Enviaments recents

 • Test bench for pressure switch 

  Molina Cervera, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb: Francisco Albero S.A.U. (FAE)
  Aquest projecte desenvolupa el disseny d’un banc de test per a manocontactes per l’automoció, també anomenats pressostats o interruptors de pressió. El banc de test dissenyat és capaç de comprovar la pressió exacta ...
 • Implementación de una unidad de medición inercial dentro de un sólido esférico para su uso en ensayos de dinámica 

  Wood Cruz, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Los sensores inerciales tienen una gran importancia en la tecnología que nos rodea así como un rango de aplicaciones muy externos. Tras plantear la idea de medir la fuerza con que un objeto impacta contra una superficie, ...
 • Dispositiu pel seguiment de persones 

  Roselló Alacuart, Robert; Minguella Guiñón, Eduard; Carril Belandres, Mikel; Pérez Cobos, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte consisteix en dissenyar, construir i programar un dispositiu capaç de seguir persones. El projecte és un encàrrec de l’actor Oriol Aubets, qui demana un dispositiu que interactuï amb ell i el públic durant ...
 • Automatización banco de pruebas de paneles de freno CIVIA 

  Aljama Redondo, Víctor; Morcillo García, Jaime; Salcedo Dieguez, Alfredo; Català Pros, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb: Renfe Operadora
  “Automatización banco de pruebas de paneles de freno CIVIA”, es un proyecto final de grado desarrollado por los estudiantes Víctor Aljama Redondo, Jaime Morcillo García, Alfredo Salcedo Diéguez y Pere Català Pros. Dicho ...
 • Estudio y diseño innovado de un Drift Trike 

  Bergillos Garre, Sergio; Barco Pérez, Alejandro del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Generar un amplio estudio sobre la técnica, los componentes y la estructura geométrico-funcional necesaria para el Drift Trike ha sido el objetivo principal del proyecto. Gracias a este estudio, realizamos unas innovaciones ...
 • Diseño, prototipado e industrialización de un basculante de motocicleta 

  Mudarra Merino, Isaac; Pujol Quetglas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este proyecto final de grado se basa en el diseño del basculante y el sistema de suspensión trasero de una motocicleta de 250cm3, de acuerdo al reglamento de la competición Motostudent. Motostudent es una competición ...
 • Motorización independiente de una silla de ruedas 

  Morales Perdomo, Antonio; Ribera Carné, David; Rodríguez Mestres, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El propósito principal del proyecto es abordar el diseño de un sistema de motorización eléctrico acoplable para sillas de ruedas manuales. A partir de la idea de Xavier Duacastilla, construir una motorización de estas ...
 • Quirófano modular 

  Adam Quílez, Marta; Agulló de Andrés, Vicent; Gómez, Joao Gabriel; Kelly, Claire; Pozo Rodríguez, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto Quirófano Modular, consiste en el diseño de un bloque quirúrgico dentro de contenedores de carga marítimos. El proyecto se desarrolla utilizando la estructuración de la Metodología Agile y se ha llevado a ...
 • Descripció, estudi i simulació de cicles de rankine orgànics (ORC) per a generar potència mecànica o elèctrica a partir de fonts d'energia de procedència diversa 

  Garvi Macias, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present TFG es descriu el cicle de Rankine orgànic (ORC) així com els seus components i variants. També se simula, s’estudia i s’analitza el comportament dels cicles de Rankine orgànics en cinc simulacions realitzades ...
 • Sistema mecànic de posicionament dels miralls de transport de la línia del Sincrotró 

  Roura Garcia, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb: Sincrotró ALBA
  Actualment la tècnica MIRAS (Microespectroscòpia Infraroja amb Radiació Sincrotró) és una de les més utilitzades en els àmbits de biologia i biomedicina, anàlisi forense i industrial, arqueometria i patrimoni cultural, en ...

Mostra'n més