EDITA:

Publicacions ETSAB

DESCRIPCIÓ:

La sèrie de publicacions sota el nom de Trajectòries pretén recollir les memòries i experiències docents i personals de certs professors de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Cada número de Trajectòries es dedica a una persona que ha sigut exemplar per la implicació en les tasques docents en l'ETSAB però també professionals a fora de la universitat. Com a col·lecció, manté una identitat gràfica, però certa heterogeneïtat en la publicació i selecció dels continguts per a cadascuna de les publicacions de la sèrie. L'objectiu de Trajectòries doncs és la de fixar la memòria del professorat més genuí i també més implicat humanament en la ETSAB.

CONTACTE:

publicacions.etsab@upc.edu

e-ISSN: 2385-8028
DL: B 17767-2015 (versió electrònica)

Collections

  • 2013 [4]

    De la proximitat urbana a l'abast territorial: Miquel Domingo
  • 2011 [7]

    Tres mestres i Arquitectura a Cadaqués: Gabriel Mora
  • 2010 [4]

    Una vida en quatre cases: Albert Illescas

Recent Submissions

View more