Enviaments recents

 • Estudi i posta a punt d'una planta pilot d'un reactor continu tubular 

  Pabán Sierra, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest treball de final de grau consisteix en la posta a punt i l’estudi d’una planta pilot d’un reactor tubular per a utilitzar com a pràctica docent dins de l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria ...
 • Estudi de la composició química de la planta conocephalum conicum de la Conca del Mediterrani 

  Hidalgo Martín, Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es descriu l’estudi realitzat per a la determinació dels compostos presents en l’hepàtica Conocephalum conicum i la quantificació d’aquests, fent servir una anàlisi de cromatografia de gasos acoblada amb ...
 • El disseny dels processos de separació a la indústria química i l'equilibri líquid-vapor 

  Ristol Gómez, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte pretén estudiar si els models termodinàmics utilitzats en la indústria química per a calcular les fraccions molars de vapor, són realment fiables o si pel contrari fallen més de l’esperat. Els models que ...
 • Caracterització del components lipídics de l’esbarzer (Rubus ulmifolius) 

  Abenza Martínez, Misael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té 2 propòsits: El primer és aprendre sobre la composició del Rubus ulmifolius (esbarzer) a través de la recerca bibliogràfica d'altres autors que hagin investigat aquesta planta abans en els seus ...
 • La gestió intel·ligent d’aigua aplicada al municipi de Manlleu 

  Montero Parra, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar la gestió dels diferents sistemes de distribució d’aigua al municipi de Manlleu i plantejar una sèrie de millores per optimitzar el consum d’aigua. En primer lloc es situa ...
 • Estudi de la viabilitat d'una planta de biomassa situada al polígon industrial de Cercs 

  Serra Maldonado, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte de fi de grau consisteix en l’estudi de la viabilitat d’una planta de biomassa d’1MW de potència situada al polígon industrial de Cercs. La central s’ha dissenyat per aprofitar l’estella procedent de la biomassa ...
 • Valorització de dissolvents 

  Saez de Cortázar Gea, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This project explains about solvents valuation, doing the appropriate calculation to carry through a flash distillation. To carry out this calculation, we have to measure a flash separator. We have realized this calculation ...
 • Aplicació de cel·les de combustible microbianes pel tractament d'aigües residuals 

  Romero Candelera, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En una societat on dia rere dia la demanda d’aigua augmenta i el risc potencial de contaminar-la es encara major; on l’ús d’energia elèctrica és indispensable per a la vida moderna i l’augment del seu consum es perillosament ...
 • Aprofitament d'aigües de la pluja i aigües residuals en un edifici urbà 

  De Oliveira Leiva, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Caracterització de biopel·lícules mitjançant la utilització de microsensors 

  Rodríguez Ruíz, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Les tècniques biològiques han adquirit molta importància en quant a la eliminació de contaminants. La part fonamental de les tècniques biològiques és la eliminació dels contaminants a través de microorganismes. Aquests ...

Mostra'n més