Recent Submissions

 • Visualization of software development metrics on a dashboard 

  Vidal Dura, Héctor Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Resulta difícil entendre, i més encara millorar, la qualitat del programari sense conèixer el procés de desenvolupament del mateix i dels seus productes. És necessari dur a terme algun tipus de procés d’avaluació per tal ...
 • Implementació d'una plataforma web per al suport del muntatge dels productes d'AUSA 

  Varo García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en implementar un lloc web per l'empresa AUSA Center S.L.U. de Manresa, perquè els treballadors hi puguin accedir i visualitzar una sèrie de vídeos, per aprendre com es munten les diferents ...
 • Monitoratge de suspensió, gas i inclinació d'una supermotard de competició 

  Rodoreda Valeri, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els temps actuals i sota la gran inversió econòmica que suposa disposar d'un equip de monitoratge, el present projecte s'ocupa del monitoratge de suspensió, gas i inclinació d'una supermotard de competició que ...
 • Gestió i administració de xarxa via SNMP 

  Tuneu Díaz, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau aprofundeix en la branca de les comunicacions del grau en Sistemes TIC, concretament s’enquadra en el temari que seguiria l’assignatura de Xarxes de Comunicacions. L’objectiu principal ...
 • Maqueta demostrativa de les TIC 

  Comas Codina, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present treball es buscar a demostrar la integració de les tres disciplines que conformen les TIC o Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les telecomunicacions, la informàtica i la electrònica, culminant ...
 • Smart lighting 

  Subirana Fidone, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest document es presenten totes les eines necessàries per a desenvolupar un sistema amb la capacitat de controlar i monitorar un sistema d'il·luminació intel·ligent a partir d'elements capaços de comunicar-se entre ells ...
 • Desplegament d'una aplicació web amb cercador geolocalitzable 

  Navarro Martínez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Emulador de bicicleta 

  Garcia Lagares, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The communication and information technology are increasingly in our lives, this expansion is very big and covers many aspects of our society. Actually all big companies have departments of TIC technologies and develop ...
 • Aplicació Android de suport i ajuda als estudiants 

  Nadal Serret, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  At present times, it´s unbelievable day-to-day without mobile phone, and more to the point without a Smartphone. Due to the boom of these devices, more and more people use many facilities they offer. Android is the operating ...
 • Disseny d'una aplicació mòbil per al control de viàtics 

  Martín Torrens, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document recull les eines, la metodologia i el desenvolupament d’un sistema per a introduir les despeses dels comercials en un software administratiu, mitjançant una aplicació nativa en Android i partint del ...

View more