El Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports és un màster habilitant per exercir la professió regulada d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports. El seu objectiu és la formació d’enginyers/res multidisciplinars amb una àmplia competència tecnològica generalista en les àrees tradicionals de l’enginyeria.

Enviaments recents

 • Projecte de variant de Sant Miquel de Balenyà 

  Azagra Cabrerizo, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-14)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente Proyecto Final de Máster tiene por objeto justificar la necesidad de la construcción de la variante de la carretera BV–5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000, el tramo entre Sant Miquel de Balenyà y Seva, ...
 • Cálculo de la cobertura de la red de transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona mediante herramientas SIG 

  Gullón Altés, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La realización de estudios de accesibilidad y conectividad son básicos para la planificación de una red de transporte público. Para ello, hay que definir muy claramente la diferencia entre ambos conceptos; accesibilidad ...
 • Nova estació Ribera-Salines a la xarxa de FGC 

  Blasco Mercadé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El present projecte constructiu descriu les actuacions principals per a dur a terme la nova estació Ribera-Salines de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat, al municipi de Cornellà.
 • Modelització de terraplens sobre sòls argilosos reforçats amb columnes de graves 

  Rofes Ruiz, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Anàlisi del la modelització dels terraplens sobre sòls argilosos reforçats amb columnes de graves per la obtenció d'un model on la discretització de les columnes de graves pugui ser substituïda per un àrea equivalent. El ...
 • Parque eólico en Al Rajef (Jordania) 

  Abril Abad, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto recoge el diseño y el proyecto constructivo del conjunto de carreteras que recorren el parque eólico de Al Rajef en Jordania. Este parque forma parte de la estrategia del gobierno jordano para conseguir ...
 • Desdoblament Carretera C-63 a Santa Coloma de Farners 

  Rodríguez Rica, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La planificació de carreteres de Catalunya contempla un condicionament de la C63 del tram Lloret de Mar - Olot i el desdoblament de la via a les poblacions situades al llarg del seu recorregut, entre elles Santa Coloma de ...
 • Proyecto de la EDAR y de los colectores de San Juan de Plan (Huesca) 

  García Álvarez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Projectar un sistema de sanejament a San Juan de Plan (Huesca) amb la seva estació depuradora d'aigües residuals i els col·lectors associats.
 • El nivel medio del mar a escala estacional, anual y decadal. Implicaciones para la ingeniería de puertos y costas 

  Simic Sans, Marcos Miroslav (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-23)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El presente estudio recoge un análisis sobre el nivel del mar a diferentes escalas temporales. Se correlaciona con las variables atmosféricas más significativas y se elabora un modelo de predicción. Se discute la aparente ...
 • Estudi de millora del servei de transport públic urbà de Vic, Calldetenes i Gurb 

  Riubrugent Espígol, Lena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El transport públic és un dels factors més importants de la mobilitat dels habitants en ciutats. Els problemes de congestió del trànsit apunten a l’ús del transport públic com la principal solució sostenible per realitzar ...
 • Projecte de construcció d'una estació ferroviària intermodal a les línies R4 i R8 a l'enllaç de la C-58 i AP7 a Barberà del Vallès 

  Solà Marquès, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  A l'entorn de l'enllaç de la C58 i l'AP7 es creuen les línies R4 i R8 de Rodalies. El projécte pretén cercar l'encaix d'una estació d'intercanvi de les dues línies ferroviàries juntament amb un aparcament de park and ride ...
 • Aplicación de puentes de tirantes con tablero de hormigón para viaductos de ferrocarril de alta velocidad 

  Boix Cots, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-16)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Se trata de realizar un estudio de viabilidad técnica sobre la aplicación de puentes de tirantes con tablero de hormigón para viaductos de ferrocarril de alta velocidad. El estudio constituye una parte de un proyecto de ...
 • Defensa contra l'erosió de la costa d'Ehidj (Senegal) 

  Vázquez Revuelta, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-14)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte sorgeix del vincle cooperatiu entre dues entitats com són l’associació Arenys Solidari i el Centre de Cooperació pel Desenvolupament de la UPC (CCD) i de la col·laboració de nombrosos participants ...

Mostra'n més