Enviaments recents

 • Optimització de les eines pràctiques de l'estadística a l'enginyeria 

  Pernau Galian, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest treball hi ha elaborades les pràctiques de l’assignatura d’Estadística d’una manera més visual, guiada i comprensible, de manera que faciliti l’aprenentatge del software d’estadística R per l’estudiant així com ...
 • Tratamiento de aguas residuales industriales 

  González Cañizares, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Implantación de un sistema de gestión ambiental en una industria farmacéutica siguiendo la norma ISO 14001 

  Pérez Marraco, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el següent projecte es presenta la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental seguint la Norma ISO 14001 a FARMEUTIB, S.L., industria dedicada a la fabricació i el condicionament d’especialitats farmacèutiques i ...
 • EDAR para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

  Cortés Millán, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El següent projecte descriu el funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals mixtes, coneguda com EDAR, situada a Igualada que pertany a la província de Barcelona, en la comarca de l’Anoia. Es detallen les ...
 • Planta depuradora de aguas residuales mixtas para una población o grupo de poblaciones de más de 100.000 habitantes equivalentes 

  Royo Ribes, Mª Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte es pretén donar una visió general del funcionament de una depuradora d’aigües residuals (EDAR) situada en la població de Castell d’Aro (Girona), on dóna servei als municipis de: Castell-Platja ...
 • Instalaciones de un parking 

  Lorenzo Carmona, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en otorgar, de les instalacions de iluminació, contraincendis, ventilació, fontanería y electricitat al parking del carrer Terrassa al costat del poliesportiu municipal del barri de Cirera a ...
 • Planteamiento y optimización de experimentos analíticos 

  Puche Gonzalez, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el prosent projecte s'introduirà la teoria del disseny estadístic d'experiments i ens endinsarem amb més profunditat en els dissenys factorials complerts. Aquest tipus de dissenys, són d'aplicació en sistemes en els que ...
 • Dashboard industrial: panell d'indicadors per gestionar una fàbrica d'una multinacional del sector d'automoció 

  Pocurull Clos, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el context de globalització i competitivitat actuals, sobretot en el sector d’automoció, les diferències competitives entre empreses o companyies està cada vegada més relacionada amb els factors immaterials, tals com ...
 • E.D.A.R. para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

  Maza Goldaracena, Nagore (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte estudia el tractament d’aigües residuals des d’una perspectiva global i més en concret de l’estació depuradora d´aigües residuals (EDAR) de Gavà-Viladecans, la qual tracta un volum equivalent al ús ...
 • Integración de la normativa UNE ISO 22000:2005 en un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

  Chacón Benito, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert

Mostra'n més