locating-dominating partitions in graphs 

  Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Hernando Martín, María del Carmen; Mora Giné, Mercè (2016)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Let G = (V, E) be a connected graph of order n. Let ¿ = {S1, . . . , Sk} be a partition of V . Let r(u|¿) denote the vector of distances between a vertex v ¿ V and the elements of ¿, that is, r(v, ¿) = (d(v, S1), . . . ...
 • On perfect and quasiperfect dominations in graphs 

  Hernando Martín, María del Carmen; Mora Giné, Mercè; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Cáceres, José; Puertas, M. Luz (2017-02-27)
  Article
  Accés obert
  A subset S ¿ V in a graph G = ( V , E ) is a k -quasiperfect dominating set (for k = 1) if every vertex not in S is adjacent to at least one and at most k vertices in S . The cardinality of a minimum k -quasiperfect ...
 • Stabbing circles for sets of segments in the plane 

  Claverol Aguas, Mercè; Khramtcova, Elena; Papadopoulou, Evanthia; Saumell, Maria; Seara Ojea, Carlos (2017-03-13)
  Article
  Accés obert
  Stabbing a set S of n segments in the plane by a line is a well-known problem. In this paper we consider the variation where the stabbing object is a circle instead of a line. We show that the problem is tightly connected ...

Mostra'n més