Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Connexió sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D 

  Llanas Conesa, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present treball de final de grau té com a objectiu l’estudi i establiment d’una via de comunicació sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D la qual per defecte no gaudia de cap mitjà per a la realització ...
 • Strain and Stress Analysis in Embryo Development 

  Calle Vargas, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En els darrers anys, l’evolució tecnològica, que s’ha produït oferint nous mitjans per a l’observació en recerca biomèdica, juntament amb l’avenç en el coneixements sobre els components genètics que modulen el procés ...
 • Control d'un robot hexàpode amb ordinador monoplaca 

  Carpio Olmedo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte actual s'esdevé a partir de dos projectes anteriors realitzats sobre un robot hexàpode. Aquest robot consta de tres mòduls independents de dues potes cadascun i de dos graus de llibertat per pota, i pel que fa ...
 • Proyecto de instalación eléctrica de una nave industrial 

  Gómez Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El següent projecte consisteix en l’estudi d’una instal·lació elèctrica a una nau industrial. Per poder fer una previsió de les instal·lacions necessàries es tindran en compte la maquinaria amb la que treballarà l’empresa ...
 • Diseño e implementación de un pedal electrónico para guitarra eléctrica 

  López Navarro, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball s’ha dissenyat i construït un pedal electrònic per a guitarra elèctrica del tipus Wah-Wah, degut al seu so característic i versatilitat a l’hora de tocar. Es detallaran els diferents tipus d’efectes que ...
 • Estudi sobre les possibilitats de substitució de les energies fòssils per renovables i netes 

  Huerta Roca, Teo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Estudi d'un sistema de levitació magnètica amb materials superconductors 

  Tort Punsatí, Marçal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A partir del mètode numèric per el càlcul d'interaccions entre superconductors en diferents situacions proposat per Z. Hong, A. M. Campbell and T. A. Coombs, s'ha realitzat múltiples estudis i verificacions del seu ...
 • Cadira de rodes infantil 

  Puigoriol Pajarols, Jaume; Zarate Moreno, Naiara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Instalación párking con puntos de recarga 

  Castillo Vegas, Flavio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té com a objectiu el dimensionamient d’una instal·lació solar fotovoltaica encarregada del suministrament d’un conjunt d’estacions de servei per a la recàrrega de vehícles eficients. La intenció és ...
 • Diseño de un puente de ferrocarril 

  Torras Sánchez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte de final de grau que es presenta a continuació consisteix en disseny de la superestructura d’un pont per a ferrocarril. En primer terme, s’ha realitzat la recerca d’informació adient sobre la construcció de ...

Mostra'n més