Realitzar recerca aplicada en les àrees de:
- Modelització, identificació i simulació de processos industrials continus i discontinus
- Control avan?at de sistemes dinàmics
- Eines d'optimització i satisfacció de restriccions
- Supervisió i diagnòstic de fallades en processos industrials
- Control tolerant a fallades
- ....
amb l'objectiu final d'integrar aquestes tècniques en sistemes software que permetin incrementar l'autonomia dels processos controlats.

http://futur.upc.edu/SAC

The group?s aim is to carry out applied research in the following areas: the modelling, identification and simulation of continuous and discontinuous industrial processes; the advanced control of dynamic systems; tools for optimisation and constraint satisfaction; the supervision and fault diagnosis of industrial processes and systems; fault-tolerant control; and related subjects.
The aim is to devise software applications that increase the reliability and performance of processes and systems on the basis of this research.

http://futur.upc.edu/SAC

The group?s aim is to carry out applied research in the following areas: the modelling, identification and simulation of continuous and discontinuous industrial processes; the advanced control of dynamic systems; tools for optimisation and constraint satisfaction; the supervision and fault diagnosis of industrial processes and systems; fault-tolerant control; and related subjects.
The aim is to devise software applications that increase the reliability and performance of processes and systems on the basis of this research.

http://futur.upc.edu/SAC

Enviaments recents

Mostra'n més