Enviaments recents

 • Reactores nucleares de IV generación 

  Martínez Moreno, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este trabajo se recoge la búsqueda de información de los reactores nucleares de IV Generación, que se espera que estén construidos a escala comercial entre los años 2030 y 2040. Recoge datos como el espectro, el ...
 • Estudio mineralógico del yacimiento de Poopó como una herramienta para la optimización de su aprovechamiento 

  Payà Campo, Anna María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este trabajo se presentan los resultados del estudio geológico y mineralógico llevado a cabo en el yacimiento de Poopó, Bolivia (19K 714912m E, 7966552m S). El estudio se ha realizado para apoyar las actividades de la ...
 • Projecte d’una instal·lació geotèrmica de molt baixa entalpia per a un habitatge unifamiliar 

  Vall Zamora, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la viabilitat que tindria el fet de canviar el sistema de climatització actual de caldera de gasoil per un sistema més eficient com és el geotèrmic amb una sonda vertical, per a un ...
 • Climatització i producció d' A. C. S. d'edifici plurifamiliar mitjançant energia geotèrmica 

  Fernández Gayan, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Pas soterrat mitjançant una tunelització 

  Urraca López, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El principal objectiu d’aquest projecte es centra en la manera de poder travessar la carretera C-55, entre Súria i Callús a l’alçada del raval de El Cortès, on es pretén connectar la zona nord del raval amb la zona sud, ...
 • Simulació de les condicions ambientals en mina a causa d'un incendi 

  Gil Cortiella, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball tracta sobre el incendis que es poden produir en una mina subterrània (concretament la mina de Cabanasses), les raons de que es produeixin aquests incendis i les conseqüències que aquest foc tindrà sobre el ...
 • Creació d'una xarxa de bases topogràfiques a l'interior de la mina 

  Garcia Prat, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  ICL Iberia
  El treball que es presenta a continuació es titula « Creació d’una xarxa de bases topogràfiques a l’interior de la mina ». En concret, aquest treball se situa a la rampa del Solà situada a la mina de potassa que ICL té a ...
 • Remodelació del carrer Pou de la Cometa 

  Navàs Ribes, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Per tal de millorar les comunicacions del centre del poble de la Granadella amb les instal·lacions esportives i les piscines municipals, i així adequar els serveis a les necessitats actuals, s’ha redactat el següent ...
 • Aixecament topogràfic mitjançant GPS de la Sèquia de Manresa 

  Casafont Trench, Aleix; Fitó Pintado, Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té com a finalitat principal la realització d’un aixecament topogràfic del traçat actual de la Sèquia de Manresa. La Sèquia (construïda l’any 1383), té un recorregut de 24,8 km, un desnivell de 11,1 m ...
 • Projecte d'una instal·lació geotèrmica de molt baixa entalpia per a una llar unifamiliar 

  Garcia Llamas, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor

Mostra'n més