Generació de coneixement sobre el transport, la mobilitat i la logística i la seva transmissió a la societat, a través de la recerca, la innovació, la formació i la transferència tecnològica.
El grup consta d'un catedràtic d'universitat i quatre joves doctors (la tesi doctoral dels quals ha estat dirigida pel mateix catedràtic i totes han estat qualificades amb Excel•lent Cum Laude per unanimitat i han rebut premis de recerca de Càtedres d'empresa i premis extraordinaris de doctorat).
El grup és força cohesionat i té una productivitat científica de 10 articles SCI per any (en les revistes ISI de major impacte d’enginyeria del Transport), llegint 1 ó 2 tesis doctorals per any. El que es complementa amb un altre catedràtic a temps parcial amb una brillant experiència professional pràctica en el Banc Europeu d’Inversions.

http://futur.upc.edu/BIT

The group's aims are to generate knowledge on transport, mobility and logistics and to transmit this knowledge to society through research, innovation, education and technology transfer.
The group comprises a full university professor and four young PhD holders whose doctoral theses were supervised by the professor. All four of the theses were unanimously awarded a mark of Excellent cum laude and have received research awards from enterprise chairs and special doctoral awards.

Every year, this tight-knit group produces 10 SCI papers that are published in high-impact ISI journals in the field of transport engineering, and one or two doctoral theses are defended. The group is complemented by another full professor who works part-time and obtained practical experience from his brilliant work at the European Investment Bank.

http://futur.upc.edu/BIT

The group's aims are to generate knowledge on transport, mobility and logistics and to transmit this knowledge to society through research, innovation, education and technology transfer.
The group comprises a full university professor and four young PhD holders whose doctoral theses were supervised by the professor. All four of the theses were unanimously awarded a mark of Excellent cum laude and have received research awards from enterprise chairs and special doctoral awards.

Every year, this tight-knit group produces 10 SCI papers that are published in high-impact ISI journals in the field of transport engineering, and one or two doctoral theses are defended. The group is complemented by another full professor who works part-time and obtained practical experience from his brilliant work at the European Investment Bank.

http://futur.upc.edu/BIT

Enviaments recents

Mostra'n més