Enviaments recents

 • Fotogrametría arquitectónica 

  Buill Pozuelo, Felipe; Núñez Andrés, María Amparo; Rodríguez Jordana, Juan (Edicions UPC, 2007)
  Llibre
  Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC
  El presente manual pretende recopilar los métodos fotogramétricos más usuales para la realización de levantamientos arquitectónicos y arqueológicos. Los primeros capítulos definen los conceptos básicos en relación con el ...
 • El Projecte de l'espai viari 

  Roca Blanch, Estanislao; Mòdol Deltell, Dani; Franco Mesas, Manuel (ETSAB, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona / Edicions UPC, 2004)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  El tombant del segle XIX al XX fou prolífic en la producció de manuals en l’àmbit de la bibliografia urbanística. Recordem els textos de Stübben, Baumeister, Eberstad i Henard o, una mica més tardà, el Town Planning in ...
 • Análisis plástico de estructuras : introducción 

  Dalmau García, María Rosa; Vilardell Coma, José (Edicions UPC, 2003)
  Llibre
  Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC
 • Càlcul d'estructures 

  Navés Viñas, Francesc; Llorens Sulivera, Miquel (UPC, 1997)
  Llibre
  Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC
  El llibre, de caràcter general eminentment pràctic, ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència de materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria. Pel seu contingut ...
 • La Arquitectura como lugar 

  Muntañola Thornberg, José (Edicions UPC, 2001)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Este libro marca el inicio de un largo camino con más de veinte libros publicados y centenares de artículos en varios idiomas. Una selección de estas publicaciones con un índice temático puede encontrarse en el disquete ...
 • Elementos de ordenación urbana 

  Esteban i Noguera, Juli (Edicions UPC, 1998)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Elementos de ordenación urbana, publicado por vez primera en 1980, pretendre proporcionar un fácil acceso a los conceptos e instrumentos de la ordenación urbanística. El balance de sus tres ediciones anteriores ha sido ...
 • Transformació de la ciutat construïda : instruments urbanístics 

  Navarro Acebes, Fernando; Vilanova Claret, Josep Maria (Edicions UPC, 2000)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Aquest treball es correspon amb el programa de l'assignatura Urbanística VI que impartim a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) des de fa sis anys. És el resultat tant de la nostra dedicació docent ...
 • Seccions i sostres sense bigues de formigó armat : disseny i càlcul 

  Buxadé Ribot, Carles; Margarit Consarnau, Juan (Edicions UPC, 1998)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Aquesta obra pretén ser no només un llibre de text, sinó també una eina útil per al professional, arquitecte o enginyer, que projecta i construeix estructures de formigó armat. S'hi exposa, d'una manera sintètica, tota la ...
 • Topografía i replantejaments 

  Xiqués Llitjós, Juan; Xiqués Triquell, Jordi (Edicions UPC, 2001)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Inclou problemes per resoldre
 • Secrets d'un sistema constructiu : l'Eixample 

  Paricio Casademunt, Antoni (Edicions UPC, 2001)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Secrets d'un sistema constructiu: L'Eixample és una recerca entorn de la nostra construcció històrica, centrada en una àrea urbana on es desenvolupa un sistema de construir edificis que es basaba massivament en una mà ...

Mostra'n més