Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Introduction to investing in distressed companies 

  Dòria Torra, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Minor thesis
  Restricted access - author's decision
  The global financial crisis (2007-2008) left behind a large number of struggling companies suffering from a challenging macroeconomic environment, shrinkage of customers’ purchasing power, delays in receivable payments, ...
 • Mitigació del risc de la demanda en concessions de carreteres 

  Pérez García, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Minor thesis
  Restricted access - author's decision
  Les infraestructures d’un país són un dels principals factors per al seu desenvolupament a diferents nivells. Representen els serveis i mitjans per a un creixement i una cohesió econòmics i socials. Una de les principals ...
 • Design of variability compensation architectures of digital circuits with adaptive body bias 

  Sanmukh, Anand Siddharudh (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-24)
  Master thesis
  Open Access
  The most critical concern in circuit is to achieve high level of performance with very tight power constraint. As the high performance circuits moved beyond 45nm technology one of the major issues is the parameter variation ...
 • Estabilización de deslizamientos de tierras mediante pilotes 

  Mateo Martínez, Yohanny (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Master thesis
  Open Access
  La implementación de elementos estructurales en la estabilización de deslizamientos o como medida de prevención en taludes es una metodología muy antigua, aplicada con éxito y que ha demostrado ser una técnica que ...
 • Alcance del uso de fibras estructurales para el refuerzo del hormigón en forjado tipo losa para edificación 

  Bertran Queralt, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Minor thesis
  Open Access
  Históricamente ha sido necesario para la construcción de edificios el uso de forjados resistentes para un mejor aprovechamiento del suelo. Con el transcurso del tiempo ha habido una evolución de la tipología y materiales ...
 • Huerto vertical 

  Pujol Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La propuesta de este proyecto se basa en la generación de espacios cultivables dentro de núcleos urbanos y el aprovechamiento de espacios. La idea del proyecto surge de la observación de las nuevas campañas de la Generalitat ...
 • GymApp 

  González Ortega, Antonio; López Venteo, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  GymApp es una aplicación web que tiene por objetivo ser una herramienta que permita a un gimnasio potenciar la experiencia de sus socios. Con un amplio abanico de funcionalidades que permitirán al centro explotar al máximo ...
 • Evolució del model de negoci a les xarxes fixes de telecomunicacions 

  Truc Torres, José Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest Projecte analitza els Models de Negoci d’Operadors i Proveïdors d’Equipaments de les Xarxes Fixes de Telecomunicacions els darrers 15 anys. Per tal d’assolir aquest objectiu, es realitzarà primer un anàlisi ...
 • Anàlisi de l'ús del bambú i aprofitament de les seves propietats en la producció de taules de bodyboard 

  Oñate Della, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Analisi and study of possibilities to substitute bodyboard stringers with bamboo based on his mechanical properties
 • EventsAndPeople, cercador d'esdeveniments que succeeixen a Catalunya 

  Muñoz Rafel, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  EventsAndPeople es tracta d'una aplicació per a smartphones amb sistema operatiu Android. I la seva funció consisteix en facilitar als usuaris de l'aplicació, la cerca d'esdeveniments que succeïxen al territori català, ...

View more