La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Collections

Recent Submissions

 • Anàlisi de la il.luminació i l'efecte d'apantallament de diverses aules de la FOOT 

  Camilleri Font, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un centre docent és un conjunt de dependències dedicades a l’ensenyança on desenvolupen activitats nens, joves i adults. Per aquesta raó han de complir una sèrie de requisits pel que fa a les seves instal·lacions d’il·luminació ...
 • Influència d'oligoelements sobre l'estructura i funció de proteïnes implicades en la fototransducció visual 

  Montiel Capuz, Jose Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El procés visual s’inicia quan els fotons incideixen sobre els fotoreceptors localitzats a la retina i l’energia electromagnètica continguda en ells es transforma en un impuls nerviós. La retina dels vertebrats té dos ...
 • Calibratge d'estereotests mitjançant correlació d'imatges digitals 

  Collell Cortacans, Àuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Objectiu: Realitzar el càlcul del valor de disparitat binocular dels quatre tests d’estereoagudesa clàssics, mitjançant tècniques de processament d’imatges digitals. Contrastar els resultats d’aquest estudi amb els valors ...
 • Estratègies comercials d'un negoci d'òptica 

  Carbonell Trilla, Mateu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Any 2014. El grau en Òptica i Optometria és la segona titulació universitària amb més sortida professional de l’Estat, segons dades del Ministeri de l’Interior. Cada vegada més, les persones es fixen en els seus ulls ja ...
 • Visión a través de gafas pinhole. Corrección del desenfoque visual a través de un pinhole 

  Nebot Pérez De Tudela, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Éste trabajo se compone de dos partes diferenciadas con un nexo común, las gafas pinhole. En la primera de ellas se mide experimentalmente la cantidad de desenfoque tolerado en visión lejana cuando se acoplan al ojo tres ...
 • Relación entre tests de atención visual dinámica y estática 

  Fontáns Álvarez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En la vida diaria gran parte de las situaciones que presenciamos implican el control de estímulos en movimiento. Sin embargo, no existen estudios ni tests que evalúen una habilidad tan importante como la atención visual ...
 • Plan de viabilidad de un negocio de óptica 

  Esnaola Martín, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  En aquest treball es descriu el contingut del projecte empresarial d'un negoci òptica anomenat "Centre d'Òptica Esnaola", dedicat a l'atenció i cura de la vista, ai la venda d'articles relacionats amb la mateixa, com ulleres ...
 • Atenció visual dinàmica: estudi comparatiu entre dos poblacions de diferent edat 

  Pol Costa, Josep Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A la nostra vida diària, gran part de les situacions impliquen el processament d’estímuls en moviment. Tot i així, ens trobem una escassa evidència científica al voltant de l’atenció visual dinàmica (AVD). Tenint en compte ...
 • Deteriorament de l'atenció visual en relació a l'esforç acomodatiu o de vergències: canvis en la sensibilitat 

  Marti Algaba, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La visió estereoscòpica és l’habilitat que ens permet diferenciar les distàncies relatives dels objectes respecte el punt de vista del observador i entre altes objectes mitjançant la visió binocular. En els darrers anys ...
 • Discapacitat visual i atletisme: una discapacitat, un repte, una meta 

  Saladich Vallribera, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La pràctica esportiva de persones cegues i discapacitades visuals, especialment l’atletisme, ha evolucionat en el curs de la història, no només com a mitjà d’integració d’aquesta població en la societat sinó també com a ...

View more