La creació i presentació d'un projecte final de màster requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: convalidació d'estudis previs, terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, Programa Erasmus Mundus, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters de formació permanent:

Col·leccions

Enviaments recents

 • Study of the optimum fleet for a LCC (Low-Cost-Carrier) 

  Durán Gómez, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-12)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Proyecto de un UAV de autonomía infinita 

  Sans Fàbregas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El objetivo es diseñar un UAV (unmanned air vehicle) que, alimentado mediante células fotovoltaicas, sea capaz de volar 24 horas 7 días a la semana
 • Study for the numerical resolution of combustion phenomena in burners 

  Godayol Capdevila, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Combustion is a complex phenomenon of interest that combines chemical reactions and turbulent flows. Resolution of both problems is a difficult task. On the one hand, chemical reactions introduce a large amount of species ...
 • Ascensors 

  Tomàs Morató, Jordi-Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Minimitzar el temps d'espera de l'usuari que vol utilitzar un ascensor a l'ETSEIB. Dissenyar un cicle de treball per els ascensors.
 • Diseño y caracterización de un monoplaza para niños 

  Caballé Llufriu, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-03)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb: Ashenkoff
  La formación de pilotos profesionales empieza a edades muy tempranas, primero con karts, y luego con vehículos tipo Fórmula en la adolescencia. La transición de uno a otro vehículo no resulta sencilla, dadas sus diferencias ...
 • Ensayos cristalográficos de complejos de ADN con proteínas HMG-box y fármacos 

  Gomez Jimenez, Fabiola Alejandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Las HMGB son proteínas nucleares que presentan el motivo “HMG-box”, con el que se unen al surco estrecho del ADN. Producen cambios estructurales en el mismo y están implicadas en diferentes enfermedades por lo que el ...
 • Modelització de molles en sèrie i aplicació a un vehícle de Formula Student 

  Puig Querol, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El principal objectiu d’aquest projecte és mostrar com es va resoldre la problemàtica que es va presentar en l’elecció dels elements elàstics de la suspensió del vehicle CAT09e, el cinquè monoplaça elèctric de l’equip ...
 • Guia docent per la presentació de projectes tècnics a la FP 

  Vidal Pallarès, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-30)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En un món globalitzat, les competències relacionades amb la comunicació oral prenen, cada cop més, una rellevància cabdal. En aquest sentit, la comunicació oral puntua com la tercera habilitat més important que un individu ...
 • Estudio de la Disponibilidad, Rendimiento y Calidad de una línea productiva automovilística. 

  Ortega Antañon, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Tras la realización de un DAFO, se detecta que en ciertas ocasiones el nivel de producción está por debajo de la cantidad demandada por cliente. La demanda se encuentra en un estado de crecimiento considerable (el cliente ...
 • Implementation of a Visual SLAM System 

  Tarrasó Martínez, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  The goal of this project is to develop a system to compute the position and orientation of an UAV using a monocular camera. To achieve that, the WOLF library will be used. WOLF is a library thought to solve generalized ...

Mostra'n més