Recent Submissions

  • Pica, material de muntanya 

    Solé Ruiz, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    Aquest projecte tracta sobre la creació d’un portal web de vendes on-line de material de muntanya, amb l’objectiu d’oferir un sistema de consulta i compres a distància que sigui fàcil d’utilitzar i còmode per a tots els ...
  • Oracle monitor 

    Fernández Alegre, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    Oracle es un SGBDR (Sistema Gestor de Base de Datos Relacional), fabricado por Oracle Corporation. Se considera a Oracle como el sistema de bases de datos más completo que existe, destacando su soporte de transacciones, ...
  • GEACSI - Gestor de actividades sindicadas 

    García Soto, Xavi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    GEACSI. Gestor de actividades sindicadas En la UOC existen diferentes plataformas culturales dedicadas a su comunidad universitaria. Lletra se dedica a la difusión de la literatura catalana, Artnodes se dedica a la difusión ...
  • Generador de pressupostos 

    Soler Esteve, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-09)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    Cada vegada més, s’han incorporat al món laboral aplicacions que supleixen tasques que inicialment eren completament humanes, per facilitar als treballadors la feina que realitzen dia a dia i fer-la de manera més ...
  • Gestión automatizada de partes de accidentes 

    Luna Camps, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    A partir del año 2004 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales impuso la notificación de los partes de accidente mediante un nuevo sistema, el Sistema Delt@. Éste recoge todas las notificaciones de partes mediante ...
  • Curs bàsic d'àlgebra 

    Gou Cano, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    Aquest projecte neix com a resposta de la necessitat als alumnes que acaben d’entrar a la universitat, i no tenen el nivell mínim necessari d’àlgebra per tal de superar algunes de les matèries amb les que es trobaran ...
  • Gestión de un cine a través de internet 

    Albert Piñeiro, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-09)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    El uso de las nuevas tecnologías está cada vez más presente en nuestras vidas cotidinas. La demanda en estos servicios está en constante evolución. Es por ello que el producto realizado está desarrollado para ...
  • Explotació de dades en dispositius intel·ligents 

    Rodriguez Piris, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-01)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    Este proyecto incide en la necesidad de poder exportar cierta información de una forma sencilla hacia dispositivos portátiles y de fácil manejo para ser explotada por aquellos cargos de la empresa que la necesiten pudiendo ...
  • Cineclub. Creació d'una component pel gestor de continguts Joomla 

    Caballero Metje, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    El projecte consisteix en el disseny i implementació d’una component software preparada per instal·lar-se en un sistema gestor de continguts (conjunt d’arxius i bases de dades necessàries que formen el nucli d’un portal ...
  • Sistema de gestió d'un restaurant mitjançant PDA 

    Altés Martí, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    Aquest treball ha recorregut totes les fases d’un projecte informàtic, que són, a grans trets: l’especificació, el disseny i la implementació. S’ha realitzat partint d’un cas real i està desenvolupat per agilitzar la ...

View more