Enviaments recents

 • Validació de tècniques analítiques per a la determinació de metalls pesants en fertilitzants 

  Martínez Fernández, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  OFICE S.L
  El projecte consisteix en la validació de diverses tècniques analítiques en una matriu real (fertilitzant). La finalitat d'una validació és certificar que els resultats obtinguts per aquesta són fiables i reproduïbles, ...
 • Nexe aigua-energia: des del naixement del Llobregat fins a Manresa 

  Prieto Márquez, Kelly (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s’estudiarà el nexe aigua-energia en un tram del riu Llobregat, des de Castellar de N’hug fins a Manresa. Per aquest motiu es determina la quantitat d’energia que necessiten les estacions potabilitzadores ...
 • Estudi de l’aprofitament energètic dels Combustibles Derivats dels Residus (CDR) 

  Barreda Herrero, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu principal d’aquest treball és determinar la producció d’energia que es podria aconseguir a Catalunya en un determinat període de temps (l’any 2012) mitjançant la combustió de Combustibles Derivats de Residus ...
 • Estudi de la generació i congelació de microesferes en una columna de buit per la seva posterior liofilització 

  Capella Grané, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Azbil Telstar Technologies, S.L.
  Aquest projecte s’ha realitzat en l’empresa Azbil Telstar i es basa en l’estudi d’un liofilitzador no convencional, caracteritzat per ser un liofilitzador de micropartícules. Es pretén aconseguir la liofilització d’un ...
 • Use of different fillers as nucleating agents 

  Esteban Ortega, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Quarzwerke
 • Ús de membranes biològiques per a l'eliminació de metà 

  Checa Corominas, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El meta és un potent gas d'efecte hivernacle que contribueix al canvi climàtic, per tant és necessària la reducció d'aquestes emissions per reduir el seu impacte a l'atmosfera. Algunes tècniques de biotractaments de gasos ...
 • Desenvolupament d'un programari pel disseny, resolució i correcció automàtica de problemes d'enginyeria química 

  Buxaderas Vivancos, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s'ha desenvolupat un programari utilitzant Matlab i ThingSpeak que permet dissenyar, resoldre i corregir de forma automàtica problemes d'enginyeria química, així com una guia per a dissenyar els problemes ...
 • Petjada ecològica UPC Manresa 

  Sunyer Roca, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte de final de grau, es presentarà un estudi de la petjada ecològica de la universitat de Manresa. Un cop finalitzat l’estudi, es compararà amb un estudi similar del any 2000, es compararà amb altres ...
 • Caracterització mitjançant GC-MS dels lípids de la Typha angustifolia 

  Canovas Orenes, Irina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte es pretén caracteritzar qualitativa i quantitativament els components de les parts aèries de la Typha angustifolia, planta de la família de les tifàcies molt habitual en cursos d’aigua lents o bé en ...
 • La destil·lació reactiva al laboratori 

  Castillo Ballesteros, Gloria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La destil·lació reactiva es fonamenta en fer servir la columna de destil·lació com a propi reactor químic i en el principi de la destil·lació, separar els productes gràcies a la diferència entre els seus punts d’ebullició, ...

Mostra'n més