Enviaments recents

 • Fonaments matemàtics : com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració 

  Trias Pairó, Juan (UPC. Iniciativa Digital Politècnica, 2016)
  Llibre
  Accés obert
  Aquest llibre és una obra de suport per a assignatures de fonamentació matemàtica a un nivell de primer curs d’universitat. És una eina per a disminuir les dificultats de la transició de la secundària a la universitat en ...
 • Fluidos, bombas e instalaciones hidráulicas 

  Heras Jiménez, Salvador Augusto de las (Iniciativa Digital Politècnica, 2011)
  Llibre
  Accés obert
  Esta obra describe los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de las bombas y las instalaciones hidráulicas más usuales, sus características operativas y los criterios de diseño y selección. El contenido del ...
 • Càlcul I : teoria i exercicis 

  Leseduarte Milán, María Carme; Llongueras Arola, Maria Dolors; Magaña Nieto, Antonio (Iniciativa Digital Politècnica, 2011)
  Llibre
  Accés obert
  Per cursar qualsevol carrera d'enginyeria, és necessari tenir uns bons fonaments en les disciplines científiques bàsiques, com ara el càlcul. Aquest llibre pretén posar a l'abast dels estudiants un resum complet de la ...
 • Redes, sistemas y servicios de comunicación : exámenes resueltos 

  Cruz Llopis, Luis Javier de la; Martín Faus, Isabel Victoria; Melus Moreno, José Luis; Pallarès Segarra, Esteve; Sanvicente Gargallo, Emilio (Iniciativa Digital Politècnica, 2010)
  Llibre
  Accés obert
  Aquest llibre és una recopilació d'exàmens resolts corresponents als exàmens finals de l'assignatura Xarxes Sistemes i Serveis de Comunicació de la ETSETB, en la qual s'imparteixen els coneixements bàsics per a l'anàlisi, ...
 • Oscil·lacions : teoria i problemes 

  Calaf Zayas, Jaume (Iniciativa Digital Politècnica, 2012)
  Llibre
  Accés obert
  Els temes relacionats amb les oscil·lacions o vibracions es troben tant en les assignatures de física general dels primers cursos universitaris com en les assignatures tècniques d'especialització dels últims cursos ...
 • Fundamentos de ordenadores : programación en C 

  Jiménez Castells, Marta; Otero Calviño, Beatriz (Iniciativa Digital Politècnica, 2013)
  Llibre
  Accés obert
  Este libro va dirigido a estudiantes que se inician en la programación en C. El libro trata de forma sencilla los aspectos más básicos de la programación, utilizando únicamente un subconjunto representativo de las sentencias ...
 • Enfoca la física : una revisió amb història 

  Álvarez Lacalle, Enrique; Aznar Siguan, Gabriela (Universitat Politècnica de Catalunya / Iniciativa Digital Politècnica, 2013)
  Llibre
  Accés obert
  Quan tot just ens acaben d'explicar una cosa, aquesta no acaba de tenir gaire sentit. No s'acaba d'enfocar. I, molt sovint, la falta d'enfocament dura anys. Aquest llibre voldria ajudar a tothom a recol·locar i entendre ...
 • Taller de matemàtiques : pràctiques en Matlab/Octave, amb un apèndix en Python 

  Puig Sadurní, Joaquim (Iniciativa Digital Politècnica, 2011)
  Llibre
  Accés obert
  Aquests apunts s'han elaborat per a les pràctiques del Taller de Matemàtiques, que són comunes a les assignatures Àlgebra Lineal i Càlcul I de primer curs dels graus de l'ETSEIB. L'objectiu és introduir un conjunt d'eines ...
 • Transmisión de datos : problemas resueltos 

  Aguilar Igartua, Mónica (Iniciativa Digital Politècnica, 2010)
  Llibre
  Accés obert
  Los profesores de la asignatura Transmisión de Datos, impartida en la UPC, hemos elaborado este libro de problemas resueltos representativos de la misma. El libro se estructura en tres temas: codificación de fuente, ...

Mostra'n més