La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Simetries. Quantitats conservades i el Teorema de Noether 

  Shosheva, Ilka Spasova (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'objectiu d'aquesta memòria és presentar la relació entre simetries i quantitats conservades per un sistema dinàmic. L'existència de quantitats conservades (integrals primeres) facilita la integració d'un sistema físic. ...
 • Continued fraction 

  Sebastián Ochotorena, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  In this thesis we will deal with continued fractions, an expression which allow us to represent different mathematical objects through an iterative process (which can be finite or not). We will begin Chapter 1 with a brief ...
 • Grafs, hipergrafs i dominació 

  Ye Zhang, Shi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Donat un graf G, podem associar diferents conjunts de vèrtexs en funció de la propietat que volem estudiar. Aquests conjunts de vèrtexs defineixen diferents famílies de subconjunts. Cadascuna d'aquestes famílies de subconjunts ...
 • Exotic forms of weight 1 

  Torrent i Soler, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte presentem un mètode per obtenir la forma modular associada a la representació de Galois d'un recobriment doble del grup simètric S4. Per aconseguir extensions de Galois que tinguin com a grup de Galois ...
 • Transformada de Fourier: aplicacions a la resolució d'equacions en derivades parcials 

  Satorres Almenara, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The objective of this thesis is to make a theoretical and formal study of the Fourier Transform and to introduce some of its many applications. We start studying the Fourier Transform in L^1 and L^2, its behavior respect ...
 • Oscillating hypercycles at the origin of life: A bifurcation analysis 

  Puig Lescure, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A hypercycle is a dynamical system formed by different replicator macromolecules that catalyze the reproduction between them in a cyclic architecture. This type of structure is thought to be involved in the transition from ...
 • Tilings and the aztec diamond theorem 

  Pardo Simón, David Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Tilings over the plane are analysed in this work, making a special focus on the Aztec Diamond Theorem. A review of the most relevant results about monohedral tilings is made to continue later by introducing domino tilings ...
 • Option pricing using numerical methods for PDEs 

  Comas Ollé, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Now a days mathematics can be used for many different purposes or topics, and every day new fields to be applied are found. One of this fields, which is becoming more and more popular, is financial mathematics. This thesis ...
 • Applying Lasserre hierarchy for solving polynomial feasible problems 

  Chapon i Carbonell, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Solving feasibility for polynomial problems is NP-hard in general, and actual softwares have a double exponential computational time. In this report, a Positive semidefinite relaxation of the problem that we call the ...
 • Detecting clusters and their dynamics in the Forex Market 

  Renedo Mirambell, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This project studies and implements the clustering methods introduced by Fenn et al. to detect correlations in the foreign exchange market. To deal with the potentially non linear nature of currency time series dependance, ...

Mostra'n més