L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) és una unitat bàsica que contribueix a la millora de la qualitat docent mitjançant, entre altres, la promoció de la millora i la innovació de l’activitat docent i la formació de caràcter docent del professorat.

L'ICE organitza un màster universitari que té com a objectiu proporcionar la formació necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica.

Podeu consultar els següents projectes finals presentats al citat Màster Oficial a: