Intangible Capital és una revista científica d'accés obert que publica articles, de caràcter teòric i empíric, amb la intenció d'avançar en la comprensió dels fenòmens relacionats amb el management i el comportament organitzatiu, des de les perspectives de direcció estratègica, capital intel·lectual, gestió de recursos humans, psicologia aplicada, educació, TIC, gestió de la cadena de subministraments, comptabilitat...

Intangible Capital es una revista científica de acceso abierto que publica artículos, de carácter teórico y empírico, con la intención de avanzar en la comprensión de los fenómenos relacionados con el management y el comportamiento organizativo, desde las perspectivas de dirección estratégica, capital intelectual, gestión de recursos humanos, psicología aplicada, educación, TIC, gestión de la cadena de suministros, contabilidad...

Intangible Capital is an open access scientific journal that publishes theoretical or empirical peer-reviewed articles, which contribute to advance the understanding of phenomena related with all aspects of management and organizational behavior, approached from the perspectives of intellectual capital, strategic management, human resource management, applied psychology, education, IT, supply chain management, accounting...

Editors / Editores:


Pep Simó, Universitat Politècnica de Catalunya, España
José María Sallan,Universitat Politècnica de Catalunya, España
Vicenç Fernández, Universitat Politècnica de Catalunya, España

Editorial Team / Equipo editorial:


Dr. José António Almaça, Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
Francisco Aliaga Abad, Universidad de Valencia, España
Marc Bonnet, Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR, Francia
Dra. Edna R. Bravo-Ibarra, Universidad Industrial de Santander, Colombia
Francisco Javier Carrillo, Tecnológico de Monterrey, México
Ramon Companys, Universitat Politècnica de Catalunya, España
David Castillo, IQS School of Management, España
Albert Corominas, Universitat Politècnica de Catalunya, España
Manuel Espitia, Universidad de Zaragoza, España
Ercilia García-Álvarez, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España
Mercedes Garcia-Parra, Universitat Politècnica de Catalunya, España
Liliana Herrera, Universidad de León, España
Azman Bin Ismail, Universiti Malaysia Sarawak, Malasia
Josep Maria Jorda, Universitat de Barcelona, España
Esteban Lafuente, Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, España
Xavier Llinas-Audet, Universitat Politècnica de Catalunya, España
Luis E. Lopez, INCAE, Costa Rica
Jordi López-Sintas, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Carme Martinez, Universitat Politècnica de Catalunya, España
Cecilio Mar Molinero, Kent University, Reino Unido
Pablo Martin de Holan, IE Business School / INCAE, España
Rajesh K Pillania, Management Developement Institute, India
Carlos Robles, Universidad Autónoma del Estado de México, México
Henri Savall, Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR, Francia
Enric Serradell, Universitat Oberta de Catalunya, España
David Urbano, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Ramon Valle Cabrera, Universidad Pablo de Olavide, España
Ferran Vendrell-Herrero, Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, España
Véronique Zardet, Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR, Francia

Web site: http://www.intangiblecapital.org/

Col·leccions

Enviaments recents

Mostra'n més