Enviaments recents

 • Fotogrametría arquitectónica 

  Buill Pozuelo, Felipe; Núñez Andrés, María Amparo; Rodríguez Jordana, Juan (Edicions UPC, 2007)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  El presente manual pretende recopilar los métodos fotogramétricos más usuales para la realización de levantamientos arquitectónicos y arqueológicos. Los primeros capítulos definen los conceptos básicos en relación con el ...
 • Estructures de formigó armat : predimensionament i càlcul de seccions 

  Gómez Bernabé, Josefa M.; Gómez Serrano, José (Edicions UPC, 2002)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Actualment el suport informàtic és imprescindible i d'ús quotidià per al professional del sector de l'edificació. Com a conseqüència d'això, algunes normes, com ara la Norma espanyola de formigó armat i pretesat per a ...
 • El Projecte de l'espai viari 

  Roca Blanch, Estanislao; Mòdol Deltell, Dani; Franco Mesas, Manuel (ETSAB, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona / Edicions UPC, 2004)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  El tombant del segle XIX al XX fou prolífic en la producció de manuals en l’àmbit de la bibliografia urbanística. Recordem els textos de Stübben, Baumeister, Eberstad i Henard o, una mica més tardà, el Town Planning in ...
 • Análisis plástico de estructuras : introducción 

  Dalmau García, María Rosa; Vilardell Coma, José (Edicions UPC, 2003)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
 • Càlcul d'estructures 

  Navés Viñas, Francesc; Llorens Sulivera, Miquel (UPC, 1997)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  El llibre, de caràcter general eminentment pràctic, ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència de materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria. Pel seu contingut ...
 • La Arquitectura como lugar 

  Muntañola Thornberg, José (Edicions UPC, 2001)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Este libro marca el inicio de un largo camino con más de veinte libros publicados y centenares de artículos en varios idiomas. Una selección de estas publicaciones con un índice temático puede encontrarse en el disquete ...
 • Elementos de ordenación urbana 

  Esteban i Noguera, Juli (Edicions UPC, 1998)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Elementos de ordenación urbana, publicado por vez primera en 1980, pretendre proporcionar un fácil acceso a los conceptos e instrumentos de la ordenación urbanística. El balance de sus tres ediciones anteriores ha sido ...
 • Transformació de la ciutat construïda : instruments urbanístics 

  Navarro Acebes, Fernando; Vilanova Claret, Josep Maria (Edicions UPC, 2000)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Aquest treball es correspon amb el programa de l'assignatura Urbanística VI que impartim a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) des de fa sis anys. És el resultat tant de la nostra dedicació docent ...
 • Topografía i replantejaments 

  Xiqués Llitjós, Juan; Xiqués Triquell, Jordi (Edicions UPC, 2001)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Inclou problemes per resoldre
 • Seccions i sostres sense bigues de formigó armat : disseny i càlcul 

  Buxadé Ribot, Carles; Margarit Consarnau, Juan (Edicions UPC, 1998)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Aquesta obra pretén ser no només un llibre de text, sinó també una eina útil per al professional, arquitecte o enginyer, que projecta i construeix estructures de formigó armat. S'hi exposa, d'una manera sintètica, tota la ...

Mostra'n més