Recent Submissions

 • Unions cargolades 

  Fenollosa Coral, Josep; Martínez Miralles, Jordi Ramon; Veciana Fontanet, Joaquim Maria (Iniciativa Digital Politècnica, 2016)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
 • Extensometria 

  Martín i Batlle, Mateu; Roure Fernández, Francisco; Sanz Rubies, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 1992)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Conté: 1. Galgues extensomètriques. 2. Mesuraments. 3. Instrumentació.
 • Unions cargolades 

  Fenollosa Coral, Josep (Edicions UPC, 1993)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Tecnologia de les unions cargolades. Normativa sobre unions cargolades. Unió sotmesa a càrrega axial. Bases de càlcul. Unió sotmesa a càrrega axial. Muntatge amb tensió i força separadora posterior. Càlcul d'unions amb ...
 • La Fatiga dels elements mecànics 

  Bigordà Peiró, Jacinto; Fenollosa Coral, Josep (Edicions UPC, 1993)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest text és un estudi del fenomen de la fatiga dels elelments mecànics per la teoria de la duració segons la tensió. Després d'unes consideracions introductòries, fa una descripció i una anàlisi dels assaigs de flexió ...
 • Control numèric 

  Vivancos Calvet, Joan (Edicions UPC, 1996)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Conté: 1. Conceptes, característiques i elements bàsics. 2. Programació
 • Canvis de marxes 

  Fernández Cels, Joaquín (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Publicacions, 1992)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Prestacions d'un vehicle. Esglaonament de marxes. Diagrames i exemples.

View more