Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Enviaments recents

 • Diagnosi i proposta d'intervenció de la casa Sellam El-Haj 

  Mateu Mateus, Josep; Fontanella Morera, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto expuesto a continuación, corresponde al Trabajo Final de Grado de la titulación de Arquitectura Técnica cursada en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, Universidad Politécnica ...
 • Disseny, càlcul i projecte d'estructures per a un edifici d'oficines al 22@ de Barcelona 

  Fitó Castells, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • El programari lliure i de codi obert a l'ESO com a eina per educar en el treball cooperatiu. 

  Moragues Pastor, Josep Vicenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  L'ús de programari lliure i de codi obert és una realitat ja present a l'ensenyament de secundària (una senzilla enquesta realitzada durant aquest treball entre els alumnes d'un centre així ho mostra). Hi ha uns motius ...
 • Recursos Moodle i utilització de noves metodologies educatives al mòdul professional estructures de construcció 

  Plantalamor Seguí, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar diferents recursos a la plataforma Moodle per a l'ensenyament i l'aprenentatge del mòdul professional estructures de construcció, comú a tots els cicles formatius de grau superior ...
 • Cirurgia assistida mitjançant visió per computador 

  Cote Rojas, Sergi (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-27)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s'ha desenvolupat una solució informàtica que, a partir de l'enregistrament en vídeo d'una cirurgia mínimament invasiva, és capaç de detectar i marcar sobre aquest vídeo les eines utilitzades per el cirurgià.
 • Computing methods for parallel processing and analysis on complex networks 

  Vázquez Benítez, Luis Andrés (Universitat Politécnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Nowadays to solve some problems is required to model complex systems to simulate and understand its behavior. A good example of one of those complex systems is the Facebook Social Network, this system represents people ...
 • Generació procedural de coves en 3D 

  Lafita Secanilla, Alec (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball es pretén implementar un algoritme per poder dur a terme una generació procedural de coves, cavernes, mines o masmorres tridimensionals que el jugador podrà inspeccionar i recórrer per dins, així com ser ...
 • Proposta d'adaptació didàctica, específica per a alumnes amb dislèxia, de la unitat didàctica de tecnologia de 2n d'ESO “La indústria alimentària” 

  Carreras Ruiz, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Aquest treball té com a propòsit facilitar el procés d'aprenentatge a l'alumnat dislèctic, per aconseguir aquesta determinació s'han fixat tres objectius; primerament fer una cerca intensiva sobre el trastorn d'aprenentatge ...
 • Sistema de recomanació de pel·lícules basat en IA 

  Casellas Bosch, Eduard (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-23)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Pla director d'Aigua Potable del municipi de Selva (Mallorca) 

  Diez Casasnovas, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El treball proposa l'estudi de forma integral el disseny i l'operació d'un sistema de subministrament d'aigua potable. En particular, s'estudiarà el cas del municipi de Selva a l'illa de Mallorca. Caldrà realitzar un estudi ...

Mostra'n més