1. Objectius

Des de la seva creació el 1977, el Grup TQG-LCMA (2001-SGR00248) ha desenvolupat una tasca innovadora en l'àmbit de la simulació i l'optimització de processos químics, i actualment ocupa un lloc d'avantguarda entre els centres de recerca que internacionalment treballen en temes d'enginyeria de processos (PSE, process systems engineering) i medi ambient (atmosfera).

El grup de recerca CEPIMA és el resultat de la integració plena del grup actual TQG-LCMA per consolidar i potenciar la seva tasca en l'àmbit de: millores en la concepció i la gestió òptima dels recursos productius a la indústria de procés conduents a la minimització de l'impacte ambiental i a situacions ecològicament acceptables.

Consegüentment, el camp d'actuació i els objectius del CEPIMA es concreten en un triple vessant:

a) Integració i intensificació de processos per a un desenvolupament sostenible que preveu el disseny i l¿operació òptims de la cadena completa de subministrament durant el cicle sencer de vida del producte sota criteris multiobjectius (productivitat, impacte ambiental, seguretat, optimització de recursos), tot considerant diversos nivells de detall (estratègic, tàctic i operacional) i diverses tècniques d'optimització (programació matemàtica, mètodes estocàstics, anàlisi de cicle de vida, etc.). També es desenvolupen sistemes de suport a la decisió intel·ligent (DSS) per a una actuació en línia i temps real (gestió, coordinació, supervisió i diagnosi i control). Es desenvolupen aplicacions informàtiques que faciliten la implementació d'aquestes metodologies i tècniques i la seva transferència a l'entorn industrial.

b) Gestió i valoració de residus mitjançant tractaments tèrmics i aprofitament energètic (combustió, gasificació i piròlisi), que permeten un bon control mediambiental. Es complementa amb estudis de sistemes de neteja dels gasos calents mitjançant sorbents sòlids que permeten l'aprofitament dels gasos en un cicle combinat de potència i energia. També es preveu la cogasificació de residus d'origen divers (biomassa, residus sòlids urbans -RSU-, pneumÓtics usats, fangs de depuradora) per a la producció sostenible i neta de gas de síntesi o, alternativament, de H2 pur per a la seva utilització en cel·les de combustible d'alta eficiència. Es desenvolupen equips (reactors de llit fluïditzat) i suport informàtic de disseny propi per a aplicacions a escala industrial.

c) Control de la contaminació atmosfèrica que preveu el desenvolupament de noves metodologies, tècniques i eines per a l'avaluació d'emissions industrials (olors, compostos orgànics volàtils -COV-, etc.). Es desenvolupen sistemes de control d'episodis d'olor i qualitat ambiental en àrees urbanes amb la integració d'anàlisi meteorològica, anàlisi química, modelització i control social. El sistema permet l'estudi d'identificació de les fonts d'origen i la seva contribució als episodis. Es desenvolupen equips de disseny propi que permeten l'automatització de la captació de mostres i aplicacions informàtiques per al desenvolupament de mapes i predicció d'origen (retrodispersió).

Es detallen a continuació com a indicadors de l'activitat del grup de recerca les publicacions, projectes i convenis recents més rellevants:

http://futur.upc.edu/CEPIMA

1. Objectives
The TQG-LCMA (2001-SGR00248) research group was created in 1977. Since then, the group has carried out innovative tasks and has taken a leading role in chemical process simulation and optimisation. Today, it is considered an international centre of excellence in the field of process systems engineering (PSE) and environmental engineering (focusing on air pollution control). The new CEPIMA research group presented here is the result of the integration of the TQG-LCMA group, which will consolidate and enhance its work in the area of the "advancement in the design of the process industry and the optimum management of its resources, leading to environmental impact minimisation and an ecologically acceptable scenario".

The research activities and objectives of the CEPIMA are therefore focused on three main areas:

(a) Process integration and intensification for sustainable development, which includes the optimum design and operation of supply chains through products¿ entire life-cycles under multi-objective criteria (productivity, environmental impact, safety and resource optimisation). Various approaches (strategic, tactical and operational) and optimisation techniques (mathematical programming, stochastic methods, life-cycle analysis, etc.) are also considered. All of the above requires the development of intelligent decision support systems (DSS) for online and real-time initiatives (management, coordination, supervision, diagnosis and control). In the course of this research, new software applications are envisaged to facilitate the implementation of these methods and techniques, and the transfer of this technology to industry.

(b) Waste management and upgrading by thermal conversion processes (combustion, gasification, pyrolysis) that enable excellent environmental control. As a complement, the group studies hot gas clean-up systems that use dry sorbents, which permit the use of the resulting gas in a high-performance, combined heat and power cycle system. Special consideration is given to studies of co-gasification of residues from various sources (biomass, RSU, used tyres, water treatment waste, etc.) for the sustainable and clean production of synthesis gas or, alternatively, high-purity hydrogen for use in highly efficient fuel cells. The group designs equipment (fluidised bed reactors) and provides proprietary software support for applications on an industrial scale.

(c) Air pollution control and monitoring, including the development of new methodologies, techniques and tools for the evaluation of industrial emissions (odours, VOCs, etc.). Here, the development of new systems for the study and control of odour episodes and environmental quality is considered for urban areas, integrating meteorological and chemical analyses and modelling and social control approaches. The system envisaged enables odour sources and their contribution to episodes to be identified. Complementary, proprietary equipment design is carried out, including fully automated sampling and support software for contour map generation and the prediction of contamination sources (backscattering). 2. As indicators of the research group¿s activities, please find, in the Catalan version, a short list detailing the most relevant papers published over the last three years, international and national projects, and the agreements signed in the last five years (in that order).

http://futur.upc.edu/CEPIMA

1. Objectives
The TQG-LCMA (2001-SGR00248) research group was created in 1977. Since then, the group has carried out innovative tasks and has taken a leading role in chemical process simulation and optimisation. Today, it is considered an international centre of excellence in the field of process systems engineering (PSE) and environmental engineering (focusing on air pollution control). The new CEPIMA research group presented here is the result of the integration of the TQG-LCMA group, which will consolidate and enhance its work in the area of the "advancement in the design of the process industry and the optimum management of its resources, leading to environmental impact minimisation and an ecologically acceptable scenario".

The research activities and objectives of the CEPIMA are therefore focused on three main areas:

(a) Process integration and intensification for sustainable development, which includes the optimum design and operation of supply chains through products¿ entire life-cycles under multi-objective criteria (productivity, environmental impact, safety and resource optimisation). Various approaches (strategic, tactical and operational) and optimisation techniques (mathematical programming, stochastic methods, life-cycle analysis, etc.) are also considered. All of the above requires the development of intelligent decision support systems (DSS) for online and real-time initiatives (management, coordination, supervision, diagnosis and control). In the course of this research, new software applications are envisaged to facilitate the implementation of these methods and techniques, and the transfer of this technology to industry.

(b) Waste management and upgrading by thermal conversion processes (combustion, gasification, pyrolysis) that enable excellent environmental control. As a complement, the group studies hot gas clean-up systems that use dry sorbents, which permit the use of the resulting gas in a high-performance, combined heat and power cycle system. Special consideration is given to studies of co-gasification of residues from various sources (biomass, RSU, used tyres, water treatment waste, etc.) for the sustainable and clean production of synthesis gas or, alternatively, high-purity hydrogen for use in highly efficient fuel cells. The group designs equipment (fluidised bed reactors) and provides proprietary software support for applications on an industrial scale.

(c) Air pollution control and monitoring, including the development of new methodologies, techniques and tools for the evaluation of industrial emissions (odours, VOCs, etc.). Here, the development of new systems for the study and control of odour episodes and environmental quality is considered for urban areas, integrating meteorological and chemical analyses and modelling and social control approaches. The system envisaged enables odour sources and their contribution to episodes to be identified. Complementary, proprietary equipment design is carried out, including fully automated sampling and support software for contour map generation and the prediction of contamination sources (backscattering). 2. As indicators of the research group¿s activities, please find, in the Catalan version, a short list detailing the most relevant papers published over the last three years, international and national projects, and the agreements signed in the last five years (in that order).

http://futur.upc.edu/CEPIMA

Enviaments recents

 • Using pareto filters to support risk management in optimization under uncertainty: Application to the strategic planning of chemical supply chains 

  Medina González, Sergio; Pozo, Carlos; Corsano, Gabriela; Guillén Gosálbez, Gonzalo; Espuña Camarasa, Antonio (Pergamon Press, 2017-03-04)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Optimization under uncertainty has attracted recently an increasing interest in the process systems engineering literature. The inclusion of uncertainties in an optimization problem inevitably leads to the need to manage ...
 • A modeling strategy for integrated batch process development based on mixed-logic dynamic optimization 

  Moreno Benito, Marta; frankl, kathrin; Espuña Camarasa, Antonio; Marquardt, Wolfgang (Pergamon Press, 2016-11-02)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  This paper introduces an optimization-based approach for the simultaneous solution of batch process synthesis and plant allocation, with decisions like the selection of chemicals, process stages, task-unit assignments, ...
 • Fault diagnosis using the incremental learning algorithm with support vector machine 

  Ardakani, Mohammad Hamed; Graells Sobré, Moisès; Escudero Bakx, Gerard (2015)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  To prevent process interruption and eventual losses, the need for a reliable fault detection and diagnosis system (FDD) is completely acknowledged. Besides the capability to recognize known faults automatically, a further ...
 • Optimal integration of third-parties in a coordinated supply chain management environment 

  Hjaila, Kefah; Lainez, Jose M.; Zamarripa Pérez, Miguel Ángel; Puigjaner Corbella, Lluís; Espuña Camarasa, Antonio (Pergamon Press, 2016-03)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  A generic tactical model is developed considering third party price policies for the optimization of coordinated and centralized multi-product Supply Chains (SCs). To allow a more realistic assessment of these policies in ...
 • Environmental impact associated with activated carbon preparation from olive-waste cake via life cycle assessment 

  Hjaila, Kefah; Baccar, Rym; Sarrà, Montserrat; Gasol, C.M.; Blánquez, Paqui (2013-11-30)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  he life cycle assessment (LCA) environmental tool was implemented to quantify the potential environmental impacts associated with the activated carbon (AC) production process from olive-waste cakes in Tunisia. On the basis ...
 • Economic optimization of the water reuse network in batch process industries 

  Almato Guiteres, María; Sanmartí, E; Espuña Camarasa, Antonio; Puigjaner Corbella, Lluis (Pergamon Press, 1999)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Water reuse has proved to be an efficient way to reduce freshwater demand and wastewater generation in process industries. In this paper, a methodology for minimizing the costs associated to water management in batch process ...
 • Addressing the scheduling of chemical supply chains under demand uncertainty 

  Guillén Gosálbez, Gonzalo; Espuña Camarasa, Antonio; Puigjaner Corbella, Lluis (2006)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  A multistage stochastic optimization model is presented to address the scheduling of supply chains with embedded multipurpose batch chemical plants under demand uncertainty. In order to overcome the numerical difficulties ...
 • Minimization of the annual cost for complete utility systems 

  Wilkendorf, F.; Espuña Camarasa, Antonio; Puigjaner Corbella, Lluis (1998-03)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  A new strategy for the automatic synthesis of complete utility systems is presented in order to satisfy the requirements of cooling, heating and power at the minimum annual capital and operating cost. The formulation of ...
 • Life cycle assessment coupled with process simulation under uncertainty for reduced environmental impact: application to phosphoric acid production 

  Bojarski, Aarón David; Guillén Gosálbez, Gonzalo; Jiménez Esteller, Laureano; Espuña Camarasa, Antonio; Puigjaner Corbella, Lluis (2008-11)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  One of the most important drawbacks of life cycle assessment (LCA)-related analysis is the generation of reliable data. In the proposed methodology, this drawback is addressed using data from process simulations, based on ...
 • Incorporating online scheduling strategies in integrated batch-production control 

  Huercio Berenguer, Albert; Espuña Camarasa, Antonio; Puigjaner Corbella, Lluis (Pergamon Press, 1995)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Given a set of product recipes, the main goal of production scheduling is to attain an optimal solution which satisfies the market demand taking into account a variety of constraints and specific policies. Thus, a schedule ...

Mostra'n més